EY M&A Barometr: Česká republika nadále zůstává nejaktivnějším hráčem na trzích regionu střední
a jihovýchodní Evropy. V prvním pololetí roku 2017
se u nás uskutečnily transakce za 4,5 mld. USD

  • Share

► Česká republika zaujímá na trhu fúzí a akvizic se 113 transakcemi v odhadované hodnotě 4,5 miliardy USD pozici nejaktivnějšího trhu ze zemí střední a jihovýchodní Evropy
► Největším domácím obchodem se stal prodej brněnského obchodního centra Olympia za 405 milionů USD
► Celkový objem transakcí v regionu dosáhl téměř 20 mld. USD

Praha, 14. září 2017 Český trh fúzí a akvizic i v prvním pololetí roku 2017 obhájil první místo mezi zeměmi regionu střední a jihovýchodní Evropy z hlediska velikosti i počtu transakcí. Na druhém místě skončilo Turecko (3,6 mld. USD) následované sousedním Polskem (3,2 mld. USD). I přes celkový meziroční pokles počtu transakcí v regionu (o 28 % z 655 na 473) se jejich objem výrazně zvýšil (o 42 %) na téměř 20 miliard dolarů. Dominovaly transakce v oblasti prodeje komerčních nemovitostí, výroby a IT.

Česká republika vévodí regionálnímu žebříčku i přes 42% meziroční pokles počtu transakcí (113 vs. 194 transakcí v H1 2016). Na dosaženém objemu se ale pokles počtu transakcí téměř neprojevil, což značí růst hodnoty na jednu transakci. K největšímu poklesu v počtu transakcí došlo v Turecku (ze 133 na 56), a to zejména vlivem napjaté politické situace. Před Turecko se tak se 107 transakcemi (121 v H1 2016) dostalo Polsko a Maďarsko s 66 transakcemi (64 v H1 2016).

„Čeští investoři jsou tradičně velmi aktivní nejen doma, ale i v celém regionu. Naše země si tak drží první pozici v regionu střední a jihovýchodní Evropy. A i přes osmiprocentní meziroční pokles odhadovaného objemu za sebou české investice opět nechávají tradičně silné Turecko i Polsko. Po nezvykle hektickém prvním pololetí loňského roku, hnaným kurzovými intervencemi, nízkými sazbami i pozitivním ekonomickým výhledem, se trh fúzí a akvizic letos vrací k dlouhodobému trendu,“ vysvětluje Štěpán Flieger, výkonný ředitel oddělení fúzí a akvizic EY v České republice.

Zastoupení investorů 

Největší transakcí prvního pololetí roku 2017 v České republice byl prodej brněnského obchodního centra Olympia německé investiční firmě Deutsche EuroShop. Cena transakce přesáhla 405 mil. USD. Přes 400 milionů dolarů se dostal nákup energetických aktiv skupiny Centrica Českým Energetickým a průmyslovým holdingem. Celkově 5 z 10 největších obchodů u nás se řadí do sektoru nemovitostí.

Nejvýznamnější podíl na objemu transakcí měly investice domácích investorů v rámci České republiky (50 %), následované investicemi směřujícími do České republiky ze zahraničí (31 %). Vysoký zájem o společnosti v České republice byl v prvním pololetí 2017 patrný zejména u amerických (6 transakcí) a již tradičně německých investorů (5 transakcí). Zahraniční investoři do České republiky však přišli i ze sousedního Polska (3 transakce) a z Francie (3 transakce). Novinkou je také zájem investorů z Hong Kongu (3 transakce).

„Čeští investoři stále častěji využívají kapitál na domácí akvizice, ty tvoří až polovinu počtu za první pololetí. Trhem výrazně zahýbalo ukončení intervencí do české koruny, a to zejména investorům do nemovitostí, kteří nakupovali v eurech. I přes tuto zásadní změnu bylo na nemovitostním trhu živo, tvořil až čtvrtinu všech transakcí. Nenaplňují se naopak vysoká očekávání od investorů z Číny. V první desítce největších obchodů nenajdeme ani jedno zastoupení čínské společnosti,“ popisuje situaci na českém trhu Štěpán Flieger, výkonný ředitel oddělení fúzí a akvizic EY v České republice.

Kromě aktivity v rámci České republiky jsou domácí investoři velmi aktivní i v zahraničí. První polovina roku 2017 byla z hlediska počtu transakcí v zahraničí nejaktivnější za posledních 5 let a celkem bylo uskutečněno 22 transakcí. Investoři nejčastěji nakupovali v sousedním Slovensku a v Rumunsku.

Neméně zajímavým byl v prvním pololetí roku 2017 také vývoj poměru strategických a finančních investorů. Očividným trendem posledních let je nárůst poměru ve prospěch finančních investorů. Ti byli aktivnější ve Slovinsku (54 %) a na Slovensku (47 %). Poměr strategických investorů v první polovině roku 2015 tvořil 85 %, ve stejném období roku 2016 již 78 % a nyní strategičtí investoři zaujímají 57 %.

