Otevřené pozice

2018-Sandra-Jiraskova

Sandra Jirásková
Advisory, IT Consulting
Tel.: +420 225 335 220

2018-Alica-Sisakova 

Alica Sisáková
Transakční poradenství, Audit, Forenzní služby
Tel.: +420 225 336 521

2018-Miroslava-Wagnerova

Miroslava Wágnerová
Daně, interní služby
Tel.: +420 225 335 033

EY

 

Daňové poradenství

EY - Careers
  • Share

Kariéra v daňovém poradenství: pomáhejte klientům plnit požadavky daňových předpisů

Jako zkušený daňový profesionál velice dobře víte, s jakými obtížemi se obchodní společnosti, ať už jde o velké nadnárodní korporace, či o rychle se rozvíjející soukromé podniky, potýkají při tvorbě efektivní daňové strategie. Spolupráce s daňovým poradcem je pro ně proto nesmírně důležitá. A vzhledem k tomu, že současné náročné ekonomické podmínky ledaskde ve světě povedou k dalším změnám daňových režimů, není pochyb o tom, že tomu tak bude i nadále.

EY má jakožto globální firma ty nejlepší předpoklady poskytovat klientům v mezinárodním měřítku špičkové poradenské služby, které jim zajistí soulad s platnými daňovými předpisy. Pokud máte nejen velice dobré odborné znalosti, ale také interpersonální dovednosti, intelektuální schopnosti a v neposlední řadě dostatek energie pro zvládání náročných úkolů, rádi vás přivítáme v našem mezinárodním týmu.

Daň z příjmů právnických osob

Careers

Naši daňoví poradci specializující se na daň z příjmů právnických osob pomáhají našim klientům s plněním náročných požadavků daňového výkaznictví, s přípravou daňového přiznání, s daňovým plánováním i s řešením daňových sporů. Toto oddělení se zaměřuje na následující typy poradenských služeb:  • Poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob
  • Příprava přiznání k dani z příjmů právnických osob
  • Poradenství v oblasti daňového účetnictví a řízení daňových rizik

Budete mít možnost získat nové zkušenosti v každé z těchto oblastí a dlouhodobě se na některou z nich zaměřit. Práce v tomto oddělení vám poskytne příležitost spolupracovat s celou řadou společností, od začínajících podnikatelů až po renomované mezinárodní organizace, a do hloubky zvládnout daňovou problematiku, a to nejen v domácím, ale i v mezinárodním kontextu.

Nepřímé daně

Careers

Naši daňoví odborníci specializující se na nepřímé daně spolupracují především s klienty, kteří se zabývají domácím nebo zahraničním prodejem zboží a poskytováním služeb. Nepřímé daně, jako je DPH nebo daň ze zboží a služeb (GST), mají totiž významný dopad na dodavatelsko-odběratelský řetězec i na finanční a účetní systémy.

Vaším úkolem bude vytipovat potenciální rizikové oblasti, vysvětlit klientovi, jaké daňové důsledky budou jeho mezinárodní obchodní transakce mít, a poskytnout mu podporu v souvislosti s dodržováním celních předpisů. Práce v oddělení nepřímých daní vám umožní získat bohaté zkušenosti díky spolupráci s klienty z různých ekonomických odvětví a poskytne řadu příležitostí pracovat v mezinárodním týmu. U nás budete mít vše, co potřebujete k tomu, aby se z vás stal vynikající daňový odborník.

Human Capital

Careers

Naši odborníci na lidský kapitál spolupracují s řadou významných světových společností na projektech a programech zaměřujících se na mobilitu jejich zaměstnanců. Vyvinuli jsme unikátní model propojující jednotlivé aspekty poradenství v oblasti lidského kapitálu, jehož cílem je pomoci našim klientům efektivně řídit jejich globální pracovní sílu a optimalizovat její fungování i související náklady.


V rámci oddělení Human Capital se budete moci zaměřit na některou z následujících oblastí:

  • Globální poradenství v oblasti zaměstnanosti
  • Odměňování zahraničních odborníků
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Strategie odměňování
  • Akciové plány

Jedním z našich hlavních cílů je navázat s každým klientem úzkou spolupráci, která nám umožní přizpůsobit naše poradenské služby jeho potřebám. Věříme, že vytvoření dlouhodobého vztahu s klientem bude přínosem pro obě strany.

Mezinárodní zdanění

Careers

Naši daňoví poradci specializující se na mezinárodní zdanění pomáhají nadnárodním společnostem přizpůsobit globální daňovou pozici podnikatelské strategii, a tím posílit konkurenční výhodu a zajistit hodnotu pro akcionáře.

Mezinárodní týmy našich odborníků poskytují klientům podporu při realizaci přeshraničních transakcí, posuzují jejich mezinárodní daňové strategie a poskytují jim širokou škálu dalších služeb, včetně řešení problematiky převodních cen a daňově efektivního dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Jako člen našeho týmu pro mezinárodní zdanění získáte nové zkušenosti na projektech realizovaných mimo jiné i pro největší mezinárodní korporace a během zahraničních stáží dostanete příležitost v praxi se seznámit s různými daňovými systémy.

Transakční daňové poradenství

Careers

Každá transakce, ať už se jedná o akvizici, prodej, fúzi, rozdělení, založení společného podniku, refinancování, restrukturalizaci nebo o transakci na kapitálových trzích, jako např. o nabídku primární emise akcií, má daňové dopady.

Naši odborníci na transakční daňové poradenství poskytují po celém světě obchodním společnostem z různých odvětví i soukromým investorům poradenské služby pokrývající všechny aspekty investičních transakcí. Podporují klienty v jednotlivých fázích realizace transakce, od jejího zahájení přes due diligence, návrh daňově efektivní struktury až po uzavření prodejní nebo kupní smlouvy.

Vaším úkolem bude pomáhat klientovi při využívání potenciálních daňových příležitostí, které investiční transakce obsahuje, a při identifikaci a snižování souvisejících daňových rizik. Spolu s kolegy specializujícími se na podnikové restrukturalizace bude poskytovat podporu společnostem, které se ocitly ve finančních potížích, mimo jiné i společnostem v insolvenčním řízení, jimž budete radit při prodejích vedlejších podnikatelských aktivit s cílem ozdravit rozvahu. Díky práci v tomto globálním poradenském týmu získáte nové znalosti a dovednosti, které dají vaší kariéře nový směr.