Změny v nepřímých daních od 2021 – spotřební daně a clo

Změny v nepřímých daních od 2021 – spotřební daně a clo

2. června 2020
Předmět Tax Alert

Vláda přichází s návrhem změn daňových zákonů, mj. v oblasti spotřebních daní a v celní oblasti. Účinnost změn je naplánována na 1. ledna 2021.

Nejvýraznější úpravou je zavedení harmonogramu postupného zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků na roky 2021 až 2023. Sazby spotřební daně by se měly zvýšit každý rok cca o 5 % v porovnání s předešlým rokem. Tak například sazba daně u cigaret se ze současných (celkem nejméně) 2,90 Kč/kus postupně zvýší na 3,05 Kč/kus od 2021, 3,20 Kč/kus od 2022 a 3,36 Kč/kus od 2023 (měnit se bude pouze pevná část sazby daně).

Pro distributory lihu dochází ke zmírnění podmínek distribuce lihu v tom smyslu, že se zavádí rozlišení kauce poskytované distributorem lihu dle objemu distribuovaného lihu v kalendářním roce. Dnes distributor lihu musí složit jednotnou kauci ve výši 5 000 000 Kč. Nově přibyde kauce ve výši 0,5 mil. Kč při objemu do 25 000 litrů lihu a kauce ve výši 1 mil. Kč při objemu do 50 000 litrů lihu.

Novela se snaží vyřešit i situaci osob povinných značit líh, které dováží líh ve spotřebitelském balení značený zahraničním dodavatelem, který byl zároveň uveden do volného daňového oběhu mimo ČR. Tyto osoby nebudou muset být držitelem povolení k provozování daňového skladu nebo povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků, pokud se v registraci zavážou, že budou značit líh pouze prostřednictvím svého zahraničního dodavatele.

V celní oblasti je jednou z významnějších změn rozšíření okruhu osob, které budou moci zajistit clo. Dnes clo zajišťuje dlužník, případně celní zástupce jednající na základě přímého zastoupení. Nově to bude moci být jakákoliv osoba.

Další úprava se týká solidární odpovědnosti za celní dluh – clo nebude muset být doměřeno deklarantovi i nepřímému zástupci současně. Správce cla si bude moci v prvním kroku vybrat jen jednoho z nich. Pokud ten nezaplatí, bude možné celní dluh doměřit následně i druhému z dlužníků.

Výše uvedený výčet změn není kompletní. Pokud se pohybujete v oblasti spotřebních daní nebo cla, doporučujeme sledovat další legislativní vývoj. Rádi s Vámi vliv konkrétních změn na Vaše podnikání prodiskutujeme ve větším detailu.

Autoři:

Stanislav Kryl - stanislav.kryl@cz.ey.com; +420 731 627 021

Jakub Kašuba -jakub.kasuba@cz.ey.com; + 420 735 729 334