Úrok placený správcem daně musí odpovídat tržní ceně peněz

Úrok placený správcem daně musí odpovídat tržní ceně peněz

15. května 2020
Předmět Tax Alert

Soudní dvůr EU se v novém rozsudku ve věci C-13/18 Sole-Mizo zabýval tím, zda národní procesní předpis může stanovit úrok z neoprávněně zadržovaného nadměrného odpočtu DPH na úrovni základní repo sazby místní centrální banky.

Dle Soudu musí být nadměrný odpočet DPH, který je zadržován v rozporu s unijním právem, úročen takovou sazbou, za kterou by tento poplatník byl schopen na volném trhu půjčit peněžní prostředky. Pokud poplatník sám není úvěrovou institucí, tak nebude mít přístup k úvěrům za základní sazbu centrální banky, ale za standardní tržní úroky. Přesně tak by mělo být úročeno i neoprávněné zadržování odpočtu DPH.

Český daňový řád zná dva typy úročení správcem daně – úrok z neoprávněného jednání správce daně ve výši repo sazby ČNB zvýšené o 14 procentních bodů a úrok ze zadržovaného daňového odpočtu. V druhém případě je úrok mnohem nižší, repo sazba ČNB se zvyšuje jen o 2 procentní body.

Ačkoliv se uvedený rozsudek týkal spíše neoprávněného jednání maďarského správce daně, domníváme se, že v českém kontextu jeho pozitivní závěry lze využít i na výši úroku ze zadržovaného odpočtu DPH, která je v současné době velmi nízká, a žádat o vyšší úročení, než je stanoveno zákonem.

Pro úplnost uvádíme, že novela daňového řádu (sněmovní tisk 841) mění výši obou úroků, ale úrok ze zadržovaných daňových odpočtů bude stále nízký (bude poloviční oproti prvnímu úroku).

Rádi s Vámi tuto problematiku prodiskutujeme ve větším detailu.

Autoři:
Stanislav Kryl
Jevgenija Bajzíková