EY Česká republika sektory

Rozumíme vašemu podnikání

 • Share

Být konkurenceschopný v dnešním podnikatelském světě znamená najít optimální rovnováhu mezi podnikatelskými riziky a příležitostmi. To ale není možné bez přesných a spolehlivých informací, které vám umožní správně a rychle se rozhodnout.

Proto jsme vybudovali síť globálních odvětvových center specializujících se na jednotlivé sektory ekonomiky, jejichž prostřednictvím si naši odborníci mohou efektivně vyměňovat znalosti a zkušenosti specifické pro jednotlivá odvětví.

Díky těmto centrům dokážeme odhadnout, jakým směrem se bude vývoj na trhu ubírat a jaké důsledky to bude mít pro vaše podnikání. A proto jsme schopni vám efektivně pomáhat s řešením všech problémů.

Poradenské služby, které našim klientům poskytujeme v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství a řízení rizik, plně zohledňují specifika sektoru ekonomiky, ve kterém klient působí. Naši poradenskou podporu umíme přizpůsobovat jeho individuálním potřebám.

V České republice poskytujeme specializované služby pro následující sektory:

 • Automobilový průmysl
  Naše globální centrum pro automobilový průmysl (Global Automotive Center) pomáhá klientům řešit zásadní problémy, s nimiž se toto odvětví po celém světě potýká.

  Sledujeme a analyzujeme tržní trendy, vyhodnocujeme jejich dopady a zpracováváme odborná stanoviska k otázkám, které jsou pro toto odvětví určující. Díky tomu máme ty nejlepší předpoklady pomoci vám s naplňováním cílů, které si vaše společnost stanovila.

  EY je v celosvětovém měřítku jedničkou mezi poradenskými firmami spolupracujícími s automobilovým průmyslem.

  Kontaktujte naše odborníky specializující se na toto průmyslové odvětví, kteří mají bohaté zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti auditu, daňovéhotransakčního a podnikového poradenství a řízení rizik a pomáhají klientům realizovat jejich potenciál.

 • Biofarmacie a péče o zdraví

  Odvětví zdravotní péče prochází zásadními změnami. Při jejím dalším zkvalitňování sehraje rozhodující roli důraz na efektivitu opatření zlepšujících zdraví jednotlivce a behaviorální změna. Naše oborová specializace a globální týmy umožňují našim klientům zvládnout nároky, které na ně tyto změny kladou, a udržet si i v nových, stále náročnějších podmínkách dosavadní dynamiku.
   
  Pomáháme klientům zlepšit jejich ekonomickou výkonnost.

  Ať už hledáte strategického partnera, potřebujete otestovat nový ekonomický model, zefektivnit fungování vaší společnosti nebo zmapovat situaci na trhu, EY vám poskytne efektivní podporu, která vaší společnosti umožní obstát i v podmínkách zdravotní péče budoucnosti, akcentující efektivitu opatření zlepšujících zdraví pacienta. Náš tým dokáže předjímat trendy na trhu a jejich dopady a díky tomu vám naše poradenství pomůže správně nasměrovat další vývoj vaší společnosti. Mimo jiné pravidelně vydáváme studie a analýzy zabývající se účetní, daňovou, transakční a provozní problematikou specifickou pro tyto obory.

  Kontaktujte naše odborníky specializující se na toto průmyslové odvětví, kteří mají bohaté zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti auditu, daňového, transakčního a podnikového poradenství a řízení rizik a pomáhají klientům realizovat jejich potenciál.

 • Ekologické technologie

  Od nováčků na trhu až po velké mezinárodní společnosti a státní úřady – všichni vidí v ekologických technologiích motor budoucího ekonomického růstu, zvyšování produktivity, udržitelného rozvoje a posilování konkurenční výhody. CleanTech může zásadním způsobem transformovat celou řadu tradičních i nových odvětví a začlenit je do nové ekonomiky, která bude méně náročná na zdroje a bude produkovat méně emisí oxidu uhličitého. Technologické inovace s sebou současně přinesou i změnu ekonomických modelů, mechanismů financování a nové meziodvětvové vazby a vztahy.

  Životní prostředí ani vaše podnikatelské aktivity nekončí na hranicích státu, ve kterém působíte. A totéž platí i pro globální organizaci EY. Náš mezinárodní tým auditorů, daňových a transakčních poradců a odborníků na podnikové poradenství a řízení rizik má velice dobrý přehled o trendech prosazujících se v odvětví čistých technologií a pomůže vám je přetavit ve významnou konkurenční výhodu.

