Co budou řidiči dělat, když budou auta jezdit bez řidiče?

Autor EY Global

Multidisciplinární organizace poskytující odborné služby

5 min. čtení 26. dubna 2018
Související témata Budoucnost mobility

Autonomní vozidla by mohla zvýšit produktivitu a mít pozitivní dopad na životní prostředí. Ale co budou dělat ti, kteří jsou dnes za volantem?

Auta bez řidiče jsou na cestě. Přestože svět, ve kterém už nikdo nikdy nebude muset řídit auto, není úplně za rohem a pravděpodobně se také nedotkne všech oblastí, rychlý vývoj autonomních vozidel může znamenat, že bychom měli v příštích 10 letech očekávat výrazné technologické změny, zejména v odvětvích, která se spoléhají na automobily dnes.

Tyto změny by mohly mít obrovský dopad na způsob fungování mnoha podniků, na širší ekonomiku a zásadně na roli, kterou v ní hrají miliony lidí. Ačkoli auta bez řidiče jsou stále ve stadiu vývoje, jejich příchod může způsobit, že se v příštích 20-30 letech změní mnoho pracovních míst, nebo tyto pozice zmizí zcela – od řidičů taxi po řidiče nákladních automobilů, od maloobchodních prodejců až po zemědělce.

Nadbyteční řidiči

Vezměte si odvětví nákladní autodopravy. Pozitivní dopad technologie AV (autonomní vozidlo) znamená zvýšení efektivního využití vozového parku, obrovské úspory nákladů na pracovní sílu a možné úspory, které se přenesou na spotřebitele. Jen v USA je však v současné době zaměstnáno přibližně 3,5 milionu lidí na pozici řidičů nákladních vozidel. Negativní stránkou tedy mohou být ohromné ztráty zaměstnanosti na těchto pracovních pozicích, protože kamiony bez řidiče se možná jednoho dne stanou normou.

A nejde jen o řidiče. V úvahu je třeba vzít i místní ekonomiky a dopady ně.

Stejný scénář lze použít na libovolný počet sektorů. Už jsme viděli výrazné změny v odvětví taxislužby od společností jako je Uber a Lyft. Pokud všechna tato auta budou automatizovaná, až težko si lze představit, jaký to bude mít dopad na řidiče z celého světa. Ve skutečnosti je celý model vlastnictví automobilu ohrožen a s ním i celá řada pracovních míst, které v současné době podporuje: vše od oprav po parkování, od financování po pojištění.

Technologie autonomních vozidel zkrátka přinese nové a mnohdy zatím nečekané výzvy. Firmy, které kupují firemní - ať už osobní nebo nákladní - auta, budou jistě chtít obnovit vozový park za vozidla bez řidiče. Někteří se tak mohou ale obecně vyhnout nákupu vozidel a pro své vozové parky si místo toho si vybrat operativní leasing nebo carsharingové služby. Ti, kteří se při své obživě spoléhají na řízení, například zmíněné taxi a nákladní doprava, budou muset zvážit důsledky takového přechodu.

Celý model vlastnictví automobilu je ohrožen a s ním i celá řada pracovních míst, které v současné době podporuje: vše od oprav po parkování, od financování po pojištění.

Některé podniky - například autoškoly - mohou zaznamenat výrazně sníženou poptávku. Ostatní společnosti zase nebudou mít využití pro velkou část své pracovní síly. Již dnes existují širší společenské otázky, které je třeba položit z pohledu odpovědnosti podniků a vlád za poskytování příležitostí ke školení pro ty, kteří budou na své pozici nahrazeni autonomními stroji. Na místě jsou rovněž debaty o tom, jaké nové dovednosti budou pedagogové muset učit, aby se vyhnuli těmto potenciálně drsným přechodům a připravovali nadcházející generace na drasticky odlišný trh práce.

Rovněž dojde k revoluci v právním a regulačním prostředí, protože zákony a normy vytvořené pro řidiče budou logicky muset být přizpůsobeny pro autonomní vozidla. Podniky přecházející z manuální práce na automatizaci budou muset mít jasno o svých zákonných povinnostech a budou muset tyto nové prvky rizika i umět řídit– ať už jde o pracovní právo, kybernetickou bezpečnost nebo změnu pojistného krytí.

