Globální organizační struktura

  • Share

V EY jsme si už dlouho vědomi toho, že globalizace je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících charakter našeho současného světa. Proto jsme transformovali naši globální organizaci tak, aby byla schopná držet krok s měnícími se potřebami našich klientů i našich lidí.

EY - Our Locations

Naši klienti potřebují komplexní odborné poradenské služby, které budou bez ohledu na zeměpisné hranice všude stejně kvalitní a konzistentní. A naši lidé chtějí budovat svou kariéru v globální organizaci vyznačující se otevřenou firemní kulturou.

Naše organizační struktura je rozdělena do 29 regionů v čele s globálním vedením zahrnujícím nejvyšší management, orgány správy a řízení a vedení čtyř geografických oblastí:

  1. Severní, Střední a Jižní Amerika: Do americké geografické oblasti patří 11 regionů, v nichž pracuje bezmála 45 tisíc zaměstnanců.
  2. Evropa, Afrika, Indie a Blízký východ (EMEIA): EMEIA sdružuje členské společnosti EY z 12 regionů, v nichž působí přes 73 tisíc našich zaměstnanců.
  3. Asie a Tichomoří: Tato geografická oblast zahrnuje pět regionů se 27 tisíci zaměstnanci EY.
  4. Japonsko: Naše nejmenší geografická divize zaměstnává více než 6,5 tisíce odborníků.

Tato efektivní organizační struktura nám umožňuje přijímat rychlá rozhodnutí a je zárukou, že budeme účinně naplňovat naši strategii a poskytovat klientům služby té nejvyšší kvality bez ohledu na to, kde konkrétně působí.