Prezident podepsal zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení

Prezident podepsal zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení

27. května 2020
Předmět Tax Alert

Prezident republiky podepsal zákon o snížení penále za pozdní úhradu pojistného na sociální zabezpečení, které je povinen hradit zaměstnavatel, o němž jsme Vás informovali v našem alertu z 13. května 2020 ZDE.

Zákon přináší následující důležité změny:

  • Zaměstnavatelova část pojistného na sociální zabezpečení za měsíce květen, červen a červenec 2020 může být uhrazena v náhradní lhůtě do 20. října 2020. V takovém případě bude penále za pozdní úhradu sníženo o 80 %, přičemž snížené penále v úhrnné výši do 1 000 Kč nebude vyměřeno.
  • Snížení penále je podmíněno odvodem pojistného, které je sraženo zaměstnancům, a to v řádném termínu.
  • O záměru odložit platby pojistného zaměstnavatel nemusí příslušnou OSSZ informovat.
  • Zaměstnavatelé budou povinni podávat měsíční přehled o vyměřovacím základu a výši pojistného příslušné OSSZ výlučně elektronickou formou s výjimkou prokazatelných objektivních technických důvodů (účinnost 1. září 2020)
  • Výrazně se zkracuje lhůta pro oznámení okresní správě sociálního zabezpečení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a o skončení doby zaměstnání, a to ze současných osmi kalendářních dní na pracovní den následující po nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání. Tato změna je účinná od 1. září 2020 a není časově limitovaná, do návrhu zákona se dostala poslaneckým pozměňovacím návrhem. Vzhledem k velmi negativnímu vlivu na zaměstnavatele však pevně doufáme, že bude úprava brzy opět novelizována.

Zákon bohužel poměrně vágně řeší odklad splatnosti pojistného ve vztahu k možnosti čerpat podporu v rámci programu Antivirus.

Důvodová zpráva sice výslovně uvádí, že se na zaměstnavatele, kteří odklad odvodu pojistného využijí (a jinak své závazky v oblasti pojistného řádně plní), bude nahlížet jako na zaměstnavatele bez dluhu na pojistném, a to zejména aby nebyli vyloučeni z možností čerpání veřejné podpory (program Antivirus, dotace podnikům sociálních služeb apod.), ale pravidla programu Antivirus podmínku bezdlužnosti (již) neobsahují. Čerpání podpory je naopak podmíněno skutečným odvodem veškerého pojistného. Z praktického pohledu by tak mohli zaměstnavatelé, kteří se programu Antivirus účastní, například zvážit odvod veškerého pojistného z náhrad mezd u zaměstnanců, na které čerpají podporu z programu Antivirus, a odložit odvod pojistného jen u ostatních zaměstnanců.

Praktické dopady pro Vás budeme i nadále monitorovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:
Martina Kneiflová
Adam Linek