Senát schválil velkou novelu zákoníku práce

Senát schválil velkou novelu zákoníku práce

11. června 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Právo Zaměstnanci

Senát schválil 10. června 2020 novelu zákoníku práce, která by měla nabýt účinnosti již 30. července 2020, některé části pak od 1. ledna 2021.

Novela zákoníku práce obsahuje mimo jiné následující důležité změny:

  • Pro vznik práva zaměstnance na dovolenou za kalendářní rok se od roku 2021 již nebudou počítat odpracované dny v daném roce, ale rozhodující bude úvazek zaměstnance (stanovená týdenní pracovní doba).
  • V případě převodu činností zaměstnavatele na jiného zaměstnavatele bude upřesněno, kdy dochází také k přechodu zaměstnanců. Dále odpadne nejistota přejímajícího zaměstnavatele ohledně počtu zaměstnanců, kteří přejdou: zaměstnanci již nebudou moci pracovní poměr jednostranně ukončit těsně před přechodem s prakticky okamžitou účinností, ale budou tak moci učinit pouze v 15denní lhůtě od doručení informace zaměstnavatele o přechodu a s účinností ke dni předcházejícímu přechodu.
  • Na zaměstnance dlouhodobě vyslané do ČR (tj. na 12, max. 18 měsíců) se bude vztahovat český zákoník práce, s výjimkou úpravy vzniku, změny a skončení pracovního poměru.
  • Zaměstnanci budou mít od roku 2021 právo na čerpání jednoho týdne placeného volna za rok k organizaci akcí pro děti a mládež (tábory a soustředění). Vyplacenou náhradu mzdy bude zaměstnavateli kompenzovat stát.
  • Dva nebo více zaměstnanců budou moci na základě dohody se zaměstnavatelem pracovat na sdíleném pracovním místě, tedy budou si moci sami mezi sebou domlouvat svůj společný rozvrh pracovní doby.
  • Zaměstnavatel bude moci důležité písemnosti (např. rozvázání pracovního poměru) doručovat zaměstnanci poštou vždy, když jej nezastihne na pracovišti. Pokus o osobní doručení mimo pracoviště tedy již nebude povinností. Nově bude také možné i v pracovněprávních vztazích doručování do datové schránky, ovšem pouze se souhlasem druhé strany.

Zároveň je ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně ještě jedna novela zákoníku práce, která má prodloužit minimální délku dovolené ze současných čtyř na pět týdnů za rok. Dle dostupných informací se předpokládá schválení tohoto (poslaneckého) návrhu.

O dalším vývoji a praktických dopadech jednotlivých změn vás budeme dále informovat.

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterým spolupracujete.

Autoři:

Ondřej Havránek – ondrej.havranek@cz.eylaw.com; +420 703 891 387

Barbora Suchá - barbora.sucha@cz.eylaw.com; +420 704 865 122