Otevřené pozice

2018-Martina-Rehorova

Martina Řehořová
Audit, forenzní audit, daňové poradenství
Tel.: +420 225 335 436

2018-Sandra-Jiraskova

Sandra Jirásková
Podnikové poradenství a řízení rizik, transakční poradenství
Tel.: +420 225 335 220

EY

 

Na co se nás často ptáte

Red autumn tree canopy
  • Share

Na této webové stránce najdete odpovědi na otázky, na které se nás uchazeči nejčastěji ptají. Otázky se týkají nejen podávání přihlášky, průběhu pohovoru a celého výběrového řízení, ale také kariérního rozvoje nebo práce a života v EY.

Podání přihlášky do EY

Jak se přihlásit? 

Přihlášku je nutno vyplnit online.

V jakém jazyce mám přihlášku vyplnit?

Formulář přihlášky je v angličtině, anglicky jej také prosím vyplňte.

Budou se výběrového řízení účastnit všichni přihlášení?

Brzy po zaslání své přihlášky dostanete email potvrzující, že jsme vaši přihlášku obdrželi. Ta pak bude posouzena příslušnými manažery jednotlivých oddělení, kteří rozhodnou, zda budete k výběrovému řízení pozváni.

Jak probíhá výběrové řízení?

Výběrová řízení probíhají většinou v období od února do května. Vaším úkolem bude absolvovat testy z logiky, práce s textem a angličtiny. Budete mít také možnost setkat se s našimi pracovníky, kteří ochotně zodpoví vaše dotazy.

Budou všichni uchazeči pozváni k ústním pohovorům?

Bezprostředně po absolvování písemných testů se dozvíte, zda jste je úspěšně zvládli. V tom případě budete pozváni i k ústním pohovorům s partnery, manažery a seniory naší společnosti, které se budou konat v prostorách naší pražské kanceláře. Těm z vás, kteří budou mít všechny předpoklady pro to, aby se stali úspěšnými členy našeho pracovního týmu, zašleme písemnou nabídku.

Kde se dozvím o volných místech pro čerstvé absolventy?

Kompletní seznam pozic otevíraných společností EY ve České republice najdete na ZDE. Případně můžete rovněž kontaktovat profesní poradenské centrum na vaší vysoké škole, pokud existuje.

Jak mám podat přihlášku?

Prostudujte si naše webové stránky a vyberte si divizi, o kterou máte zájem. Poté podejte prostřednictvím Otevřené pozice online přihlášku. Konkrétní kvalifikační požadavky najdete v popisech pracovních míst. Podrobnější informace o náboru a výběrovém řízení jsou uvedeny v sekci Přihlašovací proces.

Je v některých zastoupeních EY větší šance dostat nabídku k účasti ve výběrovém řízení/nabídku pracovního poměru?

Pokud jde o požadované vzdělání, odborné a osobnostní předpoklady, všechny naše kanceláře mají stejně vysoké nároky. Nicméně některé přijímají větší počet absolventů, takže je v nich větší šance dostat se na pohovor. Informace o pracovních příležitostech v regionu, který vás zajímá, najdete na Job search.

Můžu si s někým pohovořit o tom, jak probíhá výběrové řízení a jaké programy jsou k dispozici?

Máte několik možností. Nejprve vám doporučujeme navštívit některou z našich firemních akcí, které pro studenty pořádáme v zimním i letním semestru. Jejich přehled naleznete vždy na našem webu. Tyto informace vám pomůžou kompetentněji se rozhodnout. Další možností je návštěva profesního poradenského centra na vaší vysoké škole, kde by měli mít veškeré potřebné informace k dispozici. Nebo si pohovořte se svými pedagogy, případně se spolužáky, kteří už mají zkušenosti s pracovní stáží (internship) v EY. 

Práce v EY

Jak vypadá firemní struktura EY?

EY je globální organizace, kterou tvoří jednotlivé členské společnosti působící ve 150 zemích světa. Vlastní a řídí je jejich společníci, jimž u nás ve firmě říkáme partneři.

Abychom po celém světě zajistili stejně vysokou kvalitu služeb, má naše firma navíc globální správní a řídicí orgány. Globální struktura je rozdělena do čtyř geografických oblastí. Každá z nich má svůj řídicí výbor, který úzce spolupracuje s globálním řídicím výborem v čele s generálním ředitelem Markem Weinbergerem.

Pro podporu globálního fungování naší firmy byla založena společnost EY Global, která sídlí ve Velké Británii. Ta s jednotlivými geografickými oblastmi spolupracuje na vývoji strategie a přispívá k zajištění stejně vysoké odborné úrovně naší práce po celém světě.

Kde všude má EY zastoupení? Naše organizace má 190 tis. zaměstnanců, kteří působí ve více než 150 zemích světa.

Pro kterou divizi poradenských služeb se mám rozhodnout?

Výběr závisí na tom, co vás zajímá a na co se chcete specializovat. Prohlédněte si naše webové stránky, kde se dozvíte víc o tom, jaké služby poskytujeme. Promluvte si se svými pedagogy, s náborovými pracovníky, kariérními poradci, přáteli nebo s rodinou a poraďte se s nimi o tom, která oblast by vám nejlépe vyhovovala.

Naše firma se neustále rozvíjí a rozšiřuje do nových oblastí, což platí především pro divizi podnikového poradenství a řízení rizik. Najdete u nás určitě spoustu zajímavých příležitostí. Nelitujte času a zjistěte si všechny dostupné informace, to vám umožní správně se rozhodnout.

Jakou musím mít kvalifikaci?

Požadavky na kvalifikaci závisí na tom, o jakou práci máte zájem a na jaké místo se budete hlásit. Podrobnější informace najdete v popisech pracovních příležitostí ZDE.

Můžu se hlásit i do zahraničních společností EY?

Můžete se přihlásit na jakékoli místo v kterékoli ze 150 zemí, kde má EY zastoupení. Vaše přijetí bude ale záviset na konkrétních kvalifikačních požadavcích pro danou pozici, na pracovním právu daného státu, na požadavcích týkajících se pracovního povolení a na vízových požadavcích.

Jaké je firemní politika, pokud jde o flexibilní pracovní úvazky?

Velmi nám záleží na tom, aby se našim lidem dařilo v profesním i osobním životě. Poskytujeme jim proto podporu, aby mohli dostát svým pracovním závazků i závazkům v osobním životě. O těchto organizačních aspektech budeme společně diskutovat a dohodneme se na takovém řešení, které splní vaše potřeby i potřeby naší firmy, pracovního týmu a našich klientů.

Díky tomuto přístupu se naši zaměstnanci mohou věnovat rodině i koníčkům. Jsme pyšní na to, že máme v našich řadách vrcholové sportovce, úspěšné spisovatele nebo zpěváky a hudebníky, kteří vedle své kariéry v EY také závodí na olympijských hrách, vydávají romány a nahrávají hudební alba.

Ve firmě budujeme otevřené pracovní prostředí, které vytváří podmínky pro uspokojování profesních i osobních potřeb našich zaměstnanců. U nás najdete kolektiv, který vás bude respektovat díky vašim odborným předpokladům a schopnostem, bez ohledu na váš původ, pohlaví, národnost, sexuální orientaci nebo fyzické dispozice.

Studentské programy v EY

Mají studenti možnost získat v EY praxi ?

Možnost získat praxi již během vysokoškolských studií považujeme za velice důležitou, protože výrazně usnadňuje přechod ze školy do praktického života. Pracovní příležitosti studentům poskytujeme v řadě zemí. Podrobnější informace najdete zde, případně se můžete obrátit na kariérního poradce na vaší univerzitě.

Nabízí EY studentům možnost pracovních stáží (internship)?

Ano. Pokud chcete nastartovat svou kariéru už během studií, internship je určitě ta správná volba, která vám umožní získat cenné znalosti a zkušenosti. Těm, kteří se osvědčí, nabídneme po ukončení studia pracovní smlouvu na plný úvazek.

Co stážisti ("interni") dělají?

"Intern" plní v týmu stejné úkoly jako kterýkoli jiný asistent. Sbírá data, provádí analýzy, připravuje prezentace a účastní se schůzek. Dostane stejné úvodní interní školení jako čerství absolventi a pracuje pod vedením zkušenějších členů týmu, kteří zajišťují coaching.

Kariérní rozvoj v EY

Jaký bude můj další profesní růst?

Soustavné vzdělávání a odborný rozvoj našich lidí jsou pro nás velice důležité. Vzdělávací a školicí program navrhujeme každému individuálně tak, aby zohledňoval jeho přednosti i vzdělávací potřeby. Tento přístup přispívá k rychlému odbornému růstu našich zaměstnanců a podporuje naplňování jejich kariérních cílů a aspirací.

Naši koncepci kariérního rozvoje označujeme zkratkou EYU (EY and You), abychom podtrhli, že nám na vašem odborném růstu záleží. Společně vymezíme vaše potřeby a cíle a vytvoříme vám podmínky, které vám umožní je naplnit.

Jaké školení u EY dostanu?

Školení je klíčovou složkou EYU. Prostřednictvím našich vzdělávacích a rozvojových programů absolvujete formální školení, které bude mít nejrůznější podoby, od klasické výuky v učebně až po online kurzy.

Neméně důležité bude neformální, praktické školení formou coachingu a mentoringu.

Mám šanci pracovat v rámci firmy v zahraničí?

Na zahraniční zkušenosti klademe velký důraz. Přibližně po třech letech v naší firmě si budete moci zažádat o krátkodobé nebo dlouhodobé vyslání do některého z našich zahraničních zastoupení nebo o zařazení do našeho programu mezinárodní mobility. Podmínkou jsou vynikající pracovní výsledky. S vytipováním vhodných příležitostí, kde mezinárodní zkušenosti získat, vám pomůže váš manažer.

Jak budu moct ovlivnit svou další kariéru v EY?

Vaše kariéra v EY bude záviset především na vás, nicméně firma vám k tomu vytvoří ty nejlepší podmínky. Budeme se vás ptát na vaše aspirace a pravidelné hodnocení vaší výkonnosti nám pomůže zjistit, co potřebujete pro další rozvoj.

Ve firmě se snažíme pěstovat pracovní prostředí akcentující týmového ducha, soustavné vzdělávání a vysoký pracovní výkon. Zaměstnancům nabízíme celou řadu kariérních příležitostí a současně jim vytváříme flexibilní pracovní podmínky, které jim umožní sladit práci s osobním životem.

Od vás očekáváme, že svůj profesní i osobní rozvoj vezmete do vlastních rukou a budete pracovat podle svých nejlepších schopností.