Vylepšete si cash-flow zrychlenými odpisy

Vylepšete si cash-flow zrychlenými odpisy

28. dubna 2020
Předmět Tax Alert
Kategorie Daně z příjmů

Při pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku je na volbě každého poplatníka, zda si pro něj zvolí metodu rovnoměrného nebo zrychleného odpisování. Pokud je poplatník navíc prvním vlastníkem majetku zařazeného do odpisové skupiny 1 až 3, může (a příjemce investiční pobídky musí) uplatnit i zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %.

Volba mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy může mít podstatný vliv na průběh daňových nákladů v budoucích zdaňovacích obdobích, přičemž vhodně zvolená metoda může přinést nezanedbatelnou cash-flow výhodu, a to i v předchozích obdobích.

Při využití metody zrychleného odpisování bude poplatník v prvním i druhém roce v nákladech uplatňovat výrazně vyšší hodnotu odpisu než v případě rovnoměrného odpisování. Rozhodnutím uplatnit zrychlené odpisy přitom nemusí dojít jen k významnějšímu snížení daňové povinnosti, ale také ke stanovení nižších záloh pro budoucí zdaňovací období.

Následující tabulka znázorňuje kromě rozdílu ve výši zrychlených a rovnoměrných odpisů také úsporu na dani v jednotlivých letech, a to u majetku s pořizovací cenou 100 mil. Kč, který byl zařazen do 2. odpisové skupiny a u kterého je využito 10% zvýšení odpisů v prvním roce odpisování.

Rok

Odpis při

rovnoměrném odpisování v mil. Kč

Odpis při

zrychleném odpisování v mil. Kč

Rozdíl ve výši odpisu v mil. Kč

Úspora na dani

při zrychleném odpisování v mil. Kč

1

21

30

9,00

1,71

2

19,75

28

8,25

1,57

3

19,75

21

1,25

0,24

4

19,75

14

-5,75

-1,09

5

19,75

7

-12,75

-2,42

Preferovaný postup bude vždy záviset na konkrétní situaci, obecně bychom ale doporučili zvážit uplatnění zrychlených odpisů spíše u odpisových skupin 1 až 3 než u odpisových skupin 4 až 6, kde je navíc rozdíl mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy výrazně menší než např. u druhé odpisové skupiny.Zrychlené odpisy jsou nepochybně komplikovanější než rovnoměrné a existuje u nich větší pravděpodobnost chyby. Případnou komplikaci představují rovněž možná budoucí technická zhodnocení, kdy u zrychlených odpisů může dojít k výraznému prodloužení celkové doby odpisování.

Cash-flow výhodu přinese i důsledné uplatnění 10% navýšení v prvním roce odpisování. U majetku s pořizovací cenou 100 mil. Kč činí cash-flow výhoda na dani v prvním roce odpisování 1,9 mil. Kč.

Pokud (nejen kvůli uplatnění vysokých daňových odpisů) vykážete za zdaňovací období 2020 daňovou ztrátu, mělo by být podle aktuálního návrhu novely zákona o daních z příjmů možné tuto ztrátu zpětně využít pro dodatečné snížení daňové povinnosti roků 2018 a 2019, což povede k další k cash-flow výhodě po podání dodatečného daňového přiznání za tyto roky (což na druhé straně může vést k prodloužení období otevřených pro daňovou kontrolu).

V případě zájmu o výše uvedená témata se prosím obraťte na autorku článku, nebo svého oblíbeného daňového poradce.

Autoři:
Ladislava Zamazalová
Simona Novotná