Díky přímým zahraničním investicím vzniklo vloni v ČR přes 14 tisíc pracovních míst, počet projektů meziročně vzrostl o 57 %

  • Share

V Evropě vloni vzniklo díky projektům přímých zahraničních investic na 259 tisíc nových pracovních míst, počet projektů meziročně vzrostl o 15 %
► Česká republika si významně polepšila, zahájeno zde bylo 110 nových projektů přímých zahraničních investic
► Nejatraktivnější evropskou zemí i nadále zůstává Velká Británie, hned za ní stojí Německo a Francie
► Česká republika se probojovala mezi TOP 10 nejúspěšnějších evropských zemí podle počtu nových pracovních míst  

Praha, 21. srpna 2017Přímé zahraniční investice v Evropě překonaly v roce 2016 další rekord. Zahraniční investoři zahájili historicky nejvíce projektů a vytvořili čtvrt milionu nových pracovních míst. Vyplývá to z průzkumu atraktivnosti Evropy pro zahraniční investory (European Attractiveness Survey), který pravidelně provádí společnost EY. Evropa má před sebou z pohledu investorů jasnou budoucnost a je považována za nejatraktivnější destinaci pro zahraniční investování. Pro investory je zajímavá i Česká republika. Loni zde díky přímým investičním projektům vzniklo přes 14 tisíc nových pracovních míst, což tvoří meziroční nárůst o 53 %.

Post evropských šampionů z hlediska atraktivity i v roce 2016 obhájila trojice států: Velká Británie, Německo a Francie. Jako investorsky atraktivní se však ukázal také region střední a východní Evropy. Mezi deset nejatraktivnějších států se letos probojovala i Česká republika, která skončila na 8. místě z hlediska počtu pracovních míst vytvořených přímými zahraničními investicemi. Investoři zde vloni zahájili celkem 110 projektů, přičemž v roce 2015 to bylo jen 70. Nejvíce nových projektů z regionu přilákalo Polsko (256), což představuje meziročně 21% růst. V žebříčku atraktivity evropských zemí se tak Polsko dostalo až na páté místo.

„Střední a východní Evropa se v posledních letech stává z hlediska zahraničních investic stále vyhledávanější destinací. Nabízí mnohé atraktivní podmínky, kterým jednoznačně dominuje vzdělaná, kvalifikovaná, ale přesto finančně relativně dostupná pracovní síla. Důležitým aspektem při rozhodování investorů je i členství států v Evropské unii,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka společnosti EY v České republice a střední a jihovýchodní Evropě.

„Aktuálně rekordně nízká nezaměstnanost v České republice a s tím související silný tlak na růst mezd bude do budoucna působit jako přirozený filtr na příchod investorů z oborů s vyšší přidanou hodnotou, jako IT nebo jemné strojírenství. Naší výhodou proti ostatním zemím Evropy je strategická poloha v srdci Evropy a relativně dobrá úroveň infrastruktury,“ komentuje Štěpán Flieger, vedoucí oddělení fúzí a akvizic společnosti EY v České republice.

Graf: Které regiony vítězí v soutěži atraktivity? 

 2017-graf-EAS

Zdroj: EY European Atractiveness Survey

Střední a východní Evropa: konkurenceschopná a atraktivní

Přímé zahraniční investice v regionu střední a východní Evropy zaznamenaly v roce 2016 rychlý růst. Region přilákal téměř polovinu průmyslových projektů v oblasti přímých zahraničních investic. „Střední a východní Evropa je stále oblíbená především mezi evropskými výrobci automobilů, kteří v zemích, jako je například Česká republika nebo Slovensko hledají kvalifikovanou a finančně dostupnou pracovní sílu,“ komentuje Magdalena Souček. „Země regionu jsou často vnímány jen jako montovny pro západní Evropu. Dobrou zprávou ale je, že investoři stále více prostředků vkládají i do rozvoje IT, výzkumu a vývoje.“

V roce 2016 vzrostl počet výzkumných a vývojových projektů ve střední a východní Evropě o 36 %. Vysoce kvalifikovaní a cenově dostupní zaměstnanci jsou sice silným lákadlem, avšak zpřísnění podmínek trhu práce v metropolích, jako jsou Praha a Varšava, tlačí investory i mimo hlavní města. Další investoři se s cílem najít perfektní kombinaci dovedností a nízkých platů obracejí na jih a země mimo Evropskou unii, jako je například Srbsko. Pobaltské státy díky svému soustředění na rozvoj digitálních dovedností přilákaly více než 100 projektů. Výrazný nárůst zaznamenalo také Maďarsko (107 projektů) a Slovensko (70 projektů).

Výhled do budoucna: jak udělat Evropu ještě atraktivnější?

Ačkoliv si Evropa v atraktivitě pro přímé zahraniční investice vede velmi dobře, musí země na pokračování tohoto pozitivního trendu nadále pracovat. Investory nejčastěji skloňovanou překážkou je nejasná situace kolem odchodu Velké Británie z Evropské unie. „Pro investory je důležitá stabilita politického a ekonomického prostředí. Evropa i Británie musí co nejdříve přijít s jasným řešením a časovým plánem kompletního odchodu země z evropského spolku. I když Brexit vyvolal v Evropě pocity nejistoty a nestability, mnohé společnosti zároveň přiměl přemýšlet nad budoucím vývojem, strategií či postupy,“ dodává Magdalena Souček.

Druhým důležitým faktorem pro pokračující úspěch Evropy jsou vzdělání a schopní lidé. Evropské země proto musí vynaložit masivní prostředky na rozvoj vzdělání, dovedností a talentu svých občanů. Neméně důležitá je také nutnost investovat do technologií, průmyslu a inovací a naučit se maximálně těžit z výhod, které nabízí rozvoj digitální a sdílené ekonomiky.

 2017-top20-investice

Zdroj: EY European Investment Monitor (EIM), 2017

2017-top20-pracovni-mista  

Zdroj: EY European Investment Monitor (EIM), 2017

O průzkumu
Průzkum atraktivnosti Evropy pro zahraniční investice, každoročně prováděný společností EY, mapuje zájem investorů o jednotlivé evropské země či regiony. Jeho cílem je poskytovat vodítko obchodním společnostem při jejich investičních rozhodnutích a upozorňovat vlády na překážky bránící ekonomickému růstu. Průzkum používá dvoustupňovou metodiku, která analyzuje jednak faktický stav (tj. přímé zahraniční investice realizované v předchozím roce) a jednak vnímání určité země nebo regionu zahraničními investory.

Atraktivnost země nebo regionu je pro účely průzkumu dána těmito faktory: image, důvěra investorů a schopnost země nebo regionu nabídnout zahraničním investorům konkurenceschopné výhody. Průzkum provedla nezávislá agentura CSA, která telefonicky oslovila reprezentativní vzorek 808 vrcholových manažerů mezinárodních i lokálních společností. Složení respondentů průzkumu podle funkcí: finanční ředitel (47 %), ředitel marketingu/obchodní ředitel (15 %), ředitel/první viceprezident/provozní ředitel (11 %), ředitel pro investice (5 %), výkonný ředitel (5 %), ředitel vývoje (5 %), předseda představenstva/ prezident/generální ředitel (4 %), ředitel pro strategii (4 %), ředitel lidských zdrojů (2 %), vedoucí mezinárodního obchodu/exportu (1 %).

EY Česká republika

Twitter: @EY_CeskaRep
LinkedIn: EY
YouTube kanál: EY Česká republika
Facebook: EY Careers Czech
Instagram: eyceskarepublika