Německé firmy na špičce při využívání 3D tisku ve výrobě. Budou je české podniky brzy následovat?

  • Share

► 37 % dotazovaných německých podniků 3D tisk již využívá
► Nejvíce rozšířený je 3D tisk při výrobě a zpracování plastů, ve strojírenství, v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu
► V Německu produkty vyrobené 3D tiskem generují tržby v odhadované výši téměř 1 miliardy eur
► České firmy zatím jen velmi opatrně kopírují trendy ze zahraničí. Výrazně zaostáváme např. v aditivní výrobě kovových součástek, zřejmě nejrychleji se rozvíjející oblasti ve 3D tisku.

Mnoho podniků stále odrazují vysoké náklady – především pro malé a střední podniky je pořízení 3D tiskárny příliš drahé. V budoucnosti budou běžně fungovat specializované firmy poskytující služby 3D tisku „na vyžádání“ jiných podniků. Menší firmy tak nebudou muset samy financovat technické vybavení a obsluhu a 3D tisk se pro ně stane dostupnější.

Praha, 27. září 2016Díly pro automobily nebo letadla, zubní korunky, pracovní nářadí – tyto a další produkty lze již v současnosti vyrobit rychle a levně pomocí 3D tiskárny. Na špičce při využívání 3D tisku jsou německé firmy: 37 % německých firem již 3D tisk standardně využívá, 12 % využití plánuje. Německé podniky tak pokročily výrazně dále než jiné průmyslové státy: V Jižní Koreji a Číně využívá 3D tisk dosud 24 % firem, v USA 16 % – v průměru využívá 3D tisk 24 % všech dotazovaných podniků. Vyplývá to z průzkumu "EY Global 3D Printing Report 2016" provedeného mezi 900 vrcholovými manažery firem z 12 zemí a 9 odvětví, kterých se 3D tisk zatím nejvíce týká.

Průkopníky budou podniky v odvětvích výroba a zpracování plastů, letecký a kosmický průmysl, automobilový průmysl a zdravotnická technika. Již téměř třetina všech firem v těchto odvětvích využívá 3D tisk ve výrobě finálních produktů a dílů k nim. V průmyslu plastů je tento podíl s 30,4 % nejvyšší, neboť 3D tisk představuje přímou výrobní alternativu.
V automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu tento podíl dosahuje 29,7 %, v odvětví zdravotnické techniky 29,4 %,“
vysvětluje Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství a Digital Champion společnosti EY ve střední a jihovýchodní Evropě. „V České republice je zatím hlavní použití 3D tisku v prototypování a velmi zdrženlivě je testováno využití ve standardních výrobních procesech. Výrazně zaostáváme v aditivní výrobě kovových součástek, což je zřejmě nejrychleji se rozvíjející oblast ve 3D tisku. Přitom flexibilita spojená s 3D tiskem je čím dál více klíčovým faktorem poskytujícím konkurenční výhodu.“

Nejvíce se 3D tisk v globálním rozměru prosazuje v odvětví výroby a zpracování plastů: 38 % dotazovaných firem z tohoto odvětví již získalo zkušenosti s 3D tiskem – s jeho pomocí vytvářejí prototypy, nástroje nebo finální produkty, resp. díly k finálním produktům. Také v segmentu výroby strojů a zařízení hraje 3D tisk důležitou roli: 29 % firem již pracuje s 3D tiskem, což platí i pro výrobce automobilů a letadel.

„Celkově 3D tisk generuje celosvětové tržby v odhadované výši 10 miliard eur. Například německé podniky dosahují odhadovaných tržeb ve výši téměř jedné miliardy eur za produkty vyrobené 3D tiskem,“ říká Petr Knap. Přitom je podíl takto dosahovaných tržeb ve srovnání s celkovým obratem německé ekonomiky spíše nepatrný: Firmy využívající 3D tisk takto generují 1,8 procenta svých tržeb. Pro srovnání: V USA činí tento podíl na obratu více než 5 %, v celosvětovém průměru se pohybuje kolem 3 %.

Güngör Kara, Director of Global Application and Consulting ve společnosti EOS, tento trend potvrzuje: „Jako vedoucí dodavatel řešení průmyslového 3D tisku sledujeme jednoznačný odklon od klasické výroby prototypů a příklon k průmyslové předsériové a sériové výrobě. A k inovačním posunům dochází ve stále kratších odstupech.“


 „3D technologie umožňuje podnikům vyrábět malé série, nákladově výhodné prototypy a používat nové materiály. Vysoký podíl německých firem, které již 3D tisk využívají, ukazuje, že německé hospodářství je vůči novým technologiím otevřené. V České republice zatím převládá přístup k inovacím spíše ve formě velmi opatrného kopírování vyzkoušených přístupů ze zahraničí, firmy nejdou do rizika vlastních průlomových technologií,“ říká Jan Burian, senior manažer oddělení podnikového poradenství společnosti EY.

Pro 40 % firem jsou zaváděcí náklady příliš vysoké

Stále ještě však existují obavy z neznáma, resp. ze stále ještě relativně mladé technologie. Téměř 40 % podniků jako překážku uvádějí vysoké zaváděcí náklady, 28 % firem údajně scházejí potřebné znalosti a zkušenosti a téměř 20 % se obává příliš vysokých nákladů na materiál a servis.

