Zprávy vydávané společností EY

  • Share

EY Česká republika

Zpráva o průhlednosti 2018

Jako auditor subjektů veřejného zájmu máme za povinnost předložit veřejnosti informace o naší společnosti, o její správě a řízení, vlastnících a organizační struktuře. Cílem je přispět ke zvýšení průhlednosti našeho systému řízení kvality. Tuto povinnost plníme prostřednictvím zprávy o průhlednosti (pdf, 2mb). 


EY Transparency Report 2018

We believe that greater transparency enhances investor understanding and bolsters confidence in audit quality. Our transparency report (pdf, 1mb) describes our policies, methodologies, governance and revenue.


Zpráva o průhlednosti 2017

Aktualizováno 25.2. 2019 - aktualizace se týká tabulky na straně 19 – Finanční informace za období k 30. červnu 2017 vyjádřené v tis. Kč; nyní jsou z ní patrné příjmy auditní společnosti odděleně od příjmů ostatních subjektů EY v ČR a dále byla upravena celková částka týkající se neauditních služeb. Stáhnout zprávu (pdf, 1mb) .


EY Transparency Report 2017

Last updated: 25 February, 2019 - specifically we modified the table on page 19 – Financial information for the period ended 30 June 2017 expressed in CZK thousands; the updated table now shows revenues separately for audit firm and for other EY entities in Czech Republic and shows adjusted total amount related to the non audit services. Download Report (pdf, 1mb) .