Průzkum EY: Čeští i slovenští manažeři mezi nejhoršími na světě v tolerování korupčních praktik

  • Share

6 z 10 českých a 8 z 10 slovenských manažerů je připraveno bojovat o zakázky neférově
56 % českých respondentů se domnívá, že korupce je v tuzemsku široce rozšířena
Téměř polovina (44 %) slovenských manažerů by uplácela kvůli získání či udržení zakázky, celosvětový průměr je 13 %
Pouze 26 % českých manažerů považuje kybernetický útok za riziko pro podnikání, což je nejméně v Evropě

Praha – 25. dubna 2018 Korupce ve svém důsledku výrazně ovlivňuje podnikání, sílu ekonomiky i sebevědomí společnosti. Problematika korupce ve veřejném sektoru i v každodenním životě se úzce prolíná s fungováním firem na trhu, ale i s mírou korupce a podvodů uvnitř firem. 15. ročník mezinárodního průzkumu společnosti EY Global Fraud Survey zaměřeného na podvody a korupci ukazuje, že 36 % respondentů z celého světa považuje podvody a korupci za riziko pro své podnikání.

Riziko podvodu považují respondenti celosvětově za nejzávažnější hned za riziky spojenými s vývojem makroekonomického prostředí (42 %) a za změnami legislativy upravující podnikání (43 %). Průměrná hodnota 36 % nicméně ukrývá velké rozdíly. Zatímco v rozvinutých zemích považuje korupci za problém pouze 20 % manažerů, ve střední a východní Evropě je to 47 % a v Latinské Americe dokonce 74 % respondentů. V České republice je toto číslo oproti průměru výrazně vyšší, v korupci vidí vysoké riziko pro podnikání 48 % respondentů. Společně se Slovenskem, kde hodnota dosahuje 54 %, se tak v této oblasti pohybujeme na vrcholu žebříčku evropských zemí. Toto číslo dlouhodobě neklesá, a to i přes to, že regulativní orgány ve světě udělily firmám za korupci pokuty ve výši 11 miliard amerických dolarů.

„Firmy si rizika korupce a podvodů a význam etiky a integrity ve svém podnikání velmi dobře uvědomují. Průzkum EY ale ukazuje, že často nedokáží tento postoj převést do zavedení praktických opatření,“ říká Tomáš Kafka, partner oddělení investigativních služeb a řešení sporů společnosti EY pro Českou a Slovenskou republiku.

Rozdíly mezi Českem a Slovenskem jsou překvapivě vysoké

Výročí 25 let samostatného fungování České a Slovenské republiky nabízí vhodnou příležitost k porovnání v oblasti vnímání a boje proti korupci. Rozdíly mezi Českem a Slovenskem v ochotě uplácet v byznysu jsou překvapivě vysoké. Nejmarkantnějším rozdílem je, že za účelem získání či udržení zakázky v dobách ekonomického poklesu je připraveno uplácet 44 % slovenských manažerů. Horší výsledek zaznamenaly pouze Saúdská Arábie (54 %) a Indonésie a Malajsie (46 %). V České republice dosahuje tato hodnota 12 %, celosvětový průměr je 13 %.

Některou z forem neetických obchodních praktik (úplatky, drahé dárky či výlety za zábavou) je připraveno využít až 82 % slovenských a 64 % českých manažerů. Slovensko se dokonce v této kategorii umístilo globálně na prvním místě, a to před Malajsií (76 %) a Indonésií (74 %). Průměr pro střední a východní Evropu je přitom pouze 40 %, v západních zemích dokonce jen 29 %.

V ochotě poskytnout obchodním partnerům zábavu jako nástroj získání kontraktu si jsou Česká a Slovenská republika naopak stále velmi blízké. Tuto formu připouští 60 % českých a 66 % slovenských respondentů, v obou případech tedy daleko více, než je celosvětový průměr (21 %).

Rozdíl mezi Českou a Slovenskou republikou panuje i ve znalosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zatímco dobrou znalost GDPR uvádí pouze 54 % českých respondentů, na Slovensku je to 74 %, což je šestý nejlepší výsledek. Na druhém konci žebříčku je např. Rusko, kde nařízení znají 4 % firem, ze zemí EU pak Rumunsko s 38 %.

