EY je jedničkou mezi firmami poskytujícími podnikové poradenství podle IDC MarketScape

  • Share

Praha, 21. května 2019Informační a poradenská agentura International Data Corporation (IDC) zveřejnila v dubnu výsledky hodnocení poradenských firem zabývajících se podnikovým poradenstvím. Ve všech regionech i globálně vyšla z hodnocení nejlépe společnost EY. Klienti ocenili hlavně pomoc při zvyšování produktivity, přístup k inovacím a kvalitu odborníků.

Globální hodnocení IDC uvádí, že podle kupujících v celosvětovém měřítku EY klientům velice dobře pomáhá zvyšovat produktivitu a výkonnost lidských zdrojů, stabilizovat je a posílit jejich motivaci. Při realizaci zakázek kupující nadprůměrně hodnotí poskytované inovace a kvalitu poradenských odborníků a služeb EY.

„Velice si vážíme toho, že agentura IDC MarketScape ocenila naše úsilí, a těší nás, že patříme mezi absolutní špičku v poradenských službách ve všech regionech. Hodně investujeme do rozvoje našich lidí a dalších zdrojů. Snažíme se propojovat týmy nejen v rámci jednotlivých kanceláří, ale sdílíme know-how s kolegy napříč celým světem, abychom klientům mohli poskytovat služby, které pro ně budou skutečným přínosem,“ uvádí Petr Knap, vedoucí partner oddělení podnikového poradenství v regionu střední a východní Evropy ve společnosti EY, a dodává: „Naším cílem je dát klientům ty nejcennější poznatky, které jim umožní dokonale pochopit danou problematiku. Pomáháme jim otevírat prostor pro inovace a orientovat se v neustále se proměňujících podmínkách na trhu.“

„Aktivity a především úspěchy společnosti EY vnímáme jako klíčové také z pohledu zvyšování konkurenceschopnosti českých společností doma i v zahraničí. Žijeme v digitální době a digitální produkty neznají hranice. Není jednoduché se prosadit, ale díky spolupráci, sdílení znalostí a zkušeností, například právě prostřednictvím nadnárodních poradenských společností, přináší kýžený úspěch také českým společnostem,“ dodává Dana Vaníčková, Country Director pro Českou a Slovenskou republiku.

O IDC MarketScape

IDC MarketScape je speciální nástroj, který poradenská a informační agentura International Data Corporation (IDC) vyvinula pro hodnocení dodavatelů informačních a komunikačních technologií. Nástroj má striktní metodiku, která je založena na souboru kvalitativních i kvantitativních kritérií. Výstupem je grafické znázornění pozice jednotlivých hodnocených dodavatelů na daném trhu. Díky tomu lze jednoduše a přehledně srovnávat produkty a služby, které jednotliví dodavatelé informačních a komunikačních technologií nabízejí, i jejich možnosti a potenciál, strategii a současné i budoucí faktory úspěchu. IDC MarketScape tak zájemcům o nákup technologií poskytuje komplexní hodnocení silných a slabých stránek stávajících i potenciálních dodavatelů.