Petr Brabec posiluje EY, povede oddělení poskytující IT řešení v rámci oddělení consultingu

  • Share

Praha, 27. března 2019 – Do poradenské společnosti EY v únoru 2019 nastoupil odborník Petr Brabec, který povede poradenský tým, jež dodává svým zákazníkům inovativní IT řešení na míru a poskytuje poradenství v oblasti informačních technologií. Petr Brabec dlouhá léta řídil tuzemské i mezinárodní IT projekty a nyní v EY zastřeší dodávky IT řešení pro klienty na českém trhu. Mimo jiné se také zaměří na projekty z oblasti systémové integrace a na rozšíření IT kompetencí a služeb v EY.

Petr Brabec více než 20 let řídil týmy dodávající širokou škálu komplexních produktů a služeb z oblasti informačních technologií napříč různými business sektory jako je pojišťovnictví, telco, energetika či automotive, a to v Česku i zahraničí. Kromě vlastní realizace IT projektů se také zaměřoval na oblasti procesního řízení, zavádění metodik SW vývoje nebo product development.

„V EY si uvědomujeme rostoucí význam informačních technologií a technologických inovací v businessu našich klientů. Proto jsem rád, že Petr posílil náš tým a jsem přesvědčen, že zde zúročí své dlouholeté zkušenosti z českého i mezinárodního IT prostředí a přispěje tak k rozšíření nabídky našich služeb v IT oblasti, což věřím, že klienti ocení,“ říká Pavel Riegger, vedoucí partner oddělení consultingu a transakčního poradenství ve střední Evropě ve společnosti EY.

„Problémy IT projektů nejsou způsobeny jen nekvalitní implementací, ale často nedostatečným pochopením zadání klienta IT dodavatelem. Myslím si, že skutečná přidaná hodnota pro zákazníka přichází až se spojením špičkového business know-how s prověřenou IT kompetencí a osobně jsem přesvědčen, že toto spojení je EY svým klientům schopno nabídnout,“ uvádí Petr Brabec, Associate Partner oddělení consultingu společnosti EY.

Petr absolvoval obor Informační management na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve volném čase se věnuje rodině, má rád raketové sporty a hraje na kytaru v kapele.

 

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje.

 

EY Česká republika

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram