2018-Sandra-Jiraskova

Sandra Jirásková
Advisory, IT Consulting
Tel.: +420 225 335 220

2018-Alica-Sisakova 

Alica Sisáková
Transakční poradenství, Audit, Forenzní služby
Tel.: +420 225 336 521

2018-Miroslava-Wagnerova

Miroslava Wágnerová
Daně, interní služby
Tel.: +420 225 335 033

EY

 

Život v EY

What does working at EY feel like?
  • Share

Jaké je to, pracovat v EY?

Zeptejte se kteréhokoli ze zaměstnanců EY – určitě se všichni shodnou, že práce v naší firmě je pro ně přínosem v mnoha ohledech.

Různorodost

Do našich řad zveme jen ty nejlepší. Nicméně každý pochází z jiného prostředí, přináší si jiné dovednosti, jiné osobní zkušenosti a jiný pohled na věc. Tato různorodost bude vytvářet motivující prostředí pro váš další osobní i profesní rozvoj a umožní vám plně realizovat váš potenciál.

Otevřenost

V naší firmě se cení každý osobní názor. Právě díky různorodosti názorů a myšlenek jsme schopni neustále zkvalitňovat služby, které našim klientům poskytujeme. Pokud se stanete členem našeho týmu, zjistíte, že tyto hodnoty jen nedeklarujeme, ale skutečně v praxi naplňujeme.

Podpora

Vytvoříme vám ty nejlepší podmínky pro získávání potřebných zkušeností, další vzdělávání a odborný rozvoj, které vám umožní plně realizovat váš potenciál. A za svůj výkon dostanete motivující odměnu.

 

Vážíme si rozdílů

Základními kategoriemi definujícími náš přístup k práci jsou respekt, čestnost, poctivost a týmovost.

Očekáváme od vás, že budete myslet globálně, navazovat efektivní pracovní vztahy a otevřeně přijímat různorodost ve všech jejích formách.

Respekt k odlišnostem kolegů a spolupracovníků vám umožní vidět realitu z jiné perspektivy, a tím účinněji reagovat na požadavky klientů.

S námi se dostanete dál

Společnost EY vám poskytne řadu možností jak získat nové zkušenosti, vzdělávat se a odborně se rozvíjet, a tím plně realizovat váš potenciál. 

Budeme vás motivovat k naplňování profesních i osobních cílů. Dobře si totiž uvědomujeme, že to bude přínosem i pro naše klienty.

Dostanete šanci vzít kariéru do vlastních rukou a nasměrovat ji ke splnění vytyčených cílů.

Přečtěte si více o podmínkách a programech v oblasti vzdělávání, získávání zkušeností a coachingu, které naše společnost poskytuje svým zaměstnancům.

Vtáhneme vás do hry

V EY se stanete součástí organizace s globálním vlivem, která má významný přínos nejen pro podnikatelskou sféru, ale i pro širší společenství.

Naším cílem je každého „vtáhnout do hry“, protože věříme, že je to ten nejlepší způsob jak lidi motivovat. Důležitou součástí této naší snahy je vytváření optimálních podmínek a poskytování maximální podpory, která vám umožní dosáhnout stanovené profesní i osobní cíle.

Jaké nástroje k tomu máme?

• Sociální programy a sítě: Koordinujeme například dobrovolné aktivity našich zaměstnanců v rámci koncepce firemní společenské odpovědnosti, prostřednictvím sítě Alumni udržujeme kontakty s našimi bývalými pracovníky. Tyto a další projekty a programy vám umožní efektivněji se zapojit do širšího společenství a navázat užší kontakty s kolegy.
• Dialog: S našimi zaměstnanci na všech úrovních firemní struktury vedeme otevřený, neformální dialog.
• Možnost volby: Jsme přesvědčeni, že nejlepší pracovní výkon podávají zaměstnanci v organizaci, se kterou se mohou identifikovat a v níž mají možnost o důležitých věcech, které se jich týkají, spolurozhodovat. Společnost EY si získala renomé díky své firemní kultuře, která zaměstnancům vytváří nejen podmínky pro úspěšnou profesní kariéru, ale umožňuje jim realizovat se i v osobním životě. Naše úsilí při budování této firemní kultury se zaměřuje především na vytvoření flexibilních pracovních podmínek – aby se naši zaměstnanci mohli sami rozhodnout kde, kdy a jak práci udělají.
• Odměna: důležitým nástrojem podpory a další motivace zaměstnanců, který jim umožňuje naplnit jejich potenciál, je v naší společnosti systém odměňování.

Náš přínos pro širší společenství

Společnost EY nabízí svým zaměstnancům řadu aktivit, které posilují jejich pocit sounáležitosti s firmou. Projekty realizované v rámci koncepce firemní společenské odpovědnosti jsou příležitostí udělat něco prospěšného pro obec či jiné širší společenství. Síť Alumni zase poskytuje našim zaměstnancům a bývalým zaměstnancům zajímavou možnost k navázání užších vzájemných kontaktů.

EY a společenská odpovědnost

CareersNaše koncepce firemní odpovědnosti koordinuje dobrovolné aktivity zaměstnanců EY, a tím přispívá k tomu, že jsou jejich výjimečné schopnosti a dovednosti využívány tím nejefektivnějším způsobem.

Dobrovolnické aktivity zaměřujeme na tři klíčové oblasti, jež jsou v souladu s naší podnikatelskou strategií a mají zásadní význam pro posilování tržní ekonomiky. Těmito oblastmi jsou vzdělávání, podnikání a ekologická udržitelnost, neboli „3 E“, jak je nazýváme.

Smyslem naší práce v oblasti vzdělávání je přispívat k tomu, aby mladá generace měla co nejširší přístup ke vzdělání a osvojila si schopnosti a dovednosti, které bude potřebovat, aby se mohla aktivně podílet na globálním ekonomickém rozvoji. V rámci naší práce s podnikateli podporujeme, propagujeme a oceňujeme začínající společnosti, které se významně podílejí na ekonomickém růstu a vytváření nových pracovních míst. Pokud jde o oblast ekologické udržitelnosti, snažíme se minimalizovat negativní vlivy, které by fungování naší firmy mohlo mít na životní prostředí.

Dobrovolnická práce představuje navíc důležitou součást naší koncepce kariérního rozvoje, kterou označujeme zkratkou EYU (EY and you). Dává totiž našim zaměstnancům výjimečnou příležitost, aby své schopnosti a dovednosti rozvíjeli v netypických podmínkách. Jejím prostřednictvím se učí například veřejně vystupovat či vyjednávat a spolupracovat s lidmi z různých prostředí.

Alumni EY

CareersI když se v budoucnu rozhodnete přijmout nové výzvy a z naší společnosti odejít, věříme, že budete mít zájem zůstat ve spojení se svými zdejšími kolegy. Jsou to vazby, které pro vás mohou být cenné po celou vaši další kariéru.

Pokud se zapojíte do sítě Alumni sdružující naše bývalé zaměstnance, bude snadné zůstat v kontaktu. Organizujeme celou řadu akcí, formálních i neformálních, na nichž budete mít příležitost setkávat se svými bývalými kolegy i současným vedením firmy. A není vyloučeno, že se stanete jedním z mnoha našich zaměstnanců, kteří se po letech k firmě vrátili a přinesli s sebou cenné zkušenosti a nové perspektivy.