Otevřené pozice

2018-Sandra-Jiraskova

Sandra Jirásková
Advisory, IT Consulting
Tel.: +420 225 335 220

2018-Alica-Sisakova 

Alica Sisáková
Transakční poradenství, Audit, Forenzní služby
Tel.: +420 225 336 521

2018-Miroslava-Wagnerova

Miroslava Wágnerová
Daně, interní služby
Tel.: +420 225 335 033

EY

 

Transakční poradenství

EY - Careers
  • Share

Kariéra v transakčním poradenství: poskytujte klientům podporu při řízení kapitálu

Dnešní náročné globální ekonomické podmínky staví před obchodní společnosti nejednu strategickou výzvu. A my dobře víme, že na tom, jak dnes naši klienti řídí kapitál, závisí, jak konkurenceschopní budou zítra.

Jako člen našeho transakčního poradenského týmu budete spolupracovat nejen s řadou předních nadnárodních korporací, ale i s perspektivními, rychle se rozvíjejícími podniky a private equity fondy. Budete se podílet i na složitých mezinárodních projektech, které patří k nejprestižnějším na globálním trhu.

Vaším úkolem bude poskytovat klientům poradenskou podporu, která jim umožní přijímat kvalifikovanější a kompetentnější rozhodnutí při řízení kapitálu a kapitálových transakcí. Budete jim radit jak optimalizovat kapitálovou strukturu a jak kapitál získat a investovat, aby to přispívalo k naplnění jejich strategických cílů.

Pokud máte zájem i předpoklady pro náročnou, ale velice atraktivní kariéru v oblasti transakčního poradenství, u nás najdete ty nejlepší podmínky pro její rozvoj.

Pomáháme klientům investovat a řídit kapitál

Fúze a akvizice

Career

V týmu specializujícím se na fúze a akvizice budete moci využívat jak naši detailní znalost problematiky českého trhu, tak výhody globální poradenské sítě. Budete klientům, od velkých nadnárodních korporací až po úspěšné soukromé podniky, poskytovat podporu při řízení kapitálu a realizaci investičních transakcí. Budete s nimi spolupracovat na akvizicích, prodejích, převzetích či fúzích, které jim pomohou naplnit jejich strategické cíle a uspět v dnešním dynamicky se rozvíjejícím světě.

Provozní transakční služby

Career

V týmu poskytujícím provozní transakční služby bude vaším úkolem zpracovávat a realizovat integrační plány, jejichž cílem je maximalizovat synergie a finanční přínos investičních transakcí. Znalost faktorů ovlivňujících úspěšnou integraci a komplexní poznatky o subjektech realizujících transakci vám spolu s vašimi zkušenostmi pomohou poskytovat klientům takovou podporu, aby každá jejich investiční transakce naplnila svůj potenciál.

Financování projektů

Career

Naši renomovaní odborníci na financování projektů spolupracují jednak s klienty z veřejného sektoru na zadávání zakázek týkajících se nové infrastruktury a jednak s klienty ze soukromého sektoru, jimž pomáhají strukturovat a financovat investiční transakce.  Budete jim poskytovat podporu při výběru optimálního způsobu realizace projektu, zpracování finančních modelů či sjednávání podmínek financování.

Transakční poradenství u nemovitostí

Career

Naše expertní skupina pro transakční poradenství v oblasti nemovitostí poskytuje služby klientům ze soukromého i z veřejného sektoru. Vaším úkolem bude navrhovat investiční strategie pro nákupy a prodeje nemovitostí, které klientům umožní plně realizovat potenciál jejich realitních portfolií. V rámci těchto poradenských služeb budete např. zpracovávat studie proveditelnosti, provádět ocenění a zajišťovat řízení projektů.

Restrukturalizace

Career

Jako člen týmu specializujícího se na restrukturalizace budete spolupracovat s obchodními společnostmi a pomáhat jim úspěšně zvládnout všechna úskalí ekonomického cyklu. Budete mít výjimečnou příležitost rozvinout dovednosti, které jsou předpokladem poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti restrukturalizace podniků, prodeje a nákupu problémových aktiv, řešení finančních potíží a nedostatečné výkonnosti či kapitálové optimalizace prostřednictvím efektivnějšího řízení pracovního kapitálu.

Transakční podpora

Career

Jako člen týmu transakční podpory budete klientům pomáhat s naplňováním jejich strategických cílů při realizaci transakcí, ať už se jedná o akvizice, nebo prodeje. Vaše poradenské služby budou pokrývat všechny fáze transakce, od jejího prvotního strategického posouzení přes implementaci až po následnou integraci. Budete mít na starosti identifikaci klíčových faktorů ovlivňujících hodnotu investice a posuzovat předpoklady její budoucí výkonnosti.

Transakční daně

Career

Každá transakce, ať už se jedná o akvizici, prodej, fúzi, rozdělení, založení společného podniku, refinancování, restrukturalizaci nebo o transakci na kapitálových trzích, např. o nabídku primární emise akcií, má daňové dopady.

Jako člen našeho týmu transakčního daňového poradenství budete poskytovat obchodním společnostem z různých odvětví i soukromým investorům poradenské služby pokrývající všechny aspekty investičních transakcí. Vaším úkolem bude pomáhat jim při využívání potenciálních daňových příležitostí, které investiční transakce obsahuje, a při identifikaci a snižování souvisejících daňových rizik. Spolu s kolegy specializujícími se na podnikové restrukturalizace bude poskytovat podporu společnostem, které se ocitly ve finančních potížích, mimo jiné i společnostem v insolvenčním řízení, jimž budete radit při prodejích vedlejších podnikatelských aktivit s cílem ozdravit rozvahu.

Díky práci v tomto globálním poradenském týmu získáte nové znalosti a dovednosti, které dají vaší kariéře nový směr.

Oceňování a finanční modelování

Career

Naši specialisté na finanční modelování pomáhají manažerům obchodních společností s vyhodnocením stávající alokace zdrojů a návrhem efektivnějších alternativ. S použitím sofistikovaných modelovacích technik a kvantitativních analýz vytváříme ekonomické a finanční modely pro existující i nové podniky.

Vaším úkolem bude zprostředkovat klientovi a jeho investorovi objektivní pohled na důležité předpoklady a proměnné související s danou investiční transakcí, aby jí lépe porozuměli, od strategie týkající se struktury tržeb či daňové struktury až po faktory ovlivňující hodnotu investice.