Předvánoční čtení od Generálního finančního ředitelství

Předvánoční čtení od Generálního finančního ředitelství

21. prosince 2020
Předmět Tax Alert

Generální finanční ředitelství (GFŘ) na konci minulého týdne vydalo 4 nové informace týkající se aktuálních daňových změn. Daňoví poplatníci i jejich daňoví poradci tak nebudou mít nouzi o čtení i o svátcích.

Dvě informace se dotýkají dopadů vystoupení Spojeného království z EU (tzv. BREXIT). Informaci k dani z příjmů naleznete ZDE, metodiku k DPH pak ZDE.

Již déle je známo, že od roku 2021 nebude možné uplatňovat tzv. opci zdanění u nájmu rezidenčních nemovitostí. GFŘ nyní ve své informaci upřesňuje, kterých nemovitostí se novela dotkne. Informace je dostupná ZDE.

Na závěr nesmí chybět téma, které nás provázelo téměř celý rok – pandemie covid-19. GFŘ upřesňuje podmínky promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na COVID-19 a očkovací látky proti tomuto onemocnění. Informace je ke stažení ZDE.

Příjemné svátky (ať již ve společnosti metodiky GFŘ, anebo bez ní) Vám přeje EY.

Autoři:

Jevgenija Bajzíková

Tomáš Synák

 • Tax Alert - English version

  General Financial Directorate’s Pre-Christmas Reading

  At the end of last week the General Financial Directorate (GFD) issued four new pieces of information regarding current tax amendments. Taxpayers and their tax advisors thus will have no shortage of reading even during Christmas.

  Two pieces of information comment on the United Kingdom´s withdrawal from the EU (BREXIT). For income tax news visit HERE, VAT methodology can be found HERE.


  Finally, we must not miss the topic that accompanied us almost the whole year – COVID-19 pandemic. The GFD clarifies the terms for VAT exemption for supplies of diagnostic medical devices - COVID-19 testing kits and COVID-19 vaccines. Information is available HERE.

  It has been known for some time that the so-called taxation option for property rentals will not be applicable starting 2021 and onwards. In its guidance the GFD now clarifies which property will be affected by the amendment. The updated guidance is available HERE.

  EY wishes you merry Christmas (either with presence of GFD´s methodology or without it).

  Authors: