4 min. čtení 18. května 2023
workshop session

EY wavespace: Akcelerované řešení problémů metodou Design Thinking

Autor Jan Havaš

EY Česká republika, Experience Lead, EY wavespace™ Prague

Jan vede pražský wavespace tým, který pomáhá hledat a definovat řešení problémů pomocí unikátní kombinace technologií a metodologie Design Thinking.

4 min. čtení 18. května 2023

EY wavespace pomáhá klientům rozvíjet byznys, zefektivňovat fungování nebo řešit problémy zcela netradičním způsobem.

Art of possible, takové jméno neslo loňské setkání lídrů společnosti Asahi, kterou v Praze hostil tým EY wavespace zaměřený na hledání nových a efektivnějších řešení pomocí inovací a moderních technologií. Tématem byla tentokrát inteligentní automatizace, v minulosti už ale pražský wavespace tým řešil témata jako strategie kyberbezpečnosti, přeměna stávajícího byznys modelu nebo zefektivňování vnitřních procesů. 

„Poptávka vždy vzniká na straně klienta, je tam tedy zpravidla nějaký problém nebo nějaký dotaz, snaha najít nové řešení stávající situace. V tomto případě šlo o efektivnější utilizaci specifického IT řešení,“ říká Jan Havaš, který pražský EY wavespace vede.

Kooperace, ne konkurence

A právě klient samotný je také tím, kdo na problém nachází řešení ve speciálně připraveném postupu. „Na začátku jsou společné prezentace, jedna od iniciátora, druhá od nás a třetí od nezávislé strany, která má k tématu co říct. U této akce pro Asahi to byl například Andrew White, profesor z oxfordské univerzity, který mluvil o tzv. transformation with humans@center a o tom, jak jsou organizace, které kladou do středu své transformace právě lidi, jejich nápady, nároky a požadavky, jsou v průměru 2,5krát úspěšnější než ty, které to nedělají,“ vysvětluje Havaš. „Následně se účastníci rozdělí do menších týmů podle oddělení a tématu a prostřednictvím řízeného design thinking procesu přicházejí s vlastními návrhy řešení.“

 Design thinking

Tento přístup zaměřený na inovaci produktů, služeb, procesů nebo celých obchodních modelů vyvinuli vědci ze Stanfordské univerzity v USA. Jeho základním principem je porozumět zákazníkovi a jeho prožitku a má nejčastěji pět základních fází: empatie, definice problému, generování řešení, prototypování a testování se zpětnou vazbou.

Nacházení řešení touto cestou má několik silných stránek – je obecně rychlé, prohlubuje vztahy s klientem, otevírá nové příležitosti a má tendenci být obecně lépe přijímáno, protože byl problém definován a řešení navrženo společně napříč týmy.

„Jde o kooperaci, ne konkurenci, všichni mají shodný cíl a posouvají se k němu společně,“ poznamenává Jan Havaš z pražského EY wavespace. „Jde o úplně nový styl poradenské práce. Nepřijde za vámi pán s kufříkem a neřekne vám, jak to máte dělat. Naopak vás samotné vedeme k tomu, abyste řešení našli sami, protože vaší firmě nerozumí nikdo tak jako vy. Je to takový Consulting 4.0.“

EY wavespace

Wavespace je prostředí specificky navržené k tomu, aby vytvářelo i zdánlivě neobvyklé příležitosti ke spolupráci, lépe jednotilo tým a rychleji dosahovalo cílů, ať už je jimi růst, transformace, nebo třeba kompletní přeměna stávajícího byznys modelu. Skvělých výsledků dosahuje také při vývoji nových technologických nápadů, nebo při zefektivňování vnitřních procesů ve firmě. Díky osobitému přístupu a workshopům speciálně navrženým dle klientových potřeb pomáhá wavespace nacházet odpovědi i na velmi složité a komplexní otázky.

Jeden problém, třicet možných řešení

Na jeden problém tak je možné najít celou řadu nových řešení z celé řady nových úhlů pohledu. Účastníci Asahi workshopu odcházeli zhruba se třiceti. „Nebylo to nakonec jen o tom jednom specifickém problému, odhalili jsme jak systémové bariéry, tak zcela nové možnosti spolupráce a zavedení navrhovaného řešení i do oblastí, které by před samotným brainstormingem nikoho ani nenapadly, a přitom pro ně bylo jako dělané,“ říká Jan Havaš.

Shrnutí

EY wavespace pomáhá klientům rozvíjet byznys, zefektivňovat fungování nebo řešit problémy zcela netradičním způsobem. Jde o prostředí specificky navržené k tomu, aby vytvářelo i zdánlivě neobvyklé příležitosti ke spolupráci, lépe jednotilo tým a rychleji dosahovalo cílů, ať už je jimi růst, transformace, nebo třeba kompletní přeměna stávajícího obchodního modelu. Jde o zcela nový způsob konzultantské práce.

O tomto článku

Autor Jan Havaš

EY Česká republika, Experience Lead, EY wavespace™ Prague

Jan vede pražský wavespace tým, který pomáhá hledat a definovat řešení problémů pomocí unikátní kombinace technologií a metodologie Design Thinking.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter