Naše historie

  • Share

Globální organizace EY vděčí za své současné úspěchy řadě významných osobností i usilovné práci desetitisíců lidí po celém světě. Její počátky sahají do konce 19. století, k „otcům zakladatelům“ Arthuru Youngovi a Alwinu C. Ernstovi.

EY - Arthur Young

Photo: AC Ernst

Arthur Young 1863–1948

Alwin C Ernst 1881–1948

Arthur Young se narodil ve skotském Glasgow. Vystudoval sice práva, ale zajímal se i o bankovnictví a investování. V roce 1890 přesídlil do Spojených států a začal se věnovat účetnictví. Spolu se svým bratrem Stanleym založil v roce 1906 účetní firmu Arthur Young & Co.

Alwin C. Ernst pocházel z amerického Clevelandu. Po skončení školy se živil jako účetní, ale už v roce 1903 založil spolu se svým bratrem Theodorem malou účetní firmu Ernst & Ernst.

Jak Arthur Young, tak A. C. Ernst byli ve svém oboru novátory a od počátku kladli velký důraz na kvalitu své práce. Ernst razil myšlenku, že podnikatelská rozhodnutí by se měla opírat o účetní informace, které by měly být zpracovány tak, aby byly pro klienta skutečně přínosem. Motivoval své zaměstnance k tomu, aby zákazníkům poskytovali co nejkvalitnější služby. Young zase věnoval vedle účetnictví velkou pozornost i ekonomickému poradenství.

Oba dva si velice dobře uvědomovali význam lidského kapitálu. V provozní filozofii společnosti Ernst & Ernst z roku 1920 se například říká: „Úspěch společnosti Ernst & Ernst plně závisí na charakteru, schopnostech a pracovitosti mužů a žen, kteří v ní pracují.“ Young zase podporoval výchovu účetních odborníků. Ve 20. letech minulého století založil školu pro účetní a jeho firma byla první, která ve Spojených státech ve 30. letech začala zaměstnávat absolventy vysokých škol.

Obě firmy brzy rozpoznaly důležitost globálního trhu. Již v roce 1924 se proto spojily s prominentními britskými firmami, Young s firmou Broads Paterson & Co. a Ernst s firmou Whinney, Smith & Whinney. Integrační proces pokračoval po celé 20. století a dal vzniknout globálním poradenským sítím s kancelářemi po celém světě.

A.C. Ernst a Arthur Young zemřeli v rozmezí několika dní v roce 1948 a za svého života se nikdy osobně nesetkali. Jejich vize se spojily až v roce 1989, kdy vznikla společnost Ernst & Young. Tato nová organizace se záhy zařadila mezi nejvýznamnější globální poradenské firmy a je světovou špičkou ve využívání nových metod a technologií.

A. C. Ernst a Arthur Young by byli na své dílo nepochybně pyšní — jejich zásluhou dnes existuje organizace s 212 tisíci odborníky, kteří v duchu myšlenek otců-zakladatelů přispívají k tomu, aby svět lépe fungoval.