Po slabším letošním roce doufá trh s primárními úpisy akcií v nové oživení v prvním pololetí 2020

  • Share

► V roce 2019 klesl nejen počet primárních veřejných emisí, ale i jejich celkové výnosy
► Jasnou letošní jedničkou je se 263 primárními úpisy v celkové hodnotě 62,8 miliard amerických dolarů odvětví technologií
► Především v prvním pololetí roku 2020 se očekává intenzivnější aktivita

Praha, 19. prosince 2019 – Situace na trhu s primárními veřejnými úpisy akcií (IPO) byla v letošním roce nepříznivě ovlivněna geopolitickou nejistotou a napětím v mezinárodním obchodě. Podle nejnovější čtvrtletní studie EY Global IPO trends: Q4 2019, která mapuje globální trh s primárními emisemi, klesl jejich počet oproti loňsku o 19 % (na 1 115) a celkové výnosy se snížily o 4 % (na 198 miliard amerických dolarů). Nicméně výhled do roku 2020 je optimističtější – díky uvolňování napětí v obchodních vztazích mezi USA, Čínou a Evropskou unií se očekává nové oživení trhu s IPO. Přispějí k tomu nepochybně i menší obavy ze slabého ekonomického růstu a vyřešení geopolitických problémů, jako je brexit nebo nepokoje v Hongkongu. Příznivý výhled se týká především prvního pololetí nadcházejícího roku, protože v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami ve Spojených státech se volatilita trhů patrně opět zvýší.

Asijské trhy oslabily v letošním roce jen mírně (počet IPO o 1 %, výnosy o 8 %), a udržely si tak postavení globální jedničky. Na pomyslném druhém místě v obou ukazatelích skončil region EMEIA (Evropa, Blízký východ, Indie a Afrika) a na třetím americký kontinent. Pokud jde o odvětví ekonomiky, primárním úpisům v roce 2019 jednoznačně dominovaly technologie, kde proběhlo 263 IPO v celkové hodnotě 62,8 miliard amerických dolarů. Co do počtu emisí byly velmi aktivní také firmy zabývající se péčí o zdraví (174 IPO) a průmyslové podniky (147 IPO). Největší výnosy vedle technologického sektoru zaznamenala energetika (32 miliard amerických dolarů) a opět zdravotní péče (22,5 miliard amerických dolarů).

Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2018 sice letos klesl počet primárních úpisů o 5 % (na 353 IPO), ale výnosy díky dvěma velkým IPO vzrostly o více než polovinu (53 %) na 84,5 miliard amerických dolarů.

„V posledním kvartále se podařilo realizovat dvě dlouho očekávané velké primární emise, které výrazně vylepšily letošní nevýraznou bilanci,“ říká Peter Wells, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice, a doplňuje: „Předpokládáme, že v roce 2020 se na globálních trzích, mimo trhů v Asii, zmírní geopolitické a obchodní tlaky, které letos trh s primárními úpisy dusily. S určitou nejistotou je ale nutné počítat i nadále. Je potřeba, aby podniky, které se v nejbližší době chystají na primární úpis a chtějí ho úspěšně zvládnout, byly připravené a využily příležitosti, které se v první polovině nadcházejícího roku objeví.“

Region EMEIA byl úspěšný díky výborným výsledkům ve čtvrtém čtvrtletí
V regionu EMEIA sice počet primárních úpisů realizovaných v letošním roce (234) ve srovnání s rokem 2018 rovněž klesl, a to bezmála o polovinu (47 %), ale výnosy vzrostly o 14 % (na 54,2 miliard amerických dolarů). EMEIA je tak jediným regionem, kterému se letos podařilo výnosy zvýšit. Úspěšně si vedly i zdejší burzy, do první desítky podle výnosů realizovaných emisí se dostaly tři (Saúdská Arábie, Velká Británie a Německo). A taky se zde uskutečnily čtyři z první desítky největších letošních IPO. 

Hlavní zásluhu na dobrých výsledcích regionu EMEIA má letošní čtvrté čtvrtletí, kdy výnosy meziročně stouply o 174 %, ačkoliv počet realizovaných úpisů klesl téměř o polovinu (45 %). Důvodem jsou čtyři megatransakce, tj. primární úpisy přesahující miliardu amerických dolarů, v první řadě IPO saúdskoarabské státní ropné společnosti Aramco.

„Vstup na pražskou burzu plánuje Česká zbrojovka. Získané finanční prostředky chce použít na financování továrny, kterou staví ve Spojených státech. Zájem o primární emisi ale mají podle informací od našich klientů i další firmy, ať už na pražské burze, nebo na burzách v západní Evropě, nejčastěji v Londýně. Také trh BCPP START, který je určený pro menší společnosti, vykázal letos intenzivnější aktivitu. V říjnu na něj vstoupil nový emitent, společnost KARO Invest a.s., jejíž emise vynesla 40 milionů Kč,“ uvádí Peter Wells a dodává: „V našem regionu se letos uskutečnila největší primární emise v historii – IPO saúdskoarabské společnosti Aramco. Díky tomu jsou výnosy za celý letošní rok o 14 % vyšší než vloni. Nepříznivé trendy by měly v nadcházejícím roce slábnout, takže očekáváme, že nálada investorů se bude zlepšovat a že se to projeví mírným zvýšením aktivity v našem regionu. Obecně nicméně předpokládáme, že investoři budou vybíravější a budou mít zájem o kvalitní kapitálové ,příběhy‘. Vlastníci i vrcholový management společností uvažujících o primárních úpisech se ale dál potýkají s volatilitou trhů. Je potřeba začít IPO připravovat včas a přistupovat k tomu komplexně, aby bylo možné pohotově reagovat, když nastane vhodný čas pro realizaci emise.“

Amerika – oslabení aktivity na trhu s IPO kvůli geopolitickým a obchodním nejistotám
V Americe se v letošním roce uskutečnilo 213 primárních úpisů v celkové hodnotě 53,9 miliard amerických dolarů, což představuje meziroční pokles o 20 %, resp. o 10 %. Jasnou jedničkou byly opět Spojené státy, na které letos připadly tři čtvrtiny všech IPO realizovaných na americkém kontinentě, včetně 24 emisí jednorožců.

