23. června 2020
Evropa je se zaváděním 5G technologií zatím opatrná

Evropa je se zaváděním 5G technologií zatím opatrná

Autor EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

23. června 2020
Související témata IT a technologie

Rozjezd 5G technologií bude klíčový pro tři čtvrtiny podniků. Nejvíce investic přijde od amerických a asijských společností.

Význam 5G technologií covidová pandemie zdůraznila a mohla by dokonce výrazně urychlit jejich zavádění do praxe. V Česku se sice spuštění 5G sítě stále odkládá, firmy by se nicméně měly na novou realitu začít připravovat. Nejdál jsou v tomto ohledu americké firmy, které mohou 5G sítě používat už přes rok.

Globální průzkum EY ukázal nové trendy v investicích do 5G:
  • Do 5G nyní investuje 15 % podniků. Do tří let by se měl tento podíl zvýšit až na 69 %.
  • 52 % společností se domnívá, že nebude schopno potenciál zařízení IoT (internet věcí, neboli síť spotřebičů, vozidel a zařízení, která jsou vybavena
  • elektronikou a mohou se propojit) ve spojení s 5G naplno využít.
  • Investicím do 5G by v příštím roce měly vévodit americké firmy.
  • Mezi investory do 5G aktuálně vedou zástupci energetického sektoru (23 %) a technologií (22 %).
Technologickou revoluci brzdí obavy i pomalé spouštění sítí

Tři čtvrtiny společností si myslí, že 5G technologie do pěti let výrazně ovlivní jejich podnikání. Dnes je však situace s jejich zaváděním stále poměrně složitá. Z firem, které do 5G již investovaly, je jich až 67 % stále ve fázi provozních zkoušek, případně jedná s dodavateli o zahájení provozu.

Opatrnost ve vztahu k novým technologiím ovlivňuje několik faktorů. Tři čtvrtiny firem nemají jasno o konkrétním využití těchto technologií a 69 % stačí rychlost současného 4G připojení. Vedle toho mají podniky interní potíže se sladěním nových technologií s těmi, které v současnosti mají (37 %), mezi vnějšími problémy dominuje údajně nízká vyspělost dostupných 5G technologií (35 %).

Společnosti si zásadní vliv 5G sítí na své fungování uvědomují, přesto občas stále mají obavy ze zprovoznění, vyspělosti řešení nebo kybernetických hrozeb. Je částečně na dodavatelích, aby příležitosti 5G technologií dostatečně představili, i na firmách samotných, aby užití 5G technologií strategicky domyslely.

„V České republice je situace se spuštěním 5G sítě nepřehledná. Většina domácích firem se proto na tyto technologie příliš nesoustředí. To by mohl být do budoucna problém, protože se tím sníží konkurenceschopnost českých společností na evropských trzích, kde budou podobné technologie už dostupné a běžně využívané… “ říká Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

Základem úspěchu jsou komplexní řešení

Klíčem k širšímu využití možností 5G technologií mohou být partnerství a společné podniky. Osm firem z deseti nezvládne jejich implementaci bez pomocí třetích stran. Drtivá většina z nich (77 %) dá přednost takovým dodavatelům, kteří kromě nabízených úspor budou zároveň vystupovat jako partneři daných technologických řešení. Až 60 % organizací má však s nalezením vhodného dodavatele potíže.

„Podniky potřebují smysluplné poradenství a komplexní řešení. Poskytovatelé musí být důvěryhodnými partnery, kteří jsou schopní pokrýt kompletní spektrum jejich potřeb – od návrhu případů užití až po odstranění bezpečnostních hrozeb. To je základ úspěchu,“ uvádí Vladislav Severa.

Evropa nejslabším investorem

Se zaváděním 5G technologií jsou nejdál americké firmy, 19 % z nich už do těchto technologií investovalo. U evropských podniků činí tento podíl v současné době 13 %.

V Asii a Tichomoří investovala do 5G technologií sice jen desetina respondentů, objem plánovaných investic v horizontu jednoho roku je zde ale jeden z nejvyšších. S 43 % procenty těsně dohání Ameriku, kde bude v následujícím roce do 5G technologií investovat téměř každý druhý. V Evropě to bude pouze 38 % podniků.

Shrnutí

Většina firem stále neví, co přesně jim 5G technologie přinesou a 69 % si údajně vystačí se současnou rychlostí 4G připojení. Přesto si uvědomují jejich důležitost a věří, že do 5 let výrazně ovlivní jejich podnikání. Nejvyšší podíl investic do 5G technologií přijde z Ameriky a Asie. Evropa za nimi zaostává zhruba o 10 %. V Česku je rozdíl ještě větší. Situaci zde komplikuje nejasný čas spuštění 5G sítě.

O tomto článku

Autor EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata IT a technologie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter