Organizace realizují stále větší a dražší interní projekty. Nejčastěji se jedná o modernizaci IT systémů

 • Share

Firmy podle plánu dokončí pouze 59 % projektů, nejhůř dopadají IT projekty
Kvůli nedostatečné podpoře vrcholového managementu končí projekty často neúspěšně
Chápání důležitosti projektového řízení zvyšuje míru úspěšnosti projektů

  Praha, 13. února 2018Počet realizovaných interních projektů v českých firmách mírně roste, zároveň se zvýšil zejména počet větších, delších a dražších projektů. I tak se ale projekty často nedočkají dostatečné podpory vrcholového managementu a kvůli tomu končí neúspěchem. Vyplývá to z již desátého ročníku průzkumu projektového řízení v České republice za rok 2017, který s podporou České komory PMI (Project Management Institute) uskutečnila poradenská společnost EY.

  Aktuálního průzkumu se zúčastnilo 52 společností působících v sektorech telekomunikace, informační technologie, finanční služby, výrobní průmysl, energetika, veřejný sektor, chemický průmysl, média a reality. Téměř polovina respondentů zastává pozici projektového manažera a téměř třetina respondentů působí v projektové kanceláři.

  Nejčastěji realizovanými projekty jsou modernizace IT (54 %), vývoj nebo uvádění nového produktu (32 %), restrukturalizace procesů / reorganizace (29 %) a snižování nákladů (24 %). Letošní změnou oproti roku 2015 je umístění „restrukturalizace procesů“ mezi čtyřmi nejčastějšími typy projektů (nahradily projekty „významných kapitálových investic“).

  Zároveň roste podíl velkých projektů, u kterých je patrné zvýšené riziko jejich neúspěchu. „U projektů s hodnotou od 40 000 eur do 100 000 eur se s překročením rozpočtu, času nebo dokonce zrušením potýká téměř polovina projektů,říká Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství společnosti EY v ČR a ve střední a jihovýchodní Evropě. S rostoucím podílem dražších projektů ale zároveň posiluje význam projektového řízení v organizacích. „Společnosti a organizace si stále více uvědomují význam oblasti projektového řízení. Za nedůležitou tuto oblast označilo pouze 5 % společností,komentuje Petr Knap. Průzkum ukazuje, že rostoucí vnímání důležitosti projektového řízení zvyšuje míru úspěšnosti projektů. I proto dvě třetiny společností disponují vlastní projektovou kanceláří a věnují se tedy systematicky oblasti projektového řízení.

  Snaha modernizovat IT systémy však není vždy dobře organizovaná.IT projekty dopadají nejhůře, co se týká dodržení rozpočtů a termínů,doplňuje Associate Partner oddělení poradenství pro finanční instituce EY Tomáš Mužík. Neúspěšnost projektů typu modernizace IT vzrostla oproti minulému výzkumu z 21 % na 34 %. U více než dvou třetin společností proces řízení požadavků na IT nepokrývá veškeré požadavky na IT, není efektivní nebo není zaveden vůbec.

  Neúspěch důsledkem chybějící podpory managementu

  Celkem podle plánu, tedy v podle původního rozpočtu a termínu, skončí necelých 60 % projektů.Překvapivé je, že pro pozitivní hodnocení je důležitější, zda projekt dodrží rozpočet, než zda splní očekávání nebo zda je naplněn business case,komentuje Tomáš Mužík.

  Dva ze tří hlavních důvodů pro neúspěch interních projektů ve firmách jsou nedostatečná podpora vrcholového managementu a nedostatečné řízení rizik. Tyto faktory jsou přitom plně pod kontrolou organizací, projekty tedy často končí zbytečně neúspěchem. Míč je na straně top manažerů,apeluje Petr Knap.

  Nejčastějším důvodem neúspěchu projektů je pak změna rozsahu projektu v důsledku následných vnějších změn. Mezi neúspěšné projekty se řadí především ty, které mají zvýšit efektivitu či snižovat náklady.Negativně hodnotíme i skutečnost, že 20 % projektů není prioritizováno vůbec nebo proces určení priorit není transparentní,dodává Tomáš Mužík.

   

  O průzkumu

  V pořadí již desátý průzkum projektového řízení v České republice zjišťoval současné trendy a praxi v oblasti řízení projektů. Letošní ročník byl nově doplněn o otázky zkoumající prioritizaci projektů a řízení požadavků na IT. Tyto průzkumy realizujeme od roku 2005, naposledy se průzkum uskutečnil v roce 2015. Průzkum realizovala společnost EY za podpory České komory PMI v roce 2017. Mezi respondenty byli projektoví manažeři, zaměstnanci projektových kanceláří a další řídící pracovníci z 52 společností působících na obou trzích v rozdílných sektorech: telekomunikace, informační technologie, finanční služby, výrobní průmysl, energetika, veřejný sektor, chemický průmysl, média a reality.

  O EY

  EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
  a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
  v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

  Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz

  EY Česká republika

  Twitter
  Facebook
  LinkedIn
  YouTube
  Instagram