Výsledky primárních úpisů za první čtvrtletí jsou skvělým příslibem pro letošní rok

  • Share

► Letošní první čtvrtletí je co do počtu primárních emisí nejlepším prvním kvartálem od roku 2007
► Americké trhy s primárními úpisy jsou znovu ve formě – proběhla na nich první letošní IPO v hodnotě přes miliardu amerických dolarů
► Asie si nadále udržuje pozici globálního epicentra trhu primárních emisí

► IPO v regionu EMEIA přibývá navzdory geopolitické nejistotě

Praha, 26. dubna 2017 – První letošní čtvrtletní studie EY Global IPO Trends, mapující situaci na globálním trhu s primárními veřejnými úpisy akcií (IPO), ukázala, že začátek letošního roku se opravdu vydařil. Největší podíl na tom mají asijské kapitálové trhy a rovněž burzy ve Spojených státech, kde byly umístěny první dvě letošní megatransakce, tj. primární úpisy přesahující miliardu amerických dolarů. Za první čtvrtletí se v celosvětovém měřítku uskutečnilo 369 IPO, tedy bezmála dvojnásobek toho, co za stejné období loňského roku. Tyto primární úpisy vynesly 33,7 miliard amerických dolarů, což představuje meziroční nárůst dokonce o 146 %. Díky těmto výsledkům je letošní první čtvrtletí co do počtu IPO vůbec nejaktivnějším prvním kvartálem po deseti letech, od prvního čtvrtletí 2007, kdy se uskutečnilo 399 IPO v celkové hodnotě 47,5 miliard amerických dolarů.

„Primární emise začaly letošní rok velice slibně,“ říká Peter Wells, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice. „Navzdory přetrvávající ekonomické nestabilitě vytvořilo první čtvrtletí skvělý základ pro další růst. Hospodářské ukazatele v klíčových rozvinutých zemích se zlepšují. Burzovní indexy i valuace jdou nahoru, několik indexů je dokonce na historickém maximu. Volatilita je nízká, což má pozitivní vliv na náladu na trhu s primárními úpisy. Svou roli sehrál jistě i úspěšný primární úpis akcií významné technologické společnosti na americké burze.“

Jedničkou trhů s primárními úpisy je Asie

I v letošním roce dominuje globálnímu trhu s primárními emisemi Asie v čele s velkou Čínou. Na Asii a Tichomoří připadá 70 % všech letošních IPO a prakticky polovina (48 %) výnosů. Nejvíc úpisů (182) se uskutečnilo právě ve velké Číně. Nejaktivnější byla šenčenská burza se 73 primárními úpisy (což představuje 20 % všech IPO za první letošní kvartál) a šanghajská se 70 IPO (19 %). Živo bylo ale i na ostatních burzách v tomto regionu, zdravou aktivitu hlásí akciové trhy Japonska (27 IPO), Austrálie (23), jihovýchodní Asie (14) i v Jižní Koreji (12). Je velice pravděpodobné, že region Asie a Tichomoří, a tedy i velká Čína si v krátkodobém výhledu zachová své dominantní postavení na trhu s primárními emisemi. Čínská komise pro cenné papíry a burzy se totiž letos chystá urychlit schvalování nových emisí, aby se zbavila množství žádostí, které se jí v posledních letech nahromadily.

„Primární emise v Asii a Tichomoří nabírají obrátky, protože tenhle region je relativně chráněný před politickou nestabilitou, se kterou se potýká řada jiných koutů světa. Navíc ve zdejších rychle rostoucích ekonomikách nechybí likvidita a zájem investorů posiluje taky nízká volatilita a stabilní růst zdejších kapitálových trhů,“ říká Josef Dobřichovský, výkonný ředitel oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice. „Zatímco na burzách pevninské Číny a v zemích ASEAN bude v letošním druhém a třetím čtvrtletí primárních emisí pravděpodobně přibývat, jiné kapitálové trhy by mohly zpomalit. Nelze proto vyloučit, že v tomto regionu nezaznamenáme přechodný pokles aktivity. V posledním čtvrtletí by ale mělo znovu dojít k oživení.“

Primární emise v regionu EMEIA ovlivněny geopolitickou nejistotou

Přes zvyšující se geopolitickou nejistotu zaznamenaly primární úpisy v regionu EMEIA meziroční nárůst o 8,5 %. Co do počtu IPO se tento region s 21% podílem zatím drží na pomyslném druhém místě za Asií a Tichomořím, jeho podíl na letošních kapitálových výnosech je o něco nižší, a to 15 %. Nejvíc kapitálu se emitentům podařilo získat na Bolse de Madrid, na hlavním a alternativním investičním trhu (AIM) londýnské burzy a na hlavním trhu a na trhu malých a středně velkých společností (SME) bombajské burzy. Nejaktivnějšími zeměmi jsou letos zatím Indie se 26 IPO a Velká Británie s 12 IPO. Na třetím místě je Saúdská Arábie, kde bylo sedm primárních emisí umístěno na novém alternativním trhu „Nomu – Parallel Market“, který má mírnější kotační požadavky.

