Kontaktujte naše personální oddělení:

Andrea Svobodová

Andrea Svobodová
Tel.: +420 225 335 919

Ivana Kubasová
Tel.: +420 225 336 144

EY

 

Život v EY

EY Students Careers - Life at EY
  • Share

Co znamená pracovat pro EY: různorodost, otevřenost, podpora

Zeptejte se kteréhokoli ze zaměstnanců EY – určitě se všichni shodnou, že práce v naší firmě je pro ně přínosem v mnoha ohledech.

Různorodost

Careers

Do našich řad zveme jen ty nejlepší. Nicméně každý pochází z jiného prostředí, přináší si jiné osobní zkušenosti a jiný pohled na věc. Tato různorodost bude vytvářet motivující prostředí pro váš další osobní i profesní rozvoj a umožní vám plně realizovat váš potenciál.

Otevřenost

Careers

V naší firmě má každý prostor pro vyjádření vlastního názoru. Po svém příchodu se seznámíte se základními firemními hodnotami, osvojíte si zásady efektivní týmové práce a naučíte se spolupracovat s kolegy, kteří jsou jiní než vy, a vytěžit z této spolupráce maximum.

Podpora

Careers

Vytvoříme vám ty nejlepší podmínky pro získávání potřebných zkušeností, další vzdělávání a odborný rozvoj, které vám umožní stát se vynikajícím odborníkem ve zvoleném oboru. Budeme vás podporovat v aktivním přístupu k vlastní kariéře a k efektivnímu využívání všech nabízených možností. A za svůj výkon dostanete samozřejmě náležitou odměnu.

Každý je součástí týmu

Brzy se přesvědčíte, že základními kategoriemi definujícími náš přístup k práci jsou respekt, čestnost, poctivost a týmovost.

Očekáváme od vás, že budete myslet globálně, navazovat efektivní pracovní vztahy a otevřeně přijímat různorodost ve všech jejích formách.

Respekt k odlišnostem kolegů a spolupracovníků vám umožní vidět realitu z jiné perspektivy, myslet neotřele a v konečném důsledku účinněji reagovat na požadavky klientů.

Pomůžeme vám dostat se dál

Společnost EY vám poskytne řadu možností jak získat nové zkušenosti, vzdělávat se a odborně se rozvíjet, a tím plně realizovat váš potenciál. 

Budeme vás motivovat k naplňování profesních i osobních cílů. Dobře si totiž uvědomujeme, že to bude přínosem i pro naše klienty.

Poskytneme vám veškerou podporu, abychom společně nasměrovali vaši kariéru ke splnění vytyčených cílů. 

Přečtěte si více o podmínkách a programech v oblasti vzdělávání, získávání zkušeností a coachingu, které naše společnost poskytuje svým zaměstnancům.

Vtáhneme vás do hry

V EY budete mít pocit, že jste součástí něčeho velkého. Budete se každodenně přesvědčovat, že vaše práce je přínosem nejen pro klienty, jimž poskytujete poradenské služby, ale i pro širší společenství.

Naším cílem je každého „vtáhnout do hry“, protože věříme, že je to ten nejlepší způsob jak lidi motivovat. Důležitou součástí této naší snahy je vytváření optimálních podmínek a poskytování maximální podpory, která vám umožní dosáhnout stanovené profesní i osobní cíle.

Jaké nástroje k tomu máme?

  • Sociální programy a sítě: Koordinujeme například dobrovolné aktivity našich zaměstnanců v rámci koncepce firemní společenské odpovědnosti, prostřednictvím sítě Alumni udržujeme kontakty s našimi bývalými pracovníky. Tyto a další projekty a programy vám umožní efektivněji se zapojit do širšího společenství a navázat užší kontakty s kolegy.
  • Dialog: S našimi zaměstnanci na všech úrovních firemní struktury vedeme otevřený, neformální dialog.
  • Možnost volby: Jsme přesvědčeni, že nejlepší pracovní výkon podávají zaměstnanci v organizaci, se kterou se mohou identifikovat a v níž mají možnost o důležitých věcech, které se jich týkají, spolurozhodovat. Společnost EY si získala renomé díky své firemní kultuře, která zaměstnancům vytváří nejen podmínky pro úspěšnou profesní kariéru, ale umožňuje jim realizovat se i v osobním životě. Naše úsilí při budování této firemní kultury se zaměřuje především na vytvoření flexibilních pracovních podmínek – aby se naši zaměstnanci mohli sami rozhodnout kde, kdy a jak práci udělají.
  • Odměna: Důležitým nástrojem podpory a další motivace zaměstnanců, který jim umožňuje naplnit jejich potenciál, je v naší společnosti systém odměňování.

Náš přínos pro širší společenství

Společnost EY nabízí svým zaměstnancům řadu aktivit, které posilují jejich pocit sounáležitosti s firmou. Projekty realizované v rámci koncepce firemní společenské odpovědnosti jsou příležitostí udělat něco prospěšného pro obec či jiné širší společenství. Síť Alumni zase poskytuje našim zaměstnancům a bývalým zaměstnancům zajímavou možnost k navázání užších vzájemných kontaktů.

Ernst & Young a společenská odpovědnost

CareersNaše koncepce firemní odpovědnosti koordinuje dobrovolné aktivity zaměstnanců EY, a tím přispívá k tomu, že jsou jejich výjimečné schopnosti a dovednosti využívány tím nejefektivnějším způsobem.

Dobrovolnické aktivity zaměřujeme na tři klíčové oblasti, jež jsou v souladu s naší podnikatelskou strategií a mají zásadní význam pro posilování tržní ekonomiky. Těmito oblastmi jsou vzdělávání, podnikání a ekologická udržitelnost, neboli „3 E“, jak je nazýváme.

Smyslem naší práce v oblasti vzdělávání je přispívat k tomu, aby mladá generace měla co nejširší přístup ke vzdělání a osvojila si schopnosti a dovednosti, které bude potřebovat, aby se mohla aktivně podílet na globálním ekonomickém rozvoji. V rámci naší práce s podnikateli podporujeme, propagujeme a oceňujeme začínající společnosti, které se významně podílejí na ekonomickém růstu a vytváření nových pracovních míst. Pokud jde o oblast ekologické udržitelnosti, snažíme se minimalizovat negativní vlivy, které by fungování naší firmy mohlo mít na životní prostředí.

Dobrovolnická práce představuje navíc důležitou součást naší koncepce kariérního rozvoje, kterou označujeme zkratkou EYU (EY and You). Dává totiž našim zaměstnancům výjimečnou příležitost, aby své schopnosti a dovednosti rozvíjeli v netypických podmínkách. Jejím prostřednictvím se učí například veřejně vystupovat či vyjednávat a spolupracovat s lidmi z různých prostředí.

EY Alumni

CareersPokud začnete svou pracovní kariéru ve společnosti EY, zásadním způsobem to ovlivní její další průběh i směřování.

A i když se v budoucnu rozhodnete přijmout nové výzvy a z naší společnosti odejít, věříme, že budete mít zájem zůstat v kontaktu se svými zdejšími kolegy. Jsou to vazby, které pro vás mohou být cenné po celou vaši další kariéru.

Pokud se zapojíte do sítě Alumni sdružující naše bývalé zaměstnance, bude snadné zůstat v kontaktu. Organizujeme celou řadu akcí, formálních i neformálních, na nichž budete mít příležitost setkávat se se svými bývalými kolegy i současným vedením firmy. A není vyloučeno, že se stanete jedním z mnoha našich zaměstnanců, kteří se po letech k firmě vrátili a přinesli s sebou cenné zkušenosti a nové perspektivy.

Zeptali jsme se několika našich bývalých zaměstnanců jak jim zkušenost z EY ovlivnila jejich kariérní dráhu:

Pavel Boš 
Finanční ředitel a prokurista
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Práce v EY: 6 let (4 roky Arthur Andersen + 2 roky EY)
V EY jste pracoval 6 let v oddělení Auditu. Jak vám tyto zkušenosti pomohly ve Vaší profesní dráze?
Auditorská praxe pro mě představuje velký objem rychle získaných cenných praktických zkušeností z mnoha firem z různých odvětví, které lze jinak získat jen velmi těžko a určitě pomaleji. V další profesní dráze se mi velice odvděčil nadhled a schopnost rychle analyzovat problém, což jsou schopnosti, v jejichž rozvoji mi právě nejvíce pomohla práce v auditu.

