Různorodost a otevřenost

  • Share

Naši klienti expandují na nové trhy, jejich aktivity mají stále globálnější charakter. A očekávají, že naše organizace s nimi bude držet krok a bude schopná plnit jejich různorodé potřeby.

Poradenské týmy EY jsou složeny z odborníků z celého světa – hlavním a jediným kriteriem jsou konkrétní potřeby našich klientů, pokud jde o odbornost, znalosti a zkušenosti našich lidí.

Nesčetněkrát jsme se v praxi přesvědčili, že poradenským týmům složeným z odborníků z různorodého kulturního prostředí se lépe daří nacházet nové způsoby řešení problémů. Avšak není to možné bez otevřené atmosféry, která dává prostor každému členovi týmu, aby vyjádřil svůj názor.

Otevřenost je klíčem k fungování našich různorodých týmů. Základem je rovnost příležitostí – každý člen týmu, bez ohledu na to, z jakého prostředí pochází, má šanci dostat se až na špičku, všichni mají na startovní čáře stejné možnosti, pokud jde o jejich další odborný růst a kariérní rozvoj.

Atmosféra, ve které je respektován a oceňován každý názor, pomáhá nejen získat a udržet si ty nejlepší, ale i nacházet lepší odpovědi na otázky, které přináší fungování naší globální organizace a služba klientům.