Kontaktujte naše personální oddělení:

Andrea Svobodová

Andrea Svobodová
Tel.: +420 225 335 919

Ivana Kubasová
Tel.: +420 225 336 144

EY

 

Váš další postup

EY - Careers
  • Share

Pomůžeme vám realizovat váš potenciál

Pokud se rozhodnete začít svou kariéru v EY, uděláte první důležitý krok pro budoucí realizaci svého potenciálu. Připravili jsme pro vás koncepci kariérního rozvoje, kterou označujeme zkratkou EYU (EY and You). Tato koncepce vám umožní osvojit si potřebné znalosti a dovednosti a získat sebedůvěru, díky níž vezmete svou další kariéru do vlastních rukou. 

Rozvoj našich zaměstnanců je alfou a omegou naší firemní kultury. Důraz na tuto hodnotu posiluje pozitivní pracovní atmosféru, umožňuje nám poskytovat zaměstnancům motivující odměnu a klientům poradenské služby charakteristické výjimečnou kvalitou. Jednoduše řečeno, je to klíč k našemu i vašemu úspěchu. Firemní pracovní prostředí je samozřejmě náročné a práce na vás bude klást velké požadavky, nicméně tomu bude odpovídat i poskytovaná podpora.

Koncepce kariérního rozvoje se skládá ze tří složek: vzdělávání, zkušenosti a coaching. Klikněte na záložky výše a přečtěte si, co tyto složky zahrnují.

Vzdělání, které pro vás bude přínosem

Náš globální vzdělávací program má dvě části. První zajišťuje osvojení všeobecných ekonomických znalostí a předpokladů, druhá soustavné doplňování a zkvalitňování odborných dovedností relevantních pro jednotlivé poradenské praxe. Tyto dovednosti vám umožní neustále zkvalitňovat služby poskytované klientům a navázat s nimi pevné, dlouhodobé vazby. Kromě toho si budete moci osvojit celou řadu interpersonálních dovedností důležitých pro týmovou a manažerskou práci.

V současnosti nabízí náš vzdělávací program více než 16 tisíc kurzů. Většinou se uskutečňují prostřednictvím internetu a lze je přizpůsobit vašim praktickým potřebám a zvolenému zaměření.

Ať už se v rámci EY rozhodnete pro jakoukoli kariéru, čeká vás na cestě k ní řada důležitých mezníků, od školení pro nováčky (Welcome to EY) až po program pro nově jmenované partnery (New Partner Program), jejichž úspěšné zvládnutí bude pro vás potvrzením dosaženého pokroku.

Setkání a příležitosti, které budou utvářet vaši kariéru

Velice dobře si uvědomujeme, že nejcennější a nejpřínosnější zkušenosti jsou ty praktické, a praxe je v naší firmě tudíž nedílnou součástí koncepce kariérního rozvoje. Uděláme maximum pro to, abychom vám zprostředkovali zkušenosti, které budete potřebovat.

Tento aspekt hraje důležitou roli i při rozhodování o personálním zajištění projektů. Jednotlivé poradenské týmy jsou sestavovány nejen s ohledem na maximální kvalitu poskytovaných služeb, ale jde i o to umožnit našim lidem získat co nejvíce zkušeností a vytvořit jim podmínky pro rozvoj jejich kariéry.

Globální tým

Ve společnosti EY budete mít řadu příležitostí působit, ať už krátkodobě, či dlouhodobě, v různých mezioborových i mezinárodních týmech a u různých klientů. Díky tomu budete moci pracovat v různém pracovním prostředí a získáte spoustu cenných praktických zkušeností, včetně zahraničních, které vám pomohou prosadit se na globálním trhu.  

V naší firmě navíc nacházejí plnou podporu všichni, kdo chtějí dát své znalosti a schopnosti ve prospěch širšího společenství. Taková pomoc totiž není prospěšná jen pro ty, jimž je určena, ale zpětně obohacuje i toho, kdo ji poskytuje, protože mu umožňuje rozvíjet řídicí, komunikační i manažerské dovednosti.

Otevřený dialog a účinná podpora

Coaching, ať už v podobě neformálních rozhovorů se zkušenějšími kolegy, každodenního praktického vedení, poskytování zpětné vazby při dokončení projektu nebo formálních ročních hodnocení, je nedílnou součástí naší firemní kultury.

Velice pečlivá pozornost vám bude věnována především v prvních týdnech a měsících vašeho působení v EY. Dostanete svého interního poradce, který bude mít na starosti vás i váš další odborný růst. Bude s vámi probírat feedback týkající se vaší práce a pomůže vám správně nasměrovat vaši budoucí kariéru.

Odborné vedení má v naší firmě dlouhou tradici a je na vysoké úrovni. EY věnuje na další zkvalitňování formálního coachingu významné finanční prostředky, mimo jiné na angažování profesionálních koučů, kteří navrhují celofiremní programy a poskytují zpětnou vazbu vedení.

Firemní program v oblasti mentoringu kombinuje formální strukturované rozhovory s neformálními příležitostnými kontakty.

Praktické vedení

Careers Důležitou součástí praktického vedení (on-the-job coaching) jsou běžné pracovní rozhovory, které vám pomohou odstranit případné nejasnosti a problémy a podívat se na zadané úkoly z širší perspektivy. 

Hlavní přínos coachingu je ve zkvalitnění pracovního výkonu zaměstnance a omezení nekvalitních výstupů. Spolupráce se zkušenějším kolegou vám navíc často umožní lépe poznat vlastní schopnosti a možnosti.

Counseling - pravidelné hodnocení

Careers Smyslem pravidelného hodnocení, které má podobu pohovoru hodnoceného s hodnotitelem, je na základě podkladů z různých zdrojů posoudit pracovní výkony hodnoceného za uplynulé období. Tyto pohovory vám umožní akcentovat vaše silné stránky a určí, na co je nutné se více zaměřit.

Counseling - pohovory o kariérním rozvoji

Careers Vedle pravidelných hodnocení jsou další důležitou součástí coachingu v EY pohovory o kariérním rozvoji. Jejich cílem je podrobně probrat vaše osobní představy, aspirace, potřeby i možnosti a stanovit realistické výkonností cíle, a to jak roční, tak dlouhodobé.

Mentoring

Careers Na rozdíl od praktického vedení, které se týká poskytování podpory v pracovních záležitostech, je smyslem mentoringu podpora a praktické poradenství zaměřující se na oblast profesního a kariérního rozvoje. I této sféře věnujeme v EY velkou pozornost a motivujeme naše zkušené odborníky, aby působili jako mentoři začínajících kolegů, např. v rámci programu Career Advisor.