Člověk zkouší novou automobilovou technologii

Jsou zde i výhody

Ale pokud nadbytečnost a právní složitosti představují špatné zprávy, co mohou širší ekonomické výhody této velkolepé transformace přinést? Společnost Morgan Stanley nedávno předpověděla, že rozsáhlé přijetí autonomních vozidel by mohlo přinést globální úspory kolem 5,6 bilionu dolarů. Zcela jistě by mohlo dojít také k určitému zvýšení produktivity, protože čas na cestách bude možné trávit efektivněji než doposud. Oddychne si rovněž životní prostředí, díky snížené spotřebě paliva a potenciálně nižším úrovním vlastnictví vozidla, pokud vozy bez řidiče urychlí trend ke sdílení jízd.

V otázce pracovních míst, je obtížné předvídat celkový účinek autonomních vozidel napříč všemi směry, ale při přechodu pravděpodobně bude existovat mnoho příležitostí, jak do té doby řídící pracovní sílu zaměstnat. Zpráva z roku 2015 pro britskou společnost výrobců a obchodníků s automobily naznačila, že revoluce bez řidičů bude signalizovat renesanci v britském automobilovém průmyslu a vytvoření stovek tisíc dalších pracovních míst ve výrobě.

Pokud řízení převezmou autonomní vozidla, budou muset řidiči znovu přizpůsobit své dovednosti relevantním příležitostem, které toto nové prostředí vytváří – podobně jako za dob průmyslové revoluce nebo aktuálněji při počátku masového využívání počítačů, internetu nebo mobilních zařízení.

Anna Kahn, vedoucí poradenského oddělení globálních nových globálních služeb EY pro poradenské služby osob, říká, že ačkoli dojde k významnému nárůstu počtu pracovních příležitostí spojených s výrobou vozidel bez řidiče, podstata a zdroj této nové pracovní síly se bude výrazně lišit od té, která v současné době vyrábí automobily. Výrobci proto budou muset získat nové dovednosti na základě rozmanitého složení vlastní pracovní síly.

Pokud řízení převezmou autonomní vozidla, budou muset řidiči znovu přizpůsobit své dovednosti příslušným příležitostem.

„Podniky, které získají včasný náhled na budoucí dovednosti a schopnosti, které budou vyžadovány - prostřednictvím pokročilých analytik - budou mít náskok při budování této nově vznikající pracovní síly. Pomůže jim to získat výhodu před konkurencí a získat pozici požadovaného zaměstnavatele.“

Vzhledem k technologicky vyspělé povaze vozidel bez řidiče, nabízí se zvýšená poptávka po pracovnících zejména ve více digitálně zaměřených oblastech správy vozového parku, údržby, vývoje softwaru a rozsáhlé výstavby inteligentní infrastruktury. Totéž lze říci o přidružených sektorech, jako jsou telekomunikace nebo energetika a veřejné služby, které by musely reflektovat na nové potřeby spotřebitelů vytvořené sítí autonomní vozidel.

V chytřejším světě

V případě, že uvažujeme o automobilech méně jako o produktech a více jako o službách, které jsou součástí širší „chytré“ infrastruktury vyžadující lidský dohled, údržbu a vývoj je na snadě, že i zde bude nutné vytvořit nespočet nových a dosud ne příliš známých rolí. Stávající společnosti se budou muset značně přizpůsobit, aby se adaptovaly na tyto dosud nevídané výzvy. Na druhou stranu zcela jistě v návaznosti na nové podmínky vzniknou nové podniky– například v oblastech vývoje aplikací pro konektivní vozidla.

Ať už bude budoucnost jakákoli, lidstvo zcela určitě zaznamená masivní posun v povaze práce a obrovské narušení mnoha odvětví. Stávající subjekty i noví účastníci budou muset diverzifikovat, změnit dovednosti a přemýšlet o nových příležitostech.

Shrnutí

Vozidla bez řidiče by mohla být zárodkem pro větší změny a narušení i ostatních odvětví, což by podniky přimělo k diverzifikaci a zvážení nových příležitostí.

O tomto článku

Autor EY Global

Multidisciplinární organizace poskytující odborné služby

Související témata Budoucnost mobility
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter