EY M&A Barometr: 246 transakcí, celková hodnota téměř 12 miliard dolarů a 16% růst objemu trhu.
Tak vypadal český trh fúzí a akvizic v roce 2017

 • Share

Odhadovaná velikost českého trhu M&A vzrostla loni o 16 % a dosáhla 11,5 miliard USD
V Česku se loni uskutečnilo 246 transakcí, což je meziročně o 15 % méně. I tak lokální trh patří mezi tři nejaktivnější v regionu střední a jihovýchodní Evropy
Regionu s 265 transakcemi vévodilo Polsko před druhou Českou republikou a třetím Tureckem se 171 transakcemi
Regionálně i lokálně se nejvíce fúzí a akvizic odehrálo v sektoru nemovitostí
Vůbec největší tuzemskou transakcí byla koupě Škoda Transportation skupinou PPF Group NV v odhadované hodnotě téměř 0,5 miliardy USD

Praha, 21. března 2018 – Rok 2017 potvrdil očekávání investorů i odborníků a stal se rekordním v objemu ohlášených fúzí a akvizic. I přes mírný pokles jejich počtu na 246 (z 288 v roce 2016) dosáhl podle odhadu EY objemu 11,5 miliard USD, což je meziročně o 16 % více. K rekordnímu výsledku přispělo i několik velkých obchodů, první čtyři transakce v žebříčku přesáhly každá hodnotu 400 milionů USD. V regionu střední a jihovýchodní Evropy bylo nejaktivnější Polsko s 265 transakcemi (13,8 mld. USD). Česká republika skončila v závěsu druhá, na třetím místě je s odstupem Turecko s objemem 7,7 mld. USD.

„Důvody pokračující investiční a akviziční aktivity v České republice jsou i nadále silné makroekonomické fundamenty ČR i hlavních obchodních partnerů, zejména EU. Motivace pro transakce je jednak pokračující fenomén nástupnictví u privátně vlastněných českých firem a aktuálně také například snaha řešit nedostatek vlastních kapacit a zejména zaměstnanců,“ komentuje EY M&A Barometr za rok 2017 Štěpán Flieger, vedoucí oddělení fúzí a akvizic EY v České republice.

Největší transakcí loňského roku se v České republice stala akvizice skupiny PPF Group NV, která koupila 100% podíl ve firmě Škoda Transportation za odhadovanou částku 489 milionů USD. Celkově nejaktivnějšími investory v roce 2017 byly energetické giganty ČEZ a Energetický a průmyslový holding, které uskutečnily po osmi významných transakcích. Aktivní na českém trhu fúzí a akvizic byla i československá skupina Penta Investments se sedmi významnými obchody následována zdravotnickou skupinou EUC s pěti transakcemi.

 EY M&A Barometr 2017

Česká aktivita v zahraniční rychle roste

Nejvýznamnější podíl na objemu transakcí měly investice domácích investorů v rámci České republiky (47 %), následované investicemi směřujícími do České republiky ze zahraničí (29 %). Oproti minulému roku narostl počet investic ze zahraničí o 11 %.

„V roce 2017 došlo k nárůstu investic českých subjektů do zahraničí o celých 127 %. Pokračuje tak silná aktivita tuzemských investorů za hranicemi relativně malé České republiky. Do určité míry jde o důsledek postupně posilující české koruny, která zvýhodňuje nakupování podniků v zahraničí pro české investory,“ vysvětluje Michal Hrmo, senior konzultant pro fúze a akvizice společnosti EY v České republice.

Domácí investoři svými zahraničními investicemi cílili především na Německo, kam jich směřovalo devět, druhé skončilo Slovensko se sedmi transakcemi. Na třetím místě následovalo Rumunsko s šesti transakcemi včetně druhé největší transakce v zemi – akvizice A&D Pharma Holdings českou společností Dr. Max Pharma z portfolia Penta Investments.

V uplynulém roce výrazně vzrostl počet transakcí především u nemovitostí a v sektoru telekomunikace/média. Nemovitosti navíc s výrazným náskokem vedly mezi sektory s 54 transakcemi (22% podíl). Další v pořadí byly výroba (11,8 %) a služby (11 %). Naopak výrazně klesla aktivita investorů v IT, bankovnictví i maloobchodě.

Fúze a akvizice v regionu střední a jihovýchodní Evropy

V regionu střední a jihovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) bylo v roce 2017 realizováno celkem 1 132 transakcí (1 165 transakcí v roce 2016) s odhadovanou celkovou velikostí 50,9 miliard USD (47,7 miliard USD v roce 2016). Největší transakcí v regionu se stala akvizice turecké OMV Petrol Ofisi skupinou Vitol Investment, která měla hodnotu 1 441 miliard USD.

Nejatraktivnějšími obory z pohledu počtu transakcí byly nemovitosti (14 %), výroba (12 %) a IT (11 %). Největší průměrný objem transakce ovšem připadl oblasti energetiky (146 mil. USD). Následovaly nemovitosti (98 mil. USD), výroba (55 mil. USD), potravinářství (49 mil. USD) a informační technologie (20 mil. USD).

Celkem 47 % všech transakcí provedli v regionu střední a jihovýchodní Evropy domácí investoři na domácích trzích. Ve srovnání s rokem 2016 to znamená pokles o 5 %. Transakce domácích investorů byly nejpopulárnější v Maďarsku (63 %). Investice ze zahraničí tvořily loni na M&A trhu v regionu 40% podíl, většina zahraničních investic navíc přicházela ze zemí mimo region. Nejvíce v regionu investovaly společnosti ze Spojených států (56 transakcí), Německa (46) a Velké Británie (35). Naopak firmy z regionu investovaly na zahraničních trzích jen ve 13 % případů.

„V roce 2018 očekáváme pokračování silné investiční aktivity českých subjektů doma i v zahraničí. Věříme, že se letos také dočkáme několika skutečně velkých transakcí minimálně evropského významu. Pokračující zájem bude v oboru strojírenství, energetice a technologiích, naopak očekáváme zpomalení zájmu o nemovitosti,“ dodává Štěpán Flieger.

   EY M&A Barometr 2017

  O průzkumu

  EY M&A Barometr vydávaný společností EY analyzuje veřejně dostupné informace pocházející z různých renomovaných databází, jako je Mergermarket, Dealwatch, Capital IQ nebo Zephyr. Data byla zpracována za 11 zemí z oblasti střední a jihovýchodní Evropy: Bulharsko, Českou republiku, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko.

  O EY

  EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
  a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
  v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

  Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.com/CZ.

  EY Česká republika

  Twitter
  Facebook
  LinkedIn
  YouTube
  Instagram