  Ať už patříte k progresivním technologickým společnostem a poohlížíte se po novém zdroji kapitálu, který by pomohl nastartovat růst vaší společnosti, nebo jste developer uvažující o výstavbě zařízení produkujícího elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, případně mezinárodní korporace plánující vstup na nové trhy, pomůžeme vám využít zajímavé příležitosti, které odvětví čistých technologií nabízí.

  Kontaktujte naše odborníky specializující se na toto průmyslové odvětví, kteří mají bohaté zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti auditu, daňového, transakčního a podnikového poradenství a řízení rizik a pomáhají klientům realizovat jejich potenciál.

 • Energetika
 • Finanční služby

  V případě bankovních domů a jiných institucí poskytujících finanční služby je nutný komplexní přístup k řízení rizik a příležitostí. Společnost EY si získala renomé díky multidisciplinárním týmům, složeným z odborníků s různou specializací a z různých zemí, kteří se dokážou na řešené problémy podívat skutečně z globální perspektivy. Našim klientům poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti podnikového poradenství a řízení rizik, auditu, daňového poradenství a transakčního poradenství, které zohledňují specifika jednotlivých oborů finančních služeb.

  .

   

 • Veřejný sektor

  Podmínky pro výkon veřejné správy se v mnoha regionech světa rychle mění a ani Česká republika není výjimkou. Demografické změny, růst městských aglomerací, změny klimatu – to jsou jen některé z dlouhodobých trendů, které zásadním způsobem ovlivňují tvář veřejného sektoru 21. století.

  Svou daň si vybírá i nedávná ekonomická krize. Státní i veřejné rozpočty jsou napjaté, některým zemím se stále nedaří vymanit se z recese a potýkají se se strukturálními problémy, jako např. vysokým zadlužením, nezaměstnaností či nízkou ekonomickou aktivitou.

  EY patří díky své dlouholeté spolupráci s veřejnou správou v celosvětovém měřítku k nejvýznamnějším poradcům specializujícím se na tento sektor. Naším cílem je poskytovat státním orgánům efektivní podporu, která jim umožní úspěšně se vyrovnat s probíhajícími změnami.  Naší výhodou je velmi dobrá znalost konkrétní situace v jednotlivých zemích a problémů, s nimiž se potýkají. To nám umožňuje navrhovat efektivní řešení, která mají dlouhodobý efekt.

  Naše nabídka služeb pro klienty z veřejného sektoru zahrnuje:

   

 • Média a zábavní průmysl

  Diváci, posluchači i čtenáři mají dnes možnost vybírat si z podstatně širší nabídky digitálních i tradičních médií než kdy v minulosti. Pro společnosti, které v tomto odvětví podnikají, to mimo jiné znamená nutnost integrovat se a flexibilně se přizpůsobovat novým podmínkám.

  V rámci našeho globálního centra pro média a zábavní průmysl (Global Media & Entertainment Center) působí tým odborníků, kteří se specializují na toto odvětví a mají bohaté zkušenosti s prováděním auditů a poskytováním daňového, transakčního i podnikového poradenství.

  Sledujeme a analyzujeme tržní trendy, vyhodnocujeme jejich dopady a zpracováváme odborná stanoviska k otázkám, které jsou pro toto odvětví určující. Díky tomu máme ty nejlepší předpoklady pomoci vám s naplňováním cílů, které si vaše společnosti stanovila.
  Kontaktujte naše odborníky specializující se na toto průmyslové odvětví, kteří mají bohaté zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti auditu, daňového, transakčního a podnikového poradenství a řízení rizik a pomáhají klientům realizovat jejich potenciál.

 • Reality

  EY má k dispozici v celosvětovém měřítku největší odbornou praxi specializující se na odvětví realit, v jejímž rámci působí přes 7 tisíc našich odborníků, kteří klientům z tohoto odvětví, vlastníkům nemovitostí i jejich uživatelům, investorům a věřitelům, mimo jiné fundům, REIT a developerům, poskytují služby v oblasti auditu, daňového, transakčního a podnikového poradenství a řízení rizik. 

  Sledujeme a analyzujeme tržní trendy, vyhodnocujeme jejich dopady a zpracováváme odborná stanoviska k otázkám, které jsou pro toto odvětví určující. Díky tomu máme ty nejlepší předpoklady pomoci vám s naplňováním cílů, které si vaše společnosti stanovila.

  Naše poradenské služby jsou založeny na detailní znalosti problematiky realitního sektoru, bohatých zkušenostech s realizovanými projekty, celofiremních zdrojích a široké síti klientů a kontaktů. Služby poskytujeme více než čtyřem tisícovkám realitních klientů z celého světa.

