Vliv současné situace na financování v rámci skupiny

Vliv současné situace na financování v rámci skupiny

16. dubna 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie COVID-19

Mnoho nadnárodních skupin nyní více než jindy řeší otázku financování jednotlivých společností. Pokud skupina disponuje volnými finančními prostředky či dokáže finanční prostředky zajistit (např. získat bankovní úvěr), nejjednodušší cestou je poskytnutí vnitroskupinového úvěru. Ten by měl nést tržní úrok.

Preferovanou metodou pro stanovení tržní výše úroků je metoda srovnatelné nezávislé ceny. Ta v praxi obvykle vychází z kreditního ratingu dlužníka a výnosu (Yield-To-Maturity, YTM) srovnatelných veřejně obchodovaných instrumentů, zpravidla dluhopisů.

V současné situaci může být problematické již samotné stanovení kreditního ratingu dlužníka. V řadě odvětví bude velice obtížné stanovit spolehlivé odhady budoucích zisků (P&L forecasts), z nichž kreditní rating obvykle vychází.

Rovněž průměrná YTM u obchodovaných dluhopisů na evropském trhu vykazuje za poslední měsíc značnou volatilitu. A to zejména u dluhopisů se spekulativním (tj. BB+ a horším) kreditním ratingem. Například průměrná YTM u 10letého eurového dluhopisu s kreditním ratingem BB se ještě koncem února 2020 pohybovala na stabilní úrovni kolem 2,5 %, a ke konci března dosáhla již téměř 6 %. V případě horších kreditních ratingů jsou pak rozdíly ještě větší. Například u kreditního ratingu B byl nárůst v průběhu března o více než 8 procentních bodů. Naopak nyní lze vidět mírný pokles. Budoucí vývoj je však velmi obtížně odhadnutelný.

Otázkou je, jak na základě těchto dat (nespolehlivé finanční predikce, extrémně volatilní a nepredikovatelný vývoj trhu) v současné době provést rozumnou srovnávací analýzu a stanovit tržní rozpětí úrokových sazeb poskytnutého vnitroskupinového úvěru.

Ať již tržní úrokovou sazbu nyní stanovíte jakýmkoliv způsobem, bude vhodné její výši v (blízkém) budoucnu znovu posoudit a případně upravit.

Autoři:
Libor Frýzek
Lucie Karpíšková