Naše hodnoty

  • Share

Prosazujeme čestné a poctivé jednání, respekt k druhým a týmového ducha.
Máme dost energie, nadšení a vůle být v čele a dotáhnout věci do konce.
Největší devizou našich vztahů je, že děláme vždycky tu správnou věc.

V hodnotách, které vyznáváme, je formulováno krédo naší globální organizace. Řídí se jimi naše jednání a chování. Tyto hodnoty jsou měřítkem, které se snažíme uplatňovat mezi sebou, ve vztazích s klienty i vůči širšímu společenství, ve kterém žijeme.

Každý den nás staví před bezpočet rozhodnutí, která přímo ovlivňují náš přístup k sobě navzájem i přístup našich klientů a širšího společenství k nám. Naše společné hodnoty jsou zárukou, že se rozhodování každého jednotlivce působícího v rámci naší globální organizace bude řídit stejnými principy.

Těm z nás, kteří jsou v praktickém naplňování našich hodnot příkladem ostatním, je každoročně udělována cena generálního ředitele (Chairman’s Values Award). Fakt, že oceněné nominují sami zaměstnanci ze svých řad, je zároveň jedním z významných nástrojů, které nám pomáhají pěstovat globální firemní kulturu založenou na hodnotách, které vyznáváme.