Karel Ettler 
Accounting Director Europe
Dura Automotive Systems
Práce v v EY: 9 let (4 roky Arthur Andersen + 5 let EY)
V EY jste pracoval 9 let v oddělení Auditu. Jak vám tyto zkušenosti pomohly ve Vaší profesní dráze?
Myslím si, že není moc firem, ve kterých si čerstvý absolvent vysoké školy v poměrně krátké době osvojí takové pracovní návyky, že z nich může efektivně čerpat po celý zbytek své profesní kariéry. Jedná se zejména o způsob organizace práce, schopnost jednat a rozhodovat se v časové tísni, přijímat odpovědnost a v neposlední řadě vést tým lidí.
Mně zkušenosti z EY umožňují především kdykoliv se zorientovat i v komplexním problému a najít cestu k jeho řešení. Přestože ve své současné práci plně využívám také znalostí finančního a účetního charakteru, jsem přesvědčen, že získané pracovní návyky lze uplatnit i v jakémkoliv jiném oboru.
Kariéře v oddělní auditu vděčím také za získání přehledu o způsobu fungování českých i zahraničních společností - ať už malých a středně velkých firem nebo velkých nadnárodních korporací – a to napříč různými odvětvími, od výrobních až po telekomunikační firmy. Tyto znalosti určitě hrály svou roli i při výběru mého nového zaměstnavatele.
Ve své současné práci využívám všechny uvedené zkušenosti a jen díky jejich kombinaci se mi daří efektivně zvládat veškerou agendu spojenou s pozicí regionálního ředitele, která je v mém případě z poloviny o vedení účetních oddělení a z poloviny o finančním managementu.

Kryštof Radek
Compensation & Benefits Leader
GE Capital - Global Banking
Práce v v EY: 3 roky (2 roky Arthur Andersen + 1 EY)
V EY jste pracoval 3 roky v oddělení Daňového poradenství.  Jak vám tyto zkušenosti pomohly ve Vaší profesní dráze?
V E&Y jsem pracoval v oblasti Human Capital, což je část daňového oddělení, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti zdanění fyzických osob. Vždycky jsem se chtěl věnovat problematice odměňování a v době mého nástupu se tato specializace začala rozvíjet i v Čechách. Má práce byla kombinací daňového poradenství a optimalizace struktur odměňování našich klientů. Mezi nejzajímavější projekty patřily due diligence (předinvestiční prověrky) pro oblast HR nebo harmonizace odměňování top managementu u velké finanční společnosti.
Nastupoval jsem po škole bez znalosti daňových zákonů. Během prvních let jsem se intenzivně připravoval na zkoušky daňového poradce, které jsem po 2 letech ve společnosti úspěšně složil. Co však považuji za důležitější než odborné znalosti je, že jsem se naučil věnovat pozornost detailům a ve stejné chvíli vnímat daný problém v kontextu konkrétní situace každého našeho klienta.
Také jsem poznal, jak je důležité věnovat se vzdělávání mladších kolegů. Sám jsem se naučil vše co umím díky starším kolegům, kteří se mnou trávili čas a vysvětlovali mi všechny důležité věci. Takže když jsem se sám stal senior konzultantem, snažil jsem se stejně předávat své zkušenosti mladším kolegům. Tato zkušenost se mi velice hodila i v práci mimo profesionální poradenství.

Eva Kaňovská
Administrátor
Evropská komise, Generální ředitelství pro daně a celní unii
Práce v E&Y: 6 let (3 roky Arthur Andersen + 3 roky EY)
V EY jste pracovala 6 let v oddělení daňového poradenství. Jak vám tyto zkušenosti pomohly ve Vaší profesní dráze?
Musím říct, že pro celou mou dosavadní kariéru je zásadní všechno, co jsem se naučila v EY nejen při práci s náročnými klienty, ale také s náročnými šéfy. Umění sebeprezentace, vystupování, vyjadřování a argumentace pečlivě procvičené z interních brainstormingů a z jednání s klienty člověk ocení ve všech následných přijímacích řízeních i pracovních jednáních. I když nyní pracuji v podstatě ve státní správě, která je pracovně mnohem klidnější, jinak organizovaná a má jiné standardy, stále se zde snažím uplatňovat vysoké požadavky na formální a technickou úroveň dokumentů pro členské státy, na kterou jsem si zvykla v EY. A velmi se mi hodí i zásady time managementu, jejichž osvojení bylo při časově náročné práci v EY zásadní.