10 min. čtení 30. srpna 2022
propojený svět

Máte blockchain? A mohli bychom ho vidět?

Autor Jakub Tesař

EY Česká republika, vedoucí týmu inovací, digitálních řešení a nových technologií

Jakub má na starosti oblast inovací, digital a nových technologií od tvorby strategií přes definici byznys modelů a hodnotových nabídek až po samotný vývoj digitálních či blockchainových řešení.

10 min. čtení 30. srpna 2022
Související témata IT a technologie Consulting

Vzhledem k tomu, že se tato technologie dostává do povědomí lidí čím dál více, je na čase si položit otázku, jakou roli by mohla sehrát v rámci podnikání.

Méně než deset let stačilo k tomu, aby technologie distribuovaných záznamů (DLT – Distributed Ledger Technology), především pak blockchain, změnila způsob, jakým sektor finančních služeb (FS) přemýšlí o platebních transakcích. A nejen o nich, ale také o dalších pilotních projektech.

I jiné obory mají skvělou příležitost navázat na počáteční zkušenosti FS a aplikovat DLT na celou řadu obchodních procesů a transakcí. „Téměř dekáda experimentování s technologií distribuovaných záznamů napříč odvětvími od veřejného sektoru, přes automobilový a energetický průmysl až po finanční sektor nám společně s našimi klienty ukázala potenciál a přínosy, které tato technologie přináší,“ popisuje zkušenosti Jakub Tesař, vedoucí týmu inovací, digitálních řešení a nových technologií EY Česká republika.  Pro některé obory může jít o maximalizaci efektivity, jiné mohou nástup technologie využít jako šanci k přehodnocení svých tradičních provozních modelů.

Míra zájmu, aktivity a investic, které nyní napříč FS i dalšími odvětvími pozorujeme, je jasným ukazatelem důvěry v potenciál DLT. Otázkou však zůstává, kde a kdy se projeví skutečné transformační dopady.

 • Jak DLT funguje

  Co přesně je DLT? Zjednodušeně řečeno, DLT je distribuovaná databáze, která umožňuje více stranám transparentně sledovat transakce a zaznamenávat do sdílené účetní knihy. Ta je důvěryhodná pro všechny strany. „Transakce“ se mohou týkat finančních nástrojů, jako jsou peníze nebo akcie, či jiných aktiv, jako jsou diamanty, domy a pozemky, nebo dokonce i duševního vlastnictví, autorských práv nebo patentů. Tato přizpůsobivost je klíčovým důvodem, proč má DLT, ačkoli pochází z oblasti plateb a směny hodnot, takový potenciál pro různá a rozmanitá odvětví.

  Jedním z nejdůležitějších rysů DLT je použití kryptografie, která zabraňuje manipulaci a poskytuje uživateli jistotu, že obsahu sdílené účetní knihy lze důvěřovat, protože poskytuje trvalou a transparentní historii transakcí.

Stále nerozumíte blockchainu? Nejste sami

Ze všech technologií, které mění zaběhlý chod moderního světa, je blockchain tou možná nejvíce medializovanou, leč nejméně pochopenou. V jednom z nedávných globálních průzkumů uvedlo 80 % těch, kteří o blockchainu slyšeli, že vlastně nevědí, k čemu reálně slouží.

Řada lidí si jej pravděpodobně spojuje především s Bitcoinem, nejvýznamnějším z mnoha nově vznikajících kryptoměn, které otřásají finančním světem. Není divu – blockchain je technologie, která poskytuje transakční platformu pro bezpečné zaznamenávání převodů bitcoinů mezi obchodujícími stranami, proto se tyto dvě věci často zaměňují.

Přirozeně tak začala být DLT vnímána jako technologie specifická pro bankovnictví. Svůj vliv by ale mohla mít i daleko za hranicemi světa financí. Například nadnárodní výrobci zvažují použití DLT k vytvoření efektivnějších, transparentnějších a udržitelnějších globálních dodavatelských řetězců, ve farmaceutickém sektoru se DLT zkoumá jako způsob, jak zaručit plně transparentní klinické studie nových léků, a účetnictví by zase mohlo těžit z aplikace této technologie při auditu a firemním reportingu.

Stručně řečeno – každé odvětví závislé na budování důvěry v rámci podniku, s partnery i s dodavateli má potenciál zlepšit své fungování právě prostřednictvím DLT.

Kdo už dnes DLT využívá?

Centrum pro alternativní finance Univerzity v Cambridge za podpory společností EY a Visa provedlo průzkum, aby pomohlo posoudit rostoucí význam blockchainu (a DLT obecně) v rámci podnikání.