Společné pro obě země je i podcenění rizika kyberútoků a jejich dopadů na podnikání. V Česku hrozbu kyberútoku jako vysokého rizika pro podnikání označilo 26 % respondentů, což je nejméně v Evropě. Na Slovensku je to pak stále podprůměrných 32 % respondentů.

„Přes velké rozdíly v řadě postojů mají Češi a Slováci bohužel jedno společné. Jedná se o vysokou toleranci k využití neetických nástrojů v podnikání, ať se jedná o přímý úplatek nebo poskytování drahých dárků a zábavy obchodním partnerům,“ komentuje Tomáš Kafka.

Česká republika od roku 2014 vykázala největší zlepšení ze všech zkoumaných zemí

O tom, že korupce je v podnikání běžně rozšířena, je přesvědčeno 56 % českých manažerů, což je stále vysoko nad průměrem dotazovaných zemí (38 %). Ze zemí střední a jihovýchodní Evropy jsou na tom hůře jen Slovensko a Maďarsko (obě země 66 %) a Ukrajina (74 %). Česká republika ale zároveň vykázala od roku 2014 největší zlepšení ze všech sledovaných zemí, a to o 13 procentních bodů. Slovensko se naopak v této kategorii oproti roku 2014 o 10 procentních bodů zhoršilo.

Zavádění a vymáhání protikorupčních opatření může mít v různých zemích odlišné dopady.  Stejné výsledky ukazují výrazné zhoršení u zemí, jako je Velká Británie, kde počet respondentů přesvědčených, že korupce je v tuzemském podnikání široce rozšířena, stoupl ze 14 % na 34 %. Obdobné zhoršení vnímání problematiky korupce můžeme zaznamenat např. v Kanadě (nárůst ze 14 % na 30 % či v Austrálii a na Novém Zélandu ze 14 % na 38 %).

„Vnímání korupční situace není jednoznačná záležitost. V některých zemích střední a východní Evropy si vlády korupční problémy uvědomují, přichází s opatřeními a v lepším případě je také vymáhají. Ve vyspělých zemích může ale efektivní vymáhání vést k odkrytí reality a zhoršení vnímání korupce,“ dodává Radim Bureš, manažer oddělení investigativních služeb a řešení sporů společnosti EY se zaměřením na veřejný sektor.

Lze podvody ve firmách odhalit?

V otázce, zda se firma stala obětí závažného podvodu v posledních dvou letech, dosahuje Česko i Slovensko překvapivě dobrých výsledků. Evidenci spáchaného podvodu potvrzuje pouze 6 % českých a 4 % slovenských firem. Například v Belgii je to 20 %, v Německu a Dánsku 18 % firem.

„Nízký počet odhalených podvodů v českých a slovenských firmách není důkazem vyšší integrity. Naopak ukazuje, že naše firmy stále neumí podvody správně detekovat. Relativně malé náklady na zavedení preventivních a detekčních mechanismů mohou později firmám ušetřit velké prostředky,“ vysvětluje Radim Bureš.

Reakce firem – rozdíl mezi vnímáním problému a konkrétními opatřeními

Naprostá většina firem (až 97 %) považuje za důležité postupovat s vysokou mírou integrity a firmám záleží na tom, aby si toho byli vědomi i zákazníci, což má své opodstatnění. Podniky zařazené mezi „firmy s nejvyšší mírou etiky“ dosahují o 10 % leších tržních výsledků než průměr. V tom se české firmy neliší od světového trendu, význam integrity uznává 98 % českých respondentů. To výrazně kontrastuje s ochotou neférově bojovat o zakázky. Konkrétní opatření často chybí. Systematický přístup k prověřování rizik vyplývajících ze smluvních vztahů s třetími stranami má pouze 28 % českých a 40 % slovenských firem, oproti celosvětovému průměru 59 %. Podobně podprůměrné jsou i výsledky v sankcionování porušení pravidel ze strany zaměstnanců. Za porušení pravidel sankcionuje zaměstnance jen 46 % českých a 50 % slovenských firem, celosvětově je to pak průměrně 57 %.

 

Kompletní zpráva je k dispozici na webových stránkách: www.ey.com/FIDS

Prezentaci s podrobnými výsledky pro Českou a Slovenskou republiku poskytneme na vyžádání.