Na dvou nejvýznamnějších kanadských burzách, na torontské a na Venture Exchange, proběhlo letos 18 IPO, které emitentům vynesly celkem 295 milionů amerických dolarů. Brazilská B3 hlásí 5 IPO v hodnotě 2,3 miliard amerických dolarů, v Chile se uskutečnily dvě primární emise, které vynesly celkem 1,1 miliardy amerických dolarů.

„Jako už tradičně, i letos připadl nevětší díl aktivity v oblasti primárních úpisů na Spojené státy. Živo bylo ale i na dalších trzích, například v Brazílii, Chile nebo v Kanadě. Ve všech těchto zemích má trh dynamický potenciál a šéfům podniků, kteří chtějí jít v roce 2020 na burzu, nabízí zajímavé příležitosti,“ uvádí Peter Wells.

Asie si drží pozici globálního lídra
Region Asie a Tichomoří byl i v letošním roce hlavním centrem primárních emisí. Z desítky největších světových burz podle počtu realizovaných IPO se jich sedm nachází právě v této oblasti. Pokud vezmeme jako kritérium výnosy, je v první desítce pět tamějších burz. Nicméně v obou kategoriích došlo letos k poklesu – počet IPO (668) se meziročně snížil o 1 %, výnosy o 8 % na 89,9 miliard amerických dolarů.

Na japonských burzách bylo v letošním roce umístěno 89 primárních emisí, o 9 % méně než v roce 2018. Ovšem propad výnosů je podstatně větší, letos se emitentům podařilo získat pouze 3,6 miliardy amerických dolarů, tedy o 87 % méně než vloni. Naproti tomu Čína vykázala ve čtvrtém čtvrtletí meziročně výrazně lepší výsledky, což je především zásluha šanghajského kapitálového trhu STAR. Počet primárních úpisů za celý rok 2019 se tak v Číně zvýšil o 89 % (na 197) a výnosy o 69 % (na 35,7 miliard amerických dolarů). Hongkongská burza se letos propadla o čtvrtinu na 154 IPO, přesto byly výnosy (37,9 miliard amerických dolarů) jen o 4 % vyšší než v roce 2018.

„Asijské trhy si vedly v letošním roce poměrně dobře, navzdory geopolitické nejistotě i problémům v mezinárodním obchodě. V roce 2020, především v jeho druhé polovině, nicméně očekáváme zpomalení aktivity na trhu primárních emisí v Asii kvůli nepříznivé geopolitické situaci, obchodnímu napětí a většímu skepticismu investorů,“ zmiňuje Peter Wells.

Výhled do roku 2020: intenzivnější aktiva na trhu s primárními úpisy, především v první polovině roku
Na prahu nového roku 2020 je naděje, že odezní některé nejistoty, respektive že se vyřeší některé problémy, které v poslední době trh s primárními úpisy sužovaly. Především se to týká obchodního napětí mezi Spojenými státy, Čínou a Evropskou unií, odchodu Velké Británie z Unie a nestability některých evropských ekonomik. Všechny tyto změny by měly pozitivně přispět k oživení zájmu o primární emise.
V současné době se na primární úpis připravuje celá řada kvalitních společností, a pokud se na trhu vytvoří příznivé podmínky, transakcí přibude ve všech regionech. Především to ale platí pro ten americký, protože ve Spojených státech se v prvním pololetí očekává několik IPO velkých jednorožců. Díky tomu by výsledky roku 2020 měly být lepší než ty letošní.

2019_IPO2019_1

2019_IPO2019_2  

Použité údaje

Údaje ve studii Global IPO trends: Q4 2019 a v tiskové zprávě zpracovala informační a poradenská agentura pro sektor finančních služeb Dealogic ve spolupráci s EY. Údaje za čtvrté čtvrtletí (říjen až prosinec) a za celý rok 2019 (leden až prosinec) zahrnují IPO, které byly oceněny do 4. prosince 2019, plus ty, které by se měly podle předpokladu ještě uskutečnit do konce roku. Data jsou k 5. prosinci 2019, 9 hod. britského času. Není-li uvedeno jinak, veškeré údaje pocházejí z následujících zdrojů: Dealogic, CB Insights, Crunchbase a EY.

Informace o poradenských službách EY zaměřujících se na IPO

EY se poskytování poradenství při přípravě primárních veřejných úpisů akcií (IPO) s úspěchem věnuje již několik desetiletí. Naši odborníci po celém světě spolupracují se společnostmi, které jsou lídry ve svém oboru, a pomáhají jim posoudit klady i zápory IPO. Veřejný úpis je v řadě ohledů velice náročný proces a právě výběr odborného poradce jej může zásadním způsobem ovlivnit. S klienty spolupracujeme na posouzení jejich připravenosti na veřejný úpis i na jeho přípravě a řízení a pomáháme jim vstup na burzu úspěšně zvládnout. Výrazným přínosem je i znalostní centrum EY pro IPO (Global IPO Center of Excellence), jehož prostřednictvím mají naši klienti přístup k cenným poznatkům, nástrojům, aktuálním informacím a kontaktům z celého světa. Více informací získáte na webové stránce ey.com/ipo.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje.

 EY Česká republika

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram