Otevřené pozice

2018-Sandra-Jiraskova

Sandra Jirásková
Advisory, IT Consulting
Tel.: +420 225 335 220

2018-Alica-Sisakova 

Alica Sisáková
Transakční poradenství, Audit, Forenzní služby
Tel.: +420 225 336 521

2018-Miroslava-Wagnerova

Miroslava Wágnerová
Daně, interní služby
Tel.: +420 225 335 033

EY

 

Podnikové poradenství a řízení rizik

EY - Careers
 • Share

Kariéra v podnikovém poradenství a řízení rizik: spolupracujte s klienty na zvýšení výkonnosti a řízení rizik

V současných náročných ekonomických podmínkách se obchodní společnosti i jiné organizace potýkají s řadou nejistot a současně čelí rostoucím konkurenčním tlakům, které je nutí zvyšovat výkonnost a efektivně řídit rizika. Naším úkolem je podporovat klienty při plnění těchto úkolů, proto náš tým soustavně posilujeme o nové, perspektivní pracovníky, kteří nám do budoucna pomohou maximálně zkvalitnit poradenské služby poskytované našim klientům.

V divizi podnikového poradenství a řízení rizik se budete podílet na komplexních poradenských projektech realizovaných pro klienty z nejrůznějších odvětví ekonomiky. Tyto projekty vám umožní výrazně si rozšířit stávající odborné znalosti i interpersonální dovednosti. Práce v této divizi dá vaší kariéře nový impuls. 

Hledáme odborníky specializující se na následující poradenské služby, resp. podnikové funkce a klíčové kompetence:

 • Odběratelé
 • Finanční funkce
 • Interní audit
 • Poradenství v oblasti IT
 • Řízení IT rizik
 • Lidské zdroje a organizace
 • Projektové řízení
 • Řízení rizik
 • Dodavatelsko-odběratelský řetězec

Podnikové poradenství a řízení rizik zahrnuje několik specializovaných oblastí. Klikněte na záložky výše a přečtěte si podrobnosti.

Spolupracujeme s předními světovými korporacemi

Jako člen poradenského týmu specializujícího se na zvyšování výkonnosti podniků budete mít příležitost poskytovat služby celé řadě velkých nadnárodních společností. Vaším úkolem bude radit jim jak si v dnešních rychle se proměňujících ekonomických podmínkách udržet dosaženou ekonomickou výkonnost, případně jak ji zvýšit.

Projekty budete realizovat v rámci multidisciplinárních týmů složených z odborníků specializujících se na různé služby podnikového poradenství, resp. podnikové funkce a klíčové kompetence, jako např.:

 • Finanční funkce
 • Odběratelé
 • Dodavatelsko-odběratelský řetězec
 • Poradenství v oblasti IT
 • Lidské zdroje a organizace
 • Strategie
 • Projektové řízení

Kromě toho budete úzce spolupracovat s odborníky z ostatních oddělení, především z řízení rizik. V naší společnosti budete mít výjimečné podmínky pro další odborný rozvoj a díky různorodým projektům realizovaným pro klienty z řady odvětví také příležitost získat cenné praktické zkušenosti.

Pomáháme klientům správně reagovat na možná rizika

Smyslem řízení rizik je ochránit organizaci před jejich negativními dopady a zajistit ekonomickou výkonnost. Znamená to detailně rizika zmapovat a vypracovat plány jejich řízení.

Jako člen našeho poradenského týmu specializujícího se na řízení rizik budete poskytovat služby nadnárodním společnostem i organizacím z veřejného sektoru. Budete se podílet na návrzích komplexního, holistického přístupu k řízení rizik, který bude zárukou, že finanční prostředky na vnitřní kontrolní systém budou vynaloženy efektivně.

Na projektech v oblasti interního auditu a řízení rizik budete často úzce spolupracovat s kolegy specializujícími se na zvyšování výkonnosti.  Zapojení do naší globální poradenské sítě vám umožní získat bohaté zkušenosti a stát se skutečným odborníkem na řízení rizik.

Pomáháme klientům pochopit rizika – i přínos – nových technologií

Řízení IT rizik

CareersInformační technologie patří v současnosti mezi hlavní předpoklady úspěšného fungování moderní organizace. Jako specialista na řízení IT rizik budete klientům pomáhat s jejich efektivním využíváním a se řízením souvisejících rizik. V této rychle se rozvíjející poradenské oblasti máme dvě expertní skupiny, jedna se specializuje na poradenství v oblasti IT, druhá zahrnuje mezioborové týmy.

Lidské zdroje a organizační změny

CareersTento expertní tým klientům pomáhá řídit lidské zdroje a organizační změny a rozvíjet dovednosti nutné pro efektivní fungování těchto oblastí. Vaším úkolem bude mimo jiné poskytovat klientovi podporu při formulování vize budoucího rozvoje dané společnosti jako celku nebo některých jejích složek, případně budete mít na starosti coaching členů představenstva, aby byli schopni vhodným způsobem zaměstnance informovat o zaváděných změnách.

Poradenství v oblasti IT

CareersPráce ve skupině specializující se na poradenství v oblasti IT vám umožní detailně poznat firemní kulturu klienta a sladit jeho informační technologie s lidskými zdroji a interními procesy.

Poradenství v oblasti projektového řízení

CareersNaši odborníci na projektové řízení klientům na základě svých bohatých znalostí a zkušeností pomáhají s řízením rozsáhlých projektů a programů. Budete klientovi poskytovat podporu, která mu umožní realizovat projekt ve stanoveném termínu, s plánovanými náklady a ve vynikající kvalitě.

Mezioborové týmy

CareersJako člen některého z našich mezioborových týmů si osvojíte specifické odborné dovednosti a na projektech pro klienty budete pracovat v rámci skupiny pro zvýšení výkonnosti, řízení rizik nebo řízení IT rizik.

Strategie

CareersVaším úkolem bude spolupracovat s klientem na definování jeho strategické vize a návrhu její efektivní realizace. Manažerům klienta budete poskytovat podporu při transformaci obecné podnikatelské strategie do konkrétních provozních strategií.