Průzkumu se zúčastnilo více než 200 poskytovatelů DLT infrastruktury, vývojářů aplikací, poskytovatelů služeb a provozovatelů napříč průmyslovými odvětvími. Výsledky ukazují, že finanční sektor je v oblasti inovací DLT stále na špici, ostatní obory ho ale začínají dohánět.

Téměř dekáda experimentování s technologií distribuovaných záznamů napříč odvětvími od veřejného sektoru, přes automobilový a energetický průmysl až po finanční sektor nám společně s našimi klienty ukázala potenciál a přínosy, které tato technologie přináší.
Jakub Tesař
EY Česká republika, vedoucí týmu inovací, digitálních řešení a nových technologií

Když byli poskytovatelé služeb DLT dotázáni, jaký typ společností jejich technologie využívá, potvrdili, že aktivními uživateli jsou už dnes firmy z celé řady odvětví. Více než třetina z nich uvedla, že jejich zákazníky jsou regulační orgány nebo vládní agentury – což ukazuje význam DLT pro veřejný sektor. Čtvrtina pak zmínila soukromé osoby a téměř pětina odpověděla, že mezi jejich zákazníky patří kreativní umělci. Je tak patrné, že aplikace DLT testují nebo využívají různorodí uživatelé, mezi které se řadí i energetické či letecké společnosti, realitní kanceláře, maloobchodníci nebo nemocnice a zdravotnické organizace.

Vzhledem k rozsahu potenciálního využití DLT nepřekvapí, že technologický průmysl do vytvoření obecných platforem a struktur, které lze přizpůsobit libovolnému počtu projektů v různých odvětvích, značně investoval. Některé podnikové DLT frameworky tak dosáhly počtu stažení více než dvacet tisíc. Dvě třetiny účastníků studie ale uvedly, že se zaměřují na vývoj sektorově specifických řešení, která jsou cíleně navržena tak, aby sloužila konkrétnímu použití.

Přestože poskytovatelé technologických řešení zatím nejsou největším segmentem zákazníků pro DLT, mnozí z nich o ní uvažují s cílem zlepšit a doplnit své vlastní nabídky produktů. S platformami DLT pak také experimentují i systémoví integrátoři a společnosti zabývající se internetem věcí (IoT) spolu se specialisty na regulaci v rámci KYC (Know Your Customer).

Z pohledu firemních uživatelů se studie zabývala 132 různými případovými studiemi DLT pro podniky ze všech odvětví. Ačkoli nebylo překvapivé, že 30 % z nich se týká bankovnictví a finančních služeb, je pozoruhodné, že vládní sektor byl v pilotních programech (Proof of Concept) aktivnější než řada soukromých průmyslových odvětví včetně pojišťovnictví, zdravotnictví a médií.

Jak se DLT využívá?

Jak už jsme zmiňovali, a vzhledem ke spojení DLT s kryptoměnami to není překvapivé, finanční služby, platby a bankovní služby jsou sektory, ve kterých v současné době probíhá nejvíce aktivit v oblasti DLT. Pokud jde o počet existujících projektů DLT, kapitálové trhy jasně dominují, ale ani pojišťovnictví a obchodní financování zřejmě dlouho nezůstanou pozadu.

Více než polovina dotázaných poskytovatelů služeb DLT uvedla, že se zaměřuje na případy využití v oblasti compliance a auditu, stejné procento pak také na digitální identitu. Necelá polovina cílí na zdravotnictví a veřejný sektor a jen o něco více než 40 % respondentů uvedlo, že se v současné době zabývají DLT za účelem zlepšení dodavatelského řetězce – toto číslo jistě poroste, jakmile se tato technologie stane součástí běžného podnikání.

Zcela nové možnosti

DLT však není jen o optimalizaci stávajících procesů nebo transakcí. Její efektivní využití může zcela změnit existující a přinést nové provozní modely.

Příklad aplikace DLT č. 1: Blockchain a námořní pojištění

Společnost EY ve spolupráci s lídrem v oblasti blockchainu, společností Guardtime, a několika účastníky z odvětví vytvořila blockchainovou platformu, která propojuje klienty, makléře, pojistitele a třetí strany skrze společné distribuované účetní knihy. Ty nesou údaje o identitách, rizicích a expozicích a informace integrují s pojistnými smlouvami. Tato platforma jako úplně první uplatňuje transparentnost, bezpečnost a standardizaci blockchainu v námořním pojištění.