 

O průzkumu

15. ročník průzkumu pro EY provedla globální výzkumná agentura Ipsos MORI, která od října 2017 do ledna 2018 uskutečnila v 55 zemích/regionech celého světa v místním jazyce 2 550 telefonických nebo osobních rozhovorů s manažery vybraných velkých společností. Do průzkumu byli zařazeni vrcholoví manažeři, kteří mají na starosti boj proti podvodům, tj. především finanční a obchodní ředitelé, vedoucí právního oddělení a vedoucí interního auditu.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz

EY Česká republika

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram

Příloha:

Jak respondenti průzkumu vnímají korupci: Korupce je v našem státě/regionu rozšířeným jevem

Následující tabulka uvádí procentuální podíl respondentů průzkumu, kteří považují korupci v podnikatelské sféře ve svém státě/regionu za rozšířený jev. Není-li uvedeno jinak, výsledky se týkají vzorku 50 respondentů z každého státu/regionu.

Otázka: Je korupce ve vašem státě/regionu v podnikatelské sféře rozšířeným jevem?

Údaje v tabulce vyjadřují procentuální podíl kladných odpovědí

Pořadí 2018

Stát/region

% 2018

% 2012

Pořadí L4L1

Pořadí 2012

1

Brazílie

96

84

1

2

2

Kolumbie

94

92

2

1

3

Nigerie

90

72

3

7

4

Keňa

88

76

4

5

5

Peru

82

N/A

N/A

N/A

6

Jihoafrická republika

80

64

5

14

7

Kypr

80

N/A

N/A

N/A

8

Mexiko

70

60

6

15

9

Ukrajina*

70

84

7

3

10

Argentina

68

68

8

10

11

Itálie

68

74

9

6

12

Maďarsko

66

58

10

17

13

Slovensko

66

N/A

N/A

N/A

14

Bulharsko

60

N/A

N/A

N/A

15

Česká republika

56

80

11

4

16

Malajsie

56

44

12

20

17

Filipíny

54

N/A

N/A

N/A

18

Řecko

46

68

13

11

19

Portugalsko

46

N/A

N/A

N/A

20

Saúdské Arábie

46

N/A

N/A

N/A

21

Izrael*

44

N/A

N/A

N/A

22

Litva

44

N/A

N/A

N/A

23

Indonésie

42

72

14

8

24

Indie

40

70

15

9

25

Austrálie a Nový Zéland**

38

142

162

292

26

Blízký východ

38

44

17

21

27

Chile

34

24

18

25

28

Rumunsko

34

30

19

24

29

Velká Británie

34

14

20

30

30

Turecko

32

52

21

18

31

Kanada

30

14

22

31

32

Rusko

28

48

23

19

33

Španělsko

22

34

24

23

34

Belgie

20

10

25

37

35

Francie

20

16

26

28

36

Polsko

20

20

27

26

37

Jižní Korea

18

N/A

N/A

N/A

38

Lucembursko

18

N/A

N/A

N/A

39

USA

18

14

28

32

40

Čína

16

143

293

363

41

Hongkong

14

42

Japonsko

12

14

30

33

43

Irsko

10

14

31

34

44

Norsko

10

14

32

35

45

Singapur

10

4

33

39

46

Rakousko

6

20

34

27

47

Dánsko

6

N/A

N/A

N/A

48

Nizozemsko

6

6

35

38

49

Tchaj-wan

6

N/A

N/A

N/A

50

Finsko

4

N/A

N/A

N/A

51

Švédsko

4

4

36

40

52

Švýcarsko

2

0

37

42

53

Německo

2

2

38

41

Zdroj: Globální průzkum EY o podvodech a korupci 2018 Integrity in the spotlight – The future of compliance

Tabulka uvádí procentuální podíl kladných odpovědí na tvrzení v záhlaví

1L4L = „Like for Like“ – země, které se zúčastnily průzkumu v roce 2012 i v roce 2018

2V roce 2012 se průzkumu zúčastnila pouze Austrálie

3V roce 2012 Čína zahrnovala rovněž Hongkong

*Ukrajina a Izrael 25 respondentů

**Austrálie 40 respondentů, Nový Zéland 10 respondentů