Zastoupení odvětví ekonomiky: V České republice vedou nemovitosti, služby a výroba

Sektorově je největší zájem o nemovitosti, které v prvním pololetí roku 2017 představovaly téměř čtvrtinu všech transakcí. Největší absolutní pokles zaznamenalo IT - meziročně z 32 na 11 transakcí. Pokles lze pozorovat i v sektoru maloobchodu a velkoobchodu (23 transakcí vs. 5 transakcí). Stabilní zůstává výrobní sektor (15 transakcí v obou sledovaných obdobích).

2017 H1 MA Barometr  

Fúze a akvizice v regionu střední a jihovýchodní Evropy

V regionu střední a jihovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) se v prvním pololetí 2017 realizovalo celkem 473 transakcí (655 v H1 2016) s odhadovanou celkovou velikostí 19,9 miliard USD (14,1 miliard USD v H1 2016).

Největší transakcí regionu se stal prodej turecké divize Petrol Ofisi, která patřila rakouské energetické skupině OMV, za 1,4 miliard USD. Novým majitelem tureckého distributora a prodejce pohonných hmot se stala společnost Vitol Investment. Nejvíce transakcí se v prvním pololetí 2017 uskutečnilo v České republice (113), na druhém místě skončilo Polsko (107) a pomyslný bronz získalo Maďarsko (66). První pětici zemí uzavírá Turecko (56 transakcí) a Rumunsko (50 transakcí).

„Hodnota trhu fúzí a akvizic rostla především díky realizaci několika velkých transakcí, jen žebříček prvních deseti dosahuje celkově téměř 7 miliard. Příkladem je i Turecko, které sice v počtu transakcí skončilo v regionu na čtvrtém místě, z pohledu objemu ale zaujímá hned druhé místo za Českou republikou. Díky velikosti transakcí tak roste i jejich průměrná hodnota na jednu transakci, která nyní tvoří 42 mil. USD,“ komentuje Michal Hrmo, senior konzultant pro fúze a akvizice společnosti EY v České republice.

Nejatraktivnějšími sektory regionu z pohledu počtu celkových transakcí byly nemovitosti (80), výroba (55) a IT (51). Z hlediska průměrného objemu transakce je však pomyslný žebříček zcela odlišný. Na prvním místě je obor chemického průmyslu (365 mil. USD), na druhém místě energetika a těžební průmysl (177 mil. USD) a třetí příčku zaujímá maloobchod a velkoobchod (135 mil. USD).

Na trhu střední a jihovýchodní Evropy opět dominovali tuzemští investoři, kteří uskutečnili celkem 48 % všech transakcí. Transakce domácích investorů byly nejvíce zastoupeny v Polsku (65 %), Chorvatsku (60 %) a Maďarsku (59 %).

2017 H1 MA Barometr  

Výhled do budoucna

„Investoři budou muset reagovat na nové výzvy, mezi které patří například rostoucí geopolitická nejistota spojená s nástupem administrativy prezidenta Trumpa, výkyvy měnových kurzů, volatilita na kapitálových trzích nebo aktuální americké tendence omezování globálního obchodu. V České republice pak další vývoj transakcí ovlivní především nadcházející podzimní volby do poslanecké sněmovny a akutní nedostatek pracovních sil ve všech sektorech, který omezuje možnosti dalšího růstu,” dodává Štěpán Flieger, výkonný ředitel oddělení fúzí a akvizic EY v České republice.

Domovská stránka M&A Barometer H1 2017: https://www.ey.com/cz/en/services/transactions/ey-csema-barometer

O průzkumu

EY M&A Barometr vydávaný společností EY analyzuje veřejně dostupné informace pocházející z různých renomovaných databází, jako je Mergermarket, Dealwatch, Capital IQ nebo Zephyr. Data byla zpracována za 11 zemí z oblasti střední a jihovýchodní Evropy: Bulharsko, Českou republiku, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.

M&A Barometr zahrnuje dokončené transakce mezi soukromými společnostmi. V analýze se nezohledňují následující transakce: akvizice menšinových podílů pod 15 %, převzetí menšinových podílů většinovým akcionářem, nemovitostní transakce (s výjimkou těch, kde cílem nebo kupujícím je společnost investující do nemovitostí nebo nemovitostní fond), transakce na kapitálových trzích, akvizice licencí, společné podniky (joint-venture), investiční projekty „na zelené louce“, prvotní úpisy akcií na burze, privatizace, přeshraniční transakce (jejich hodnota byla ignorována v rámci jednotlivých zemí, nicméně jejich počet byl započten do celkového počtu transakcí) a vnitrofiremní reorganizace.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.com/CZ.

Twitter: @EY_CeskaRep
Facebook: EY Careers Czech
LinkedIn: EY
YouTube kanál: EY Česká republika
Instagram: eyceskarepublika