EY Veřejný sektor

Veřejný sektor

  • Share

Podmínky pro výkon veřejné správy se v mnoha regionech světa rychle mění a ani Česká republika není výjimkou. Střídání politických reprezentací, demografické změny, ekonomické výkyvy – to jsou jen některé z dlouhodobých trendů, které zásadním způsobem ovlivňují tvář veřejného sektoru 21. století.

EY patří díky své dlouholeté spolupráci s veřejnou správou v celosvětovém měřítku k nejvýznamnějším poradcům specializujícím se na tento sektor. Naším cílem je poskytovat veřejným institucím efektivní podporu, která jim umožní úspěšně se vyrovnat s probíhajícími změnami. Naší výhodou je velmi dobrá lokální znalost systému veřejné správy a zároveň možnost posoudit fungování konkrétní oblasti v téměř jakékoliv zemi na světě. To nám umožňuje navrhovat efektivní řešení, která mají dlouhodobý efekt.

Naše nabídka služeb pro klienty z veřejného sektoru zahrnuje:

Dále nabízíme:

  • Interní audit a kontrola
  • Organizační poradenství
  • Poradenství v oblasti IT
  • Poradenství v oblasti lidských zdrojů
  • Regulatorní poradenství
  • Právní poradenství

EY signatářem "Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek"

EY společně s představiteli českých a mezinárodních společností napříč odvětvími 11. ledna 2011 v Poslanecké sněmovně podepsali „Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek“. Cílem této iniciativy je zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a výběru dodavatele. Signatáři podpisem Doporučení vyjádřili podporu novelizaci zákona o veřejných zakázkách „zezdola“, dobrovolným plněním stanovených zásad transparentnosti ze strany uchazečů o veřejné zakázky. Více informací o "Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek" na internetových stránkách "Koalice pro transparentní podnikání".


Přehled veřejných zakázek

EY v České republice je členem Asociace pro veřejné zakázky, která sdružuje subjekty se společným zájmem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a propojuje tři základní skupiny subjektů v této oblasti – zadavatele, uchazeče a poradce.

Přehled veřejných zakázek povinně zadávaných podle platného zákona o veřejných zakázkách, kterých se EY v České republice účastní, naleznete ZDE (pdf, 271kb).

Kontakt pro informace o veřejných zakázkách: Dagmar Nováková
Poznámka: EY si vyhrazuje právo odpovědět do 5 dnů od obdržení kontaktního formuláře.