  Kontaktujte naše odborníky specializující se na toto průmyslové odvětví, kteří mají bohaté zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti auditu, daňového, transakčního a podnikového poradenství a řízení rizik a pomáhají klientům realizovat jejich potenciál.

 • Ropný a plynárenský průmysl

  Zvyšující se celosvětová poptávka po energiích klade před ropný a plynárenský průmysl ve všech jeho segmentech, od těžby přes zpracování až po distribuci, nespočet náročných úkolů, ale i příležitostí. Klientům z tohoto odvětví pomáháme nejen úspěšně zvládnout všechna úskalí, jež s sebou přináší regulace, a efektivně řídit rizika, ale především zvyšovat výkonnost.

  Mezi naše klienty patří nejrůznější typy společností: nezávislé těžařské společnosti, servisní podniky zajišťující těžbu ropných polí, rafinérie, holdingy, zahrnující široké spektrum těžařských a zpracovatelských aktivit, i národní ropné společnosti.

  Naši zkušení poradenští odborníci specializující se na ropný a plynárenský průmysl analyzují tržní trendy, provádějí jejich prognózy, vyhodnocují související dopady a pomáhají klientům účinně a efektivně řídit jejich podnikatelské aktivity.

  Díky naší globálně integrované organizaci máme vždy ve správný čas a na správném místě k dispozici ty správné odborníky, které naši klienti potřebují. Naše odvětvové poznatky a zkušenosti účinně pomáhají společnostem z tohoto sektoru naplňovat stanovené cíle a posilují jejich konkurenceschopnost.

  Kontaktujte naše odborníky specializující se na toto průmyslové odvětví, kteří mají bohaté zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti auditu, daňového, transakčního a podnikového poradenství a řízení rizik a pomáhají klientům realizovat jejich potenciál.

 • Těžební a metalurgický průmysl

  Těžební a metalurgický průmysl se i v nynější nejisté ekonomické situaci snaží vytvářet si dalším rozšiřováním produkce podmínky pro budoucí růst a nezapomíná ani na zvyšování provozní efektivity a optimalizaci nákladů. Současně se musí vyrovnávat s novými nároky na společenskou a ekologickou odpovědnost podniků, nedostatkem kvalifikované pracovní síly, tlakem na efektivní realizaci investičních projektů a snahami některých zemí zvýšit příjmy státního rozpočtu z nerostného bohatství.

  Naše globální centrum pro těžební a metalurgický průmysl slouží jako platforma pro výměnu poznatků a zkušeností a pro efektivní spolupráci s klienty při řešení aktuálních problémů týkajících se řízení rizik, auditu či transakčních nebo daňových záležitostí.

  Kontaktujte naše odborníky specializující se na toto průmyslové odvětví, kteří mají bohaté zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti auditu, daňového, transakčního a podnikového poradenství a řízení rizik a pomáhají klientům realizovat jejich potenciál.

 • Spotřební zboží

  V rámci naší celosvětové poradenské sítě působí auditoři, daňoví poradci i odborníci na transakční a podnikové poradenství a na řízení rizik, kteří se specializují na spotřební průmysl a kteří vám díky svým bohatým znalostem a zkušenostem pomohou obstát v ostré konkurenci.

  Pomůžeme vám maximalizovat přínos kapitálové transakce, zvýšit ziskovost odběratelského segmentu nebo značky, snížit provozní náklady nebo vybudovat flexibilní a odolný dodavatelsko-odběratelský řetězec – plníme své sliby, abyste vy mohli dostát těm svým.

  S klienty spolupracujeme mimo jiné na následujících typech projektů:

  • Vývoj provozního modelu
  • Optimalizace portfolia značek
  • Zvýšení ziskovosti zákaznického segmentu
  • Vybudování flexibilního a odolného dodavatelsko-odběratelského řetězce
  • Snížení nákladů a zvýšení likvidity
  • Poradenství v oblasti udržitelného rozvoje

  Prioritou každého našeho poradenského projektu je, aby naše služby přispívaly ke kvalitnějšímu fungování vaší společnosti a ke zlepšení jejích hospodářských výsledků. Pomůžeme vám pružněji a účinněji reagovat na neustále se měnící podmínky globální ekonomiky, s nimiž se vaše společnost musí vyrovnávat.

  Kontaktujte naše odborníky specializující se na toto průmyslové odvětví, kteří mají bohaté zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti auditu, daňového, transakčního a podnikového poradenství a řízení rizik a pomáhají klientům realizovat jejich potenciál.