Petr Kováč posiluje EY, povede tým poradců pro firemní finance

  • Share

Praha, 26. září 2019 – Do poradenské společnosti EY nastoupí od 1. října 2019 Petr Kováč, který povede tým poradců zaměřujících se na poradenství v oblasti firemních financí. Petr Kováč má dlouholeté zkušenosti s poradenstvím korporátním klientům. Za téměř 25 let vedl nebo participoval na více než 180 transakcích a projektech napříč odvětvími pro domácí i zahraniční klienty. Nyní se zaměří především na business development projektů v oblasti firemních financí na českém a slovenském trhu.
 

Petr Kováč skoro 25 let vedl poradenské týmy pracující na mnoha transakcích a projektech významných českých i zahraničních podniků napříč obory. Ve stavebnictví participoval jako poradce na valné většině klíčových transakcí, které formovaly stavební trh. Mezi jeho další specializace patří oblast strojírenství, velkoobchod a potravinářský průmysl.

„Těší mě, že Petr bude cennou posilou našeho týmu, jelikož má bohaté zkušenosti s řadou fúzí a akvizic jak v Česku, tak na Slovensku. Uvítáme hlavně manažerské a poradenské znalosti z oboru korporátních financí, které mimo jiné zahrnují oblasti dluhového financování, vlastního kapitálu, emise cenných papírů či IPO, a jeho rozsáhlou síť kontaktů v oblasti středně velkých firem,“ říká Peter Wells, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice.

„Oblast fúzí a akvizic se dynamicky rozvíjí. Aktuálním tématem je otázka týkající se nástupnictví v rodinných firmách, ale také budování a rozvoje ,family office‘. V této poradenské činnosti chceme hrát významnou roli. Silnou devizou EY jsou kvalitní týmy poradců disponující širokým know-how, které je sdíleno v rámci mezinárodní sítě. To umožňuje klientům poskytovat komplexní poradenské služby na nejvyšší úrovni,“ uvádí Petr Kováč, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY.

Petr také působil jako člen dozorčích rad v několika společnostech a má i praktické manažerské zkušenosti. Jako odborník poskytuje komentáře a analýzy v oblasti letectví a letecké dopravy. Je rovněž členem prezidia a předsedou silniční komise Českého svazu cyklistiky. Petr absolvoval stavební fakultu ČVUT, hovoří plynně anglicky a rusky. 

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje.

 

EY Česká republika

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram