Vysvětlivky ke „QUICK FIXES“ konečně v češtině

Vysvětlivky ke „QUICK FIXES“ konečně v češtině

15. dubna 2020
Předmět Tax Alert

Evropská komise koncem minulého týdne zveřejnila vysvětlivky k legislativě „quick fixes“ v češtině (ZDE), a tak jsme konečně zjistili, že nejde o „rychlé záplaty“, ale o „rychlá řešení“. Ať už je oficiální překlad jakýkoli, jedno je jisté – o rychlé řešení se nejedná. Ačkoliv nová pravidla měla platit již od 1. ledna 2020, novelu zákona o DPH teprve čeká třetí čtení v Poslanecké sněmovně (tisk 572).

Vysvětlivky již před časem vyšly v angličtině a podniky už měly možnost si je nastudovat; v tomto ohledu překlad vysvětlivek nepřináší nic nového. Vzhledem k přímému účinku evropské legislativy je možné „rychlá řešení“ dobrovolně uplatňovat již před účinností novely, například při dodání zboží v jiném členském státu EU prostřednictvím konsignačních skladů, kdy je možné se vyhnout registraci k DPH v tomto státě. Proto se česká verze vysvětlivek může hodit.

Na webu Finanční správy zatím není žádné upozornění k české verzi vysvětlivek. V kontextu současného dění kolem COVID-19 je jasné, že „rychlá řešení“ nejsou prioritou. Nezapomeňme ale, že většina členských států EU už tuto legislativu zavedla a pokud do těchto států dodáváte zboží, tak změny v legislativě potřebujete znát bez ohledu na opožděný legislativní proces v Čechách. Epidemie navíc může způsobit nečekané změny v dodavatelsko-odběratelských řetězcích nebo pozastavit odběr zboží z konsignačních skladů v EU. V podobných případech kromě ekonomických dopadů musíte bohužel myslet také na možné daňové dopady v důsledku „rychlých řešení“.

Autoři: 
Stanislav Kryl
Jevgenija Bajzíková