Vliv prominutí pojistného zaměstnavatele na stanovení základu daně zaměstnance

Vliv prominutí pojistného zaměstnavatele na stanovení základu daně zaměstnance

22. června 2020
Předmět Tax Alert

V souvislosti s vládním návrhem zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli uvedla finanční správa prostřednictvím sdělení na svých webových stránkách, že odpuštění části pojistného nemá vliv na výpočet tzv. superhrubého základu daně.

Zaměstnavatelovy příspěvky na povinné pojistné se tedy budou do superhrubého základu daně zaměstnance zahrnovat i v případě, kdy budou zaměstnavateli odpuštěny. V takovém případě se totiž nejedná o snížení vyměřovacího základu pro účely odvodů.

V případech, na které vládní návrh zákona dopadá, se bude jednat o pojistné zaměstnavatele na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 24,8 % za měsíce červen, červenec a srpen.

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli nebude tak mít ani vliv na způsob vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a rovněž na stanovení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění.

Autor:

Michaela Felcmanová
+420 603 577 910