Güngör Kara shrnuje, jaké zkušenosti získala společnost EOS při implementaci technologie u svých zákazníků: „Podniky v tomto ohledu potřebují masivní podporu, aby dokázaly zapojit vlastní zaměstnance a rozpočet efektivně a hospodárně. Správné poradenství dokáže pomoci vyhnout se začátečnickým chybám. Nejvyšší prioritu má volba správného využití. V tomto ohledu je nezbytné upřednostnit celkovou přidanou hodnotu pro zákazníka a nikoliv obvykle přeceňovaný přístup kladoucí důraz na úsporu nákladů.“

Především menší podniky s obratem do 100 milionů eur se obávají pořizovacích nákladů: 43 % z nich tento argument uvádějí jako důvod, proč ještě nevyužívají 3D tisk, v kategorii středně velkých podniků s obratem do jedné miliardy eur je to 40 %, v případě velkých podniků s obratem vyšším než jedna miliarda eur jsou pořizovací náklady překážkou využívání 3D tisku jen ve 29 %. Pro 30 % z nich je mnohem důležitější, že jim v podniku schází příslušné znalosti a zkušenosti.

Jan Burian se domnívá, že se vyčkávací taktika mnohých firem brzy změní. „Nízké náklady na výrobu malých sérií poskytují každému podniku výhody flexibility. V budoucnosti se budeme stále častěji setkávat s firmami, které budou poskytovat služby 3D tisku „na vyžádání“ jiných podniků. Tímto způsobem menší podniky nebudou muset samy financovat technické vybavení a obsluhu a budou moci objednat díly, kdykoli je budou potřebovat. Tímto přístupem lze dobře překonat nedostatek investičních prostředků a optimálně vytížit kapacity poskytovatelů 3D tisku.“

V současnosti využívá většina německých firem (5,5 %) 3D tisk i ve výrobě finálních produktů, to je více než ve Velké Británii (5,0 %) a Číně i Koreji (4,7 %). Tento podíl se bude výrazně zvyšovat: V příštích pěti letech plánuje 26 % firem v Německu výrobu finálních produktů pomocí 3D tiskáren. Avšak v jiných zemích je zaměření podniků na finální výrobu mnohem silnější – Německo s podílem 26 % zaujímá poslední místo ze všech zkoumaných zemí. Na čele jsou v tomto případě asijské státy. V Číně a Jižní Koreji očekává 56 % podniků, že se v příštích pěti letech budou jejich finální produkty vyrábět pomocí 3D tiskáren.

„Stále více firem využívá technologii 3D tisku také ve finální výrobě,“ vysvětluje Jan Burian. „Kladné zkušenosti, které zde podniky získávají s 3D tiskem, budou mít pozitivní efekt i na další firmy. Pokud se podaří významně snížit výrobní náklady za stejné či vyšší kvality, ochota vyrábět pomocí technologie 3D tisku výrazně vzroste.“

„Německé firmy musí dát pozor na to, aby je mezinárodní konkurence nepředehnala,“ upozorňuje Jan Burian. „V Německu stejně jako v České republice na 3D tisk často nahlížejí stále ještě jako na téma pro útvary výzkumu a vývoje. Ale i německé podniky musí čelit tlaku konkurence a rostoucím výrobním nákladům. Technologie 3D tisku pro ně může představovat nákladově výhodnou alternativu i ve výrobě. To je klíčem k tomu, abychom zůstali ve střední Evropě v mezinárodním měřítku konkurenceschopní a inovativní.“

Téměř 43 % německých firem očekává, že se zavedení 3D tisku projeví na atraktivitě země pro investory: přesunutí výroby zpět do Německa, snížení nákladů nebo zadání výroby subdodavatelům.

3D tisk zlepšuje produkty a umožňuje individualizaci

44 % dotazovaných firem se zkušenostmi s 3D tiskem vidí výhodu této technologie především v tom, že jsou schopny své výrobky kvalitativně vylepšovat, 41 % v možnosti individuálního přizpůsobování produktů a 35 % v možnosti vyrábět komplexnější produkty. „Podniky v 3D tisku vidí technologii, s níž lze levně uspokojit poptávku po personalizovaných výrobcích. Navíc umožňuje nabízet odběrateli zcela nové produkty, jejichž výroba by stávajícími technologiemi nebyla možná,“ říká Jan Burian.

Güngör Kara na základě zkušeností společnosti EOS dodává: „Kromě sektoru zdravotnické techniky je letecký a kosmický průmysl odvětvím, v němž v současnosti pozorujeme nejvýraznější vývoj ve vztahu k využívání našich technologií 3D tisku.“

Odhad tržeb z produktů vyrobených 3D tiskem

10 mld. EUR celosvětově

1 mld. EUR Německo

Více informací naleznete zde: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-3d-druck-studie-executive-summary/$FILE/EY-3d-druck-studie-executive-summary.pdf

http://www.de.ey.com/DE/de/Services/Advisory/Performance-Improvement/Supply-Chain/ey-global-3d-printing-report-2016

http://performance.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2016/08/EY-Performance-3-D-printing.pdf

Facebook: EY Česká republika Kariéra
LinkedIn: EY
YouTube kanál: EY Česká republika
Twitter: @EY_CeskaRep
Instagram: eyceskarepublika