Investice do vína se výrazně urychlí díky obchodování na blockchainu. EY je strategickým partnerem WiV Technology, s kterou vyvíjejí novou platformu

  • Share

Využití blockchainu je zárukou transparentnosti obchodů i označení původu vín, k jejichž bezpečnému uložení slouží vyhrazený celní sklad
Cílem mechanizmu je usnadnit a ochránit investice do exkluzivních vinařských produktů
Majitelé tokenů mohou podkladovou hodnotu vína využít k financování svých dalších aktivit

Praha, 5. září 2019EY a WiV Technology vyvíjejí platformu, založenou na blockchainu a souvisejících technologiích, sloužící k obchodování s exkluzivním vínem. Nové řešení eliminuje obavy z padělání a záměny vín a očekává se, že investoři za zlomek nákladů a času budou na blockchainu obchodovat a uskutečňovat prodejní i převodní transakce.

Celkový počet klientů vyhledávajících tyto specializované služby v oblasti vína narůstá. Zájemci o investiční obchody s lahvemi a bednami vína se přitom mohou spolehnout, že údaje o místě původu, kvalitě i hodnotě nabízeného zboží jsou pravé, jelikož celosvětově uchovávané záznamy decentralizované databáze blockchainu jsou chráněny proti neoprávněným zásahům.

Řešení WiV je navrženo tak, aby eliminovalo jednu z největších překážek obchodování s vínem, tedy obavy z padělání a jejich záměny. Přímo od výrobců putují zásilky do zabezpečeného celního skladu, přičemž celou jejich cestu je možné zpětně vysledovat. Následně jsou na tato podkladová aktiva navázány jedinečné tokeny a hodnota uskladněného vína je tak převedena na blockchain.

„Uvedená implementace blockchainu, díky níž se z vína stává investiční aktivum, má z hlediska prosazování a rozvoje blockchainu značný význam. Zároveň skvěle ilustruje i jednu z našich strategických tezí, kterou v rámci této technologie prosazujeme, a to že klíčovým předpokladem pro vytváření snadno obchodovatelných a investovatelných aktiv je dobře zvládnutý proces tokenizace, Úspěch WiV podle nás řešení otevírá širokou škálu možností tokenizaci různorodých podkladových aktiv a jejich obchodování na otevřených blockchainových platformách, při zvýšení transparentnosti, jednoduchosti a rychlosti pro všechny účastníky takovýchto trhů,“ komentuje projekt Lukáš Mikeska, senior manažer EY a koordinátor blockchainových iniciativ pro Českou republiku.

Blockchainové řešení, jež EY pro účely projektu WiV použila, spoléhá na jedinečné tokeny vinařských aktiv WiV pro produkty a služby vycházející ze specifikací standardu ERC-721 sítě Ethereum. Prostřednictvím smart kontraktů je monitorováno vlastnictví tokenu, zeměpisný původ vína i historie všech transakcí, přičemž daný kontrakt je k dispozici formou hotového standardu každému, kdo má o jeho využití zájem. Jednotlivým balením vína je přiřazen token s jedinečným identifikátorem a související údaje jsou uloženy v podobě podrobných metadat.

Poté, co je víno bezpečně uloženo v celním skladu a v plném rozsahu navázáno na digitální tokeny, lze jejich prostřednictvím poskytovat celou řadu finančních služeb. Očekává se, že investoři budou na základě podkladových vinařských aktiv na blockchainu obchodovat, uskutečňovat prodejní i převodní transakce, a dokonce usilovat o financování s využitím blockchainových tokenů jako podkladových aktiv, to vše za zlomek nákladů a času, který by k tomu potřebovali dříve.

„Exkluzivní víno je plně obchodovatelným aktivem. Z tohoto důvodu je fundamentální zajistit ochranu jeho provenience, jelikož toto označení je de facto jediným způsobem, jak prokázat skutečnou hodnotu vína bez toho, aniž by bylo nutné jej otvírat. V současné době se mnoho obchodů s vínem často téměř zastaví, jelikož související doklady je potřeba ručně ověřovat ve všech fázích procesu, což enormně snižuje potenciální velikost daného trhu. Naším cílem je rozšířit ekosystém tak, aby bylo s kvalitním vínem možné obchodovat stejně rychle, snadno a bezpečně, jako je tomu u online prodeje knih. Chceme víno transformovat na takové aktivum, do kterého budou lidé investovat s důvěrou,“ dodává závěrem Tommy Nordam Jensen, Výkonný ředitel a zakladatel WiV Technology.

  

Informace o WiV Technology

WiV Technology vyvíjí platformu pro bezpečné obchodování s exkluzivním vínem založenou na technologii blockchainu. Za vznikem společnosti stojí znalci a odborníci z Londýna, Osla a Singapuru, jejichž snahou je vytvořit vysoce důvěryhodné tržní prostředí, které povede k prohloubení vztahů mezi kupujícími, prodávajícími i výrobci z celého světa. Díky platformě WiV mohou producenti a obchodníci snadněji nabízet svá vína napřímo, distributoři získat okamžitý přehled o tom, kde se konkrétní lahve nacházejí, a kupující mít záruku o zeměpisném místě původu nakupovaného zboží. Aby zajistila dostatečnou nabídku kvalitních vín, spolupracuje WiV Technology s výrobci na tokenizaci celých ročníků, u nichž panuje obecná shoda ohledně bezpečné investice. Nedílnou součást obchodovaného artiklu tvoří unikátní digitální záznam s údaji o místě původu vína, a to od okamžiku jeho stáčení do lahví.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje.

 

EY Česká republika

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram