Podpořili jsme

  • Share

Pomáháme řadě neziskových organizací, které jsou spojeny s naší strategií společenské odpovědnosti firem a institucím, které řeší nejnaléhavější potřeby společnosti, ve které žijeme a pracujeme.

Společnost EY zaměřila v současné době své společensky odpovědné aktivity zejména na boj proti rakovině. V rámci projektu „EY bojuje proti rakovině“ podporujeme rodiny s dětmi s rakovinou v Dobrém andělovi, účastníme se Avon pochodu proti rakovině prsu a podporujeme také celosvětový projekt hnutí MOVEMBER, který se primárně věnuje boji proti rakovině prostaty. 

Dlouhodobě spolupracujeme a poskytujeme příspěvky mimo jiné neziskovým organizacím Člověk v tísni, Zajíček na koni, Domov Sue Ryder, Českomoravská jednota neslyšících a dalším.

Události z poslední doby:

3. 6. 2015 byl symbolicky položen a pokřtěn "základní kámen" nově vznikající kavárny ADASTRA v Podskalské ulici v Praze a byla tak zahájena rekonstrukce prostor. V prostorách budoucí kavárny se společně sešli všichni, kteří se na projektu podílí, aby položili díl prvního základního kamene. Jeden díl položil generální ředitel společnosti Adastra pan Jan Červinka, jeden vedoucí partnerka společnosti EY v České republice a ve střední a jihovýchodní Evropě paní Magdalena Souček, jeden ředitelka Zajíčku na koni paní Markéta Šulcová a poslední pak handicapovaní pracovníci budoucí kavárny jako symbol prolínání vzájemné potřebnosti. Zajíčka přišli podpořit  za městskou část Praha 2  paní Eliška Zemanová, předsedkyně sociální komise a pan  radní Michael Grundler, kdy paní Zemanová laskavě základní kámen pokřtila. Celý podvečer pomohli připravit handicapovaní pracovníci Zajíčka na koni, kteří pak i zdařile obsluhovali hosty. Rekonstrukce je nyní v plném proudu , další podporovatelé jsou velmi vítáni – více na www.zajiceknakoni.cz.

 Zajicek na koni - kavarna

Magdalena Souček, vedoucí partnerka společnosti EY v České republice a ve střední a jihovýchodní Evropě, podpořila položení základního kamene pro rekonstrukci kavárny, kde organizace Zajíček na koni splní svým handicapovaným pracovníkům jejich sen zapojit se do pracovního procesu. Společnost EY tuto krásnou věc finančně podpoří hrazením části nájmu.

 

6. 6. 2015 - Společnost EY bojuje proti rakovině prsu. Avon pochodu se v sobotu 6. 6. 2015 zúčastnilo 74 našich zaměstnanců.

2015-Avon pochod EY