Společnost EY opět zvolena nejatraktivnějším zaměstnavatelem světa ve svém oboru. Každoročně přijme stovky čerstvých absolventů

  • Share

► Již počtvrté v řadě zvolili studenti po celém světě EY jako nejlepšího zaměstnavatele v oboru consultingu
► V průzkumu společnosti Universum se celkově umístilo EY na druhém místě
► V minulém roce přijalo EY na dvě stovky studentů nebo absolventů

Praha, 11. října 2019 Společnost EY letos již počtvrté obhájila prvenství mezi poradenskými firmami v průzkumu World’s Most Attractive Employers, který každý rok realizuje agentura Universum. V celkovém hodnocení skončila na druhém místě. Globální žebříček je založen na výsledcích průzkumů mezi studenty, které se realizují v 12 ekonomicky nejvyspělejších zemích světa. V letošním roce se zúčastnilo 247 tisíc studentů z předních ekonomických, technických i IT vysokých škol.

Ve srovnání s ostatními společnostmi poskytujícími odborné poradenské služby si respondenti na EY cení zejména důrazu na odbornou přípravu a profesní rozvoj, příležitostí dostat se k mimořádně zajímavé práci, jakož i kvalitních referencí pro budování kariéry. EY se tentokrát jako nejatraktivnější zaměstnavatel umístilo v Číně, Francii, Rusku a Indii.

Pro letošní rok byla EY dále vyhlášena sedmým nejlepším místem pro práci dle celosvětového hodnocení organizace Great Place to Work (World’s Best Workplaces), kam ji svými hlasy pomohli již popáté za sebou proniknout sami zaměstnanci. Ve srovnání s minulým umístěním jde o posun o celých dvanáct příček vzhůru. Ve výsledném pořadí se odrážejí pohledy zaměstnanců na vedení firmy, resp. organizační kulturu a celková důvěra v zaměstnavatele.

„Snažíme se, aby se lidé u nás měli dobře. Rozšiřujeme jejich odborné znalosti a dovednosti, poskytujeme jim nezbytnou kvalifikaci pro jejich profesní růst a motivujeme je, aby je to u nás bavilo a naplňovalo. Tohle všechno přispívá k tomu, že následně pomáháme našim klientům růst a být úspěšní. Myslíme, že se nám to daří a že tím naplňujeme i náš firemní smysl. To, že nás jak studenti, tak vlastní lidé po celém světě považují za top zaměstnavatele, dokazuje, že se ubíráme správným směrem,“ uvádí Olga Lamačková, HR ředitelka EY v České republice.

Do globálního firemního vzdělávání investovala EY v roce 2019 zhruba 530 milionů amerických dolarů, přičemž zaměstnanci společnosti absolvovali celkem přes 14 milionů hodin školení. Důraz byl kladen především na uplatňování rozvíjejících se technologií. V uplynulém roce byly v České republice přijaty do EY více než dvě stovky zaměstnanců z řad studentů nebo absolventů.

Společnost EY má ve 150 zemích celého světa více než 284 tisíc zaměstnanců a ve fiskálním roce 2019 vykázala globální výnosy v částce 36,4 miliard amerických dolarů.
 

 

O společnosti Universum

Společnost Universum, člen skupiny StepStone, je globální jedničkou ve výzkumech v oblasti tzv. employer brandingu. Během více než 30 let své existence rozšířila svou působnost již do 60 zemí a regionů celého světa a své pobočky má ve 20 zemích. Její poradenské služby se zaměřují na talent branding, sběr dat a datovou analytiku a zahrnují provádění průzkumů, strategické poradenství a řešení pro komunikaci a sociální média. Universum má více než 1 700 klientů, včetně celé řady společností z žebříčku Fortune 500. Spolupracuje s dvěma tisícovkami univerzit, sdruženími absolventů a dalšími odborníky. Cílem společnosti je radit zaměstnavatelům, jak získat a udržet talenty vyhovující jejich firemní kultuře i podnikatelským cílům. Každoročně ve svých průzkumech osloví více než 1,5 milionu studentů a odborníků z celého světa. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách www.universumglobal.com.

O žebříčku World’s Best Workplaces

Každoroční žebříček nejlépe hodnocených pracovišť světa sestavuje organizace Great Place to Work®. Aby mohla být společnost do seznamu zařazena, musí se umístit alