2018-Sandra-Jiraskova

Sandra Jirásková
Advisory, IT Consulting
Tel.: +420 225 335 220

2018-Alica-Sisakova 

Alica Sisáková
Transakční poradenství, Audit, Forenzní služby
Tel.: +420 225 336 521

2018-Miroslava-Wagnerova

Miroslava Wágnerová
Daně, interní služby
Tel.: +420 225 335 033

EY

 

Jak se přidat k EY

EY - Becoming part of EY
  • Share

Staňte se součástí týmu EY

Další krok na vaší profesní dráze by neměl být krokem do neznáma, ale směrem k naplnění vašich osobních i pracovních cílů. Proto je důležité najít tu pravou společnost – takovou, která vám vytvoří dostatečně široký prostor pro další odborný růst i osobní rozvoj. Smyslem těchto webových stránek je přiblížit vám, jak vypadá práce v naší firmě a jaké kariérní příležitosti se vám zde nabízejí.

Pod jednotlivými záložkami výše se dozvíte, jak probíhá přijímací proces a co můžete udělat pro posílení své šance na přijetí.

Jak se přihlásit

Jako zkušený odborník jistě víte, jak důležitým předpokladem úspěchu je, zda jednotlivec „zapadne“ do týmu i do celé firemní kultury. Náš postup výběru i pohovory jsou proto strukturovány tak, aby oběma stranám pomohly vyhodnotit, zda jsme pro vás dobrou volbou a zda máte šanci u EY uspět.

Přijímací proces se skládá z následujících pěti kroků:

1. Zjistěte si, jaké EY aktuálně nabízí pracovní příležitosti

Navštivte stránku Otevřené pozice, kde najdete aktuální seznam pracovních příležitostí v podnikovém poradenství a řízení rizik, auditu a daňovém a transakčním poradenství. Pracovní příležitosti jsou řazeny podle divizí i podle geografických oblastí. Podrobnější informace o jednotlivých pozicích najdete v popisech pracovních míst.

2. Podejte si online přihlášku

K vyplnění profilu kandidáta a formuláře přihlášky potřebujete přibližně 30 minut. Během tohoto procesu si budete moci uložit svou přihlášku a v případě potřeby se k ní vrátit. Pokud chcete zažádat o více než jednu pozici nebo pracovat na více než jednom pracovišti, musíte vyplnit přihlášku pro každou pozici nebo pracoviště. Jakmile obdržíme vaše informace, ozveme se vám. Pokud bude vaše přihláška splňovat všechny požadavky, pozveme vás na pohovor.

3. Připravte se na pohovor

Připravte se, že budete hovořit o sobě, svých konkrétních zkušenostech a názoru na současné tržní trendy a vývojové trendy různých sektorů. Chceme se s vámi seznámit a dozvědět se o vašich silných stránkách a vlastnostech. Cílem pohovorů je, aby obě strany vyhodnotily, zda máte šanci uspět u EY.

4. Zvažte naši nabídku

Pokud úspěšně absolvujete pohovor, dostanete od nás formální písemnou nabídku. Budete mít možnost položit nám jakékoli doplňující dotazy, a pokud budete s naší nabídkou spokojen/a, těšíme se, že vás přivítáme ve společnosti EY.

5. Připravte se na práci

Pokud začnete pracovat pro EY, ocitnete se ve velkém společenství lidí. Po počátečním zaškolení budete mít možnosti navázání kontaktů a účasti na průběžných orientačních programech vhodných pro vaši úroveň zkušeností.

Různé zkušenosti a dovednosti – stejné hodnoty

Při hledání těch nejlepších se řídíme celou řadou kritérii. Pokud vám následující charakteristiky odpovídají, budete se jistě v naší firmě cítit dobře. Koho hledáme?

Vynikající osobnosti

Hledáme vysoce výkonné pracovníky, kteří odvádějí vždy kvalitní práci a neustále se snaží o zlepšení.

Čestné a poctivé lidi

Hledáme zaměstnance s výrazným smyslem pro osobní a profesní odpovědnost, kteří budují vztahy na základě správného jednání.

Lidi schopné týmové práce

Hledáme osobnosti, které umí naslouchat, učit se, sdílet, rozvíjet se, spolupracovat a pomáhat lidem různých prostředí, perspektiv a zkušeností, aby dosahovali co nejlepší výkonnosti.

Lidi, kteří mají odvahu vést

Hledáme zaměstnance, kteří inspirují a motivují jiné a ukazují jim směr v době prosperity i krize.

Lidi, kterým nechybí energie a nadšení

Preferujeme zaměstnance, kteří mají elán, vizi a odhodlání a rádi pomáhají našim klientům při realizaci jejich potenciálu.

Lidi se správným druhem zkušeností

Hledáme zaměstnance, kteří vědí, jaké výzvy přináší práce v odborných službách, a jde jim o to, aby klientům poskytovali ty nejlepší služby.

Jak udělat co nejlepší dojem

Co vás čeká během pohovoru? Níže uvádíme několik tipů, které vám pomohou dobře se připravit a udělat co nejlepší dojem.

Buďte připraven/a

V této etapě své kariéry se musíte připravit na náročný pohovor. Pokud jste schopen/a formulovat své silné stránky, pracovní zkušenosti a kariérní cíle, máte šanci u nás uspět.

Buďte proaktivní

Připravte si seznam dotazů, které položíte osobě, která s vámi povede pohovor. Umožní vám to vyhodnotit, zda je pro vás EY tím správným místem. Seznamte se s naší organizací, typem naší společnosti, našimi aktivitami, s tím, co reprezentujeme, a s naším strategickým zaměřením.

Buďte sám/sama sebou

U EY naleznete otevřenou a přátelskou atmosféru. Očekáváme a chceme poznat vaše skutečné já.

Podání přihlášky, výběrové řízení, práce a život v EY

Na této webové stránce najdete odpovědi na otázky, na které se nás uchazeči nejčastěji ptají. Otázky se týkají nejen podávání přihlášky, průběhu pohovoru a celého výběrového řízení, ale také kariérního rozvoje nebo práce a života v EY.

Podání přihlášky

Kde se dozvím o volných pracovních místech, která EY aktuálně nabízí?

Informace o volných pracovních místech v podnikovém poradenství a řízení rizik, auditu, daňovém a transakčním poradenství, případně v technicko-administrativních službách najdete v sekci Otevřené pozice. Můžete hledat buď podle divizí, nebo podle geografických regionů. Podrobnější požadavky týkající se jednotlivých pozic jsou specifikovány v popisech pracovních míst. 

Čím mám začít, když chci pracovat v EY?

V sekci Otevřené pozice si prostudujte seznam pracovních příležitostí, které se ve vaší zemi nabízejí. Pokud nějaké vhodné pracovní místo (místa) najdete, podejte online přihlášku a životopis. Jakmile vaši přihlášku obdržíme, zašleme vám potvrzující email. Pokud budete splňovat naše požadavky, pozveme vás k výběrovému řízení. Podrobnější informace o přijímacím řízení najdete v záložkách Jak se přidat k EY a Tipy k pohovoru.

Jakou formou se mám přihlásit?

Pokud chcete mít větší naději na úspěch, doporučujeme vyplnit profil uchazeče tak, aby odpovídal určitému volnému pracovnímu místu . Ujasněte si, která oblast vás zajímá, najděte odpovídající volné místo, pak klikněte na „Apply now“, vyplňte osobní profil a pošlete životopis.

Mám poslat přihlášku se životopisem zvlášť pro každé volné místo, o které mám zájem?

Ano. Výběrové řízení probíhá na každé volné místo odděleně, takže je nutné podat přihlášku zvlášť pro každou pozici a region, o které se chcete ucházet.

Můžu se hlásit i do zahraničních společností EY?

Můžete se přihlásit na jakékoli volné místo v kterékoli ze 140 zemí, kde má EY zastoupení. Vaše přijetí bude ale záviset na konkrétních kvalifikačních požadavcích pro danou pozici, na pracovním právu daného státu, na požadavcích týkajících se pracovního povolení a na vízových požadavcích.

Když se přihlásím na nějaké konkrétní volné místo, kdy se dozvím, že půjdu do výběrového řízení?

Pokud podáte přihlášku online, okamžitě vám pošleme email potvrzující, že jsme ji obdrželi. V případě, že vaše odborné předpoklady i zkušenosti budou odpovídat našim požadavkům, ozve se vám náš náborový pracovník, aby s vámi podrobněji projednal váš životopis. Bohužel přihlášek dostáváme tolik, že nemůžeme osobně kontaktovat každého, kdo se hlásí na nějaké volné místo. 

Práce v EY

Jak vypadá firemní struktura EY?

EY je globální organizace, kterou tvoří jednotlivé členské společnosti působící ve 150 zemích světa. Vlastní a řídí je jejich společníci, jimž u nás ve firmě říkáme partneři.

Abychom po celém světě zajistili stejně vysokou kvalitu služeb, má naše firma navíc globální správní a řídicí orgány. Globální struktura je rozdělena do čtyř geografických oblastí. Každá z nich má svůj řídicí výbor, který úzce spolupracuje s globálním řídicím výborem v čele s generálním ředitelem Jimem Turleym.

Pro podporu globálního fungování naší firmy byla založena společnost EY Global, která sídlí ve Velké Británii. Ta s jednotlivými geografickými oblastmi spolupracuje na vývoji strategie a přispívá k zajištění stejně vysoké odborné úrovně naší práce po celém světě.

Kde všude má EY zastoupení?

Naše organizace má 190 tis. zaměstnanců, kteří působí ve více než 150 zemích světa. Podrobné údaje najdete na mapce.

Co vlastně lidé v jednotlivých divizích EY dělají?

Podrobnější informace o jednotlivých divizích a odděleních najdete pod následujícími aktivními odkazy.
Podnikové poradenství a řízení rizik klientům pomáhá řídit rizika a soustavně zvyšovat výkonnost.
Audit má na starosti ověřování účetních závěrek a dalších důležitých ekonomických informací, čímž plní významnou celospolečenskou funkci. 
Daňové poradenství klientům pomáhá plnit daňové povinnosti a uskutečňovat daňové strategie.
Transakční poradenství spolupracuje s klienty na realizaci investičních transakcích, jako jsou akvizice, prodeje nebo fúze.
Technicko-administrativní služby mají na starosti zajišťování podpůrných interních funkcí, bez nichž by naše společnost nemohla fungovat.

Jaká je firemní politika, pokud jde o flexibilní pracovní úvazky?

Velmi nám záleží na tom, aby se našim lidem dařilo v profesním i osobním životě. Poskytujeme jim proto podporu, aby mohli dostát svým pracovním závazků i závazkům v osobním životě. O těchto organizačních aspektech budeme společně diskutovat a dohodneme se na takovém řešení, které splní vaše potřeby i potřeby naší firmy, pracovního týmu a našich klientů.

Díky tomuto přístupu se naši zaměstnanci mohou věnovat rodině i koníčkům. Jsme pyšní na to, že máme v našich řadách vrcholové sportovce, úspěšné spisovatele nebo zpěváky a hudebníky, kteří vedle své kariéry v EY také závodí na olympijských hrách, vydávají romány a nahrávají hudební alba. A plně podporujeme všechny naše zaměstnance, kteří mají rodinu.

Kariérní rozvoj

Jaký bude můj další profesní růst?

Předpokládáme, že lidé, kteří chtějí pracovat v EY, mají velké ambice a zájem o profesní růst. Naším úkolem je vytvořit jim k tomu ty nejlepší podmínky. Máme koncepci kariérního rozvoje, označujeme ji zkratkou EYU (EY and you), která vám pomůže zjistit, jaké školení potřebujete pro naplnění svého odborného potenciálu, a maximálně využít všechny vzdělávací i praktické příležitosti, které naše společnost nabízí. Váš další profesní růst je vaším i naším závazkem: my vám zajistíme materiální i jiné podmínky, které ho budou podporovat, vaším úkolem bude definovat konkrétní potřeby a nabízené příležitosti plně zužitkovat. Společně uděláme maximum pro naplnění vašich aspirací.

Jaké školení u EY dostanu?

Školení je klíčovou složkou EYU (EY and you). Prostřednictvím našich vzdělávacích a rozvojových programů absolvujete formální školení, které bude mít nejrůznější podoby, od klasické výuky v učebně až po online kurzy. Nezávisí na tom, ve kterém zastoupení naší společnosti budete pracovat. Všude budete mít přístup ke globálním nástrojům a zdrojům, které vám umožní rozvíjet odborné kompetence i interpersonální dovednosti, jež jsou předpokladem vašeho profesního úspěchu. Neméně důležité bude neformální, praktické školení formou coachingu a mentoringu. Podrobnější informace najdete na stránce Kariérní rozvoj.

Jak budu moct ovlivnit svou další kariéru v EY?

Vaše kariéra v EY bude záviset především na vás, vy musíte definovat své aspirace i potřeby týkající se dalšího profesního rozvoje. Nicméně firma vám k tomu vytvoří ty nejlepší podmínky. Ve firmě se snažíme pěstovat pracovní prostředí akcentující týmového ducha, soustavné vzdělávání a vysoký pracovní výkon. Zaměstnancům nabízíme celou řadu kariérních příležitostí a současně jim vytváříme flexibilní pracovní podmínky, které jim umožní sladit práci s osobním životem. Od vás očekáváme, že svůj profesní i osobní rozvoj vezmete do vlastních rukou a budete pracovat podle svých nejlepších schopností.

Budu muset jezdit na služební cesty?

Počet služebních cest závisí na divizi, ve které budete pracovat, na oblasti, na kterou se zaměříte, a na tom, jaké budete mít klienty. Obecně není povinností zaměstnance kvůli kariéře cestovat, nicméně velmi nám záleží na různorodosti zkušeností. Konkrétní požadavky na svou pozici můžete podrobněji projednat během pohovoru.

Co když budu chtít pracovat v nějakém zahraničním zastoupení EY?

Firemní kultura EY podporuje mobilitu zaměstnanců. Až budete v naší firmě alespoň rok a budete mít vynikající pracovní výsledky, odpovídající odborné předpoklady a kvalifikaci, budete se moci zajímat o krátkodobé nebo dlouhodobé vyslání do některého z našich zahraničních zastoupení. Podrobnější informace o konkrétních pracovních příležitostech najdete v sekci Otevřené pozice. Informace o programech mobility pro naše zaměstnance jsou na našich webových stránkách.

Jak zjistím, na které pozici bych nejlíp uplatnil/a své znalosti, zkušenosti a odborné předpoklady?

Informace o jednotlivých divizích, specializacích i odvětvích, pro které pracujeme, najdete jednak na těchto kariérních stránkách a jednak na firemních stránkách ey.com . Až si ujasníte, pro kterou oblast máte nejlepší předpoklady, jděte do sekce Otevřené pozice, kde najdete aktuální seznam volných pracovních míst. Jejich popisy obsahují spoustu podrobných údajů, včetně požadované kvalifikace a zkušeností.

Život v EY

Jaké podmínky mají v EY pracující rodiče?

Oceňujeme přínos, který pracující rodiče mají pro firmu, a poskytujeme jim podporu v profesní i osobní oblasti. Uvědomujeme si, že život není jen práce.

Výhody, které poskytujeme pracujícím matkám, patří v mnoha zemích k těm nejrozsáhlejším a nejuznávanějším. Záleží nám na tom, aby naši lidé byli nejen vynikajícími odborníky, ale také – pokud se pro rodičovství rozhodnou – skvělými rodiči. Společně najdeme takové řešení, které i vám zajistí potřebnou flexibilitu.

Mám osobní závazky, které jsou pro mě důležité. Bude možné je s prací v EY skloubit?

Vytváříme našim zaměstnancům takové pracovní podmínky, které jim umožní uspět v profesním i osobním životě. Ať už se chcete věnovat svému koníčku, nebo se potřebujete starat o rodinu, nabídneme vám flexibilní řešení, které vám umožní plnit i vaše osobní závazky. Jeho samozřejmou součástí budou mimořádné mateřské a rodičovské výhody.

Udržuje EY nějak kontakt s bývalými zaměstnanci?

V EY nám velmi záleží na tom, aby vztahy, které s našimi zaměstnanci navazujeme, byly trvalé. Proto má řada našich zastoupení program Alumni, tedy platformu, na které se setkávají bývalí i současní zaměstnanci EY.