„Na primární úpisy v regionu EMEIA měla dopad zvyšující se politická nejistota v souvislosti s volbami chystanými v několika zemích a příprava na aktivaci článku 50 Smlouvy o Evropské unii, kterou Velká Británie formálně zahájila svůj odchod,“ upozorňuje Peter Wells. „Nicméně nálada investorů i celková ekonomická atmosféra v tomto regionu se zlepšuje. Akciové indexy se drží na historických maximech, roste počet žádostí o IPO, hospodářské výsledky podniků jsou letos zatím solidní a hodnoty základních ekonomických ukazatelů jsou v celém regionu výborné. Klíčové pro společnosti, které letos chtějí urychlit svůj růst, je mít víc alternativních strategií a zachovat si možnost volby.“

Americký trh je znovu ve formě

Také ve Spojených státech primární emise zahájily letošní rok skvěle a snadno překonaly první loňské čtvrtletí jak co do počtu IPO, tak co do kapitálových výnosů. Letos se zde uskutečnilo 24 IPO v celkové hodnotě 10,8 miliard amerických dolarů, což je nejlepší kvartální výsledek od druhého čtvrtletí 2015 (kdy proběhlo 72 IPO v celkové hodnotě 14,3 miliard amerických dolarů). V meziročním srovnání s prvním čtvrtletím 2016 vzrostly kapitálové výnosy o 1 380 % a počet IPO o 200 %. Zásluhu na tom mají mimo jiné velké transakce, z první desítky největších se ve Spojených státech uskutečnily hned čtyři. Newyorská burza byla dokonce v prvním čtvrtletí světovou jedničkou, protože na ní byly umístěny zatím jediné dvě letošní megatransakce v hodnotě přesahující miliardu amerických dolarů.  

„Pokud jde o primární emise, letošní první čtvrtletí patří ve Spojených státech k nejúspěšnějším, položilo dobrý základ pro další transakce během roku,“ říká Josef Dobřichovský. „Věřím, že tyhle příznivé výsledky přilákají na akciový trh další technologické společnosti a že otevřou dveře i jiným odvětvím, například maloobchodu, energetice nebo realitám. Americký trh teď už není vystaven politické nejistotě, takže se dá očekávat, že na burzu půjde víc nových společností.“

Výhled pro letošní rok je optimistický

Finanční trhy reagují na geopolitický vývoj mnohem lépe, než řada odborníků předpovídala. Silná poptávka je zárukou, že i v následujících měsících letošního roku budou primární úpisy přibývat, především díky množství žádostí o IPO čekajících na schválení na asijských burzách. 

„Primární emise zažily co do počtu nejlepší vstup do nového roku za poslední dekádu,“ říká Peter Wells. „Vděčí za to především velkému zájmu investorů o rentabilní investice a pozitivnímu impulzu, který letošku dala intenzivní aktivita na trhu s IPO během posledního čtvrtletí loňského roku. Přetrvávající nejistota ale dál výrazně ovlivňuje atmosféru na globálních trzích, navzdory zotavení trhů po amerických prezidentských volbách a britském hlasování o brexitu, které dokládá vývoj řady hlavních tržních indexů.“

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.com/CZ.

Údaje použité v tiskové zprávě

Tisková zpráva zahrnuje všechny IPO, které fakticky proběhly do 24. března 2017, plus ty, které by se měly podle předpokladu ještě uskutečnit do konce prvního čtvrtletí. Údaje byly převzaty od informační a poradenské agentury pro sektor finančních služeb Dealogic k 24. březnu 2017. Výnosy emisí za období leden 2017 – březen 2017 (tj. za první čtvrtletí 2017) jsou součtem faktických údajů k 24. březnu 2017 a očekávaných údajů do konce prvního čtvrtletí.

Příloha: IPO v 1. čtvrtletí 2017

 EY IPO Tends Q1 2017

Příloha: IPO za 1. čtvrtletí 2017 podle ekonomických odvětví

Odvětví

Počet transakcí

Podíl na celkovém počtu v %

Výnosy

(v mil. USD)

Podíl na celkových výnosech v %

Spotřební zboží

48

13,0 %

4 602

13,7 %

Zboží běžné spotřeby

29

7,9 %

2 389

7,1 %

Energetika

20

5,4 %

2 280

6,8 %

Finanční služby

15

4,1 %

1 849

5,5 %

Péče o zdraví

35

9,5 %

1 827

5,4 %

Technologie

45

12,2 %

6 483

19,2 %

Průmyslová výroba

66

17,9 %

4 167

12,4 %

Výroba materiálů

54

14,6 %

2 328

6,9 %

Média a zábavní průmysl

20

5,4 %

1 185

3,5 %

Nemovitosti

15

4,1 %

4 416

13,1 %

Maloobchod

16

4,3 %

1 817

5,4 %

Telekomunikace

6

1,6 %

351

1,0 %

Celkem

369

100,0 %

33 694

100,0 %

Informace o poradenských službách EY zaměřujících se na IPO

EY se poskytování poradenství při přípravě primárních veřejných úpisů akcií (IPO) s úspěchem věnuje již několik desetiletí. Naši odborníci po celém světě spolupracují se společnostmi, které jsou lídry ve svém oboru a pomáhají jim posoudit klady i zápory IPO. Veřejný úpis je v řadě ohledů velice náročný proces a právě výběr odborného poradce jej může zásadním způsobem ovlivnit. S klienty spolupracujeme na posouzení jejich připravenosti na veřejný úpis i na jeho přípravě a řízení a pomáháme jim vstup na burzu úspěšně zvládnout. Výrazným přínosem je i znalostní centrum EY pro IPO (Global IPO Center of Excellence), jehož prostřednictvím mají naši klienti přístup k cenným poznatkům, nástrojům, aktuálním informacím a kontaktům z celého světa. Více informací získáte na webové stránce www.ey.com/ipocenter

Twitter: @EY_CeskaRep
LinkedIn: EY
YouTube kanál: EY Česká republika
Facebook: EY Careers Czech
Instagram: eyceskarepublika