Program tak přináší do tradičně spletitého procesu pojištění transparentnost v celém odvětví, a to díky přehledu o poloze, stavu a bezpečnosti hodnotného majetku v reálném čase. To pomáhá klientům nejen s poskytováním přesných a odpovídajících finančních záruk, ale také se stanovováním cen, zefektivněním reportingu a s dodržováním předpisů.

V současné době využívá blockchain čím dál více námořních společností i pojistitelů. Lavinový efekt efektivity způsobený novými technologiemi a procesy by tak mohl kompletně proměnit jednu z nejstarších zavedených oblastí pojištění, která se rozrostla do globálního ekosystému o velikosti 30 miliard USD.

Příklad aplikace DLT č. 2: Platforma Tesseract pro intermodální dopravu

S vidinou pomoci dopravě a automobilovému průmyslu, který se stává stále integrovanějším, personalizovanějším a autonomnějším, vytvořila společnost EY platformu Tesseract, která se opírá právě o technologii blockchain.

Tato platforma usnadňuje částečné vlastnictví vozidel, sdílené užívání a bezproblémovou multimodální dopravu a pomáhá tak položit základy pro to, jak bude v budoucnu vypadat vlastnictví autonomních flotil, a poskytuje přístup k různým možnostem mobility „on-demand“.

Tesseract spojuje více zúčastněných stran včetně OEM výrobců, společností zabývajících se mobilitou a dopravou, měst a poskytovatelů infrastruktury na jediné platformě. Tím pomáhá nejen k vytváření nových zdrojů příjmů, ale spotřebitelům také s výběrem správného typu vozu tak, aby se ideálně hodil pro jejich „on-demand“ cestu.

V platformě jsou k dispozici jednotlivá vozidla, vozové parky i další dopravní služby. Vozy a jízdy jsou digitálně zaznamenávány v blockchainu a transakce jsou automaticky distribuovány mezi majiteli, provozovateli a poskytovateli služeb třetích stran prostřednictvím jednotného platebního systému. Vlastnictví aktiv je flexibilní a může fungovat na bázi plného nebo částečného podílu. S příchodem nových obchodních modelů a zdrojů příjmů tak bude financování drahých aktiv, jako jsou baterie a nabíjecí infrastruktura, mnohem snazší.

Udržitelná energie a mobilita se v posledních pěti letech rychle rozvíjely. Tesseract si klade za cíl lépe propojit tyto vzájemně se doplňující části ekosystému intermodální dopravy, dosáhnout rychlejší a hlubší změny a přispět k tvorbě lépe fungujícího světa.

Jste připraveni začít s DLT?

Popularita blockchainu začala s jeho původní funkcí, tedy jako platformy pro řešení peněžních plateb. Brzy ho ale přejalo i mnoho dalších oblastí FS sektoru. Tento vývoj, jak z hlediska technologie, tak kultury, učinil z finančních služeb lídra v experimentování s DLT. Co tedy musí firma zvážit, aby z DLT vytěžila co nejvíce?

 • Úspěch se nedostaví ze dne na den. Ve FS se společnosti prostřednictvím projektů ověřujících funkčnost naučily, jak mohou DLT zlepšit stávající transakční funkce. Využití v produkci ve velkém měřítku však zůstává omezené.
 • Důvěra vychází z experimentování. Sdílené zkušenosti z testování programů v rámci pilotních projektů umožnily poskytovatelům infrastruktury, vývojářům aplikací a provozovatelům vyvinout DLT řešící řadu potřeb, které různá odvětví vyžadují.
 • Buďte možnostem DLT otevření. Bylo by snadné nahlížet na blockchain čistě z hlediska peněžních transakcí, místo toho ale společnosti FS uplatnily DLT v celé řadě funkcí – zvýšily tak její prospěch pro celé odvětví.

Celá řada experimentů s DLT teď – zhruba deset let po uvedení blockchainu do světa byznysu – dokazuje, jak důležitý by tento nový způsob, který zaručuje důvěryhodnost a transparentnost transakcí, mohl pro celou řadu odvětví být. Navzdory svému potenciálu má však před sebou tato technologie k úplné vyspělosti a obecnému přijetí ještě dlouhou cestu.

Shrnutí

Aby mohly organizace z DLT těžit, mělo by vedení zvážit její potenciální vliv, experimentovat a učit se.

O tomto článku

Autor Jakub Tesař

EY Česká republika, vedoucí týmu inovací, digitálních řešení a nových technologií

Jakub má na starosti oblast inovací, digital a nových technologií od tvorby strategií přes definici byznys modelů a hodnotových nabídek až po samotný vývoj digitálních či blockchainových řešení.

Související témata IT a technologie Consulting
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter