Vláda projedná možné změny povinností zaměstnavatelů v oblasti pojistného na sociální zabezpečení

Vláda projedná možné změny povinností zaměstnavatelů v oblasti pojistného na sociální zabezpečení

7. května 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo k vládnímu projednání návrh zákona novelizujícího předpisy v oblasti sociálního zabezpečení.

Mezi vybranými dopady lze zmínit následující:

  •  Snížení sankcí za pozdní úhradu části pojistného na sociální zabezpečení, kterou hradí zaměstnavatel, za květen, červen a červenec 2020 za předpokladu, že dojde k úhradě nejpozději do 20. listopadu 2020. V takovém případě se standardní penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení sníží o 80 %.
  •  Snížení vyměřovacího základu na pojistné na sociální zabezpečení o 40/80 % v případě meziročního poklesu tržeb alespoň o 15/30 %, a to pro měsíce červen, červenec a srpen 2020. Pro zjištění meziročního poklesu tržeb navrhuje MPSV porovnat tržby za březen a duben 2020 s tržbami za březen a duben 2019.

Jedná se o první návrh, který bude potřeba ještě doladit, konečná úprava se tak může od tohoto návrhu podstatně lišit. V současné době návrh např. neřeší vztah případného odložení plateb pojistného za květen 2020 a možnosti žádat o podporu v rámci programu Antivirus, kdy skutečná úhrada pojistného je jednou z podmínek čerpání.

Vývoj návrhu zákona pro Vás budeme dále monitorovat. V případě dotazů se prosím obraťte na autora článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Martina Kneiflová
Adam Linek