Alice Machová, Martin Majdloch a Jiří Svoboda novými partnery EY

  • Share

Praha, 29. června 2017 – Společnost EY jmenovala s účinností od 1. července 2017 nové partnery v České republice. Do této funkce byli povýšeni Alice Machová, Martin Majdloch a Jiří Svoboda.

Alice Machová řídí oddělení poradenských služeb v oblasti finančního účetnictví (Financial Accounting Advisory Services, FAAS) v ČR a v regionu střední Evropy. Zaměřuje se především na problematiku mezinárodních (IFRS), českých a amerických standardů a různé oblasti spojené s agendou finančních ředitelů. Dále má Alice na starosti i oblast udržitelného rozvoje, včetně nefinančního reportingu (informace týkající se environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci). V EY v České republice působí od roku 2010. V letech 2005 – 2010 pracovala v londýnské kanceláři EY, během svého pětiletého působení v Londýně se Alice aktivně podílela na celé řadě IFRS konverzí a podnikových transakcí včetně IPO na londýnské burze a demergerů. V letech 2000 – 2005 Alice působila v oddělení auditu jiné společnosti z velké čtyřky v České republice, Kanadě a USA. Je absolventem VŠE a držitelkou certifikátu Asociace certifikovaných účetních znalců (ACCA/FCCA). Mluví plynně anglicky, rusky a domluví se francouzsky. Je vdaná, má dva syny. Jejími koníčky jsou cestování, design, architektura a díky synům je i fanynkou ragby.

Martin Majdloch vede tým poradenství pro finanční instituce v ČR a v regionu střední Evropy v oblasti regulatoriky a řízení tržních rizik. V rámci regulatorního poradenství jeho tým poskytuje služby v širokém spektru obezřetnostní regulace i pravidel ochrany spotřebitele, AML či ochrany osobních údajů. V oblasti řízení tržních rizik se zaměřuje zejména na vývoj a validaci kvantitativních modelů pro ALM, pricing finančních instrumentů, řízení tržních rizik a treasury. Ve své nové roli se zaměří na další rozvoj služeb společnosti EY v této oblasti. Do EY nastoupil v roce 2004 nejprve do oddělení auditu finančních institucí, odkud později přešel do oddělení poradenství. Vystudoval Finance na VŠE, studoval také Ekonometrii na MFF UK. Hovoří anglicky a německy. Ve volném čase se věnuje zejména své rodině, mezi jeho koníčky patří cestování, hudba a šachy.

Jiří Svoboda byl jmenován partnerem společnosti EY pro služby auditu. Je zkušeným auditorem, který se ověřováním účetních závěrek a poskytováním služeb účetního poradenství zabývá již od svého nástupu do společnosti EY, tedy od roku 2000. Vede týmy zaměřující se zejména na odvětví průmyslové výroby, spotřebního zboží a maloobchodu, telekomunikací a technologií. V rámci své profesní kariéry se rovněž zabývá Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), je členem IFRS expertní skupiny EY. Vystudoval fakultu financí na Vysoké škole ekonomické v Praze a je členem Asociace certifikovaných účetních znalců (ACCA) a statutárním auditorem při Komoře auditorů České republiky (KA ČR). Je ženatý a má dvě děti. Svůj volný čas tráví zejména s rodinou a různými sportovními aktivitami.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.com/CZ.

Twitter: @EY_CeskaRep
LinkedIn: EY
YouTube kanál: EY Česká republika
Facebook: EY Careers Czech
Instagram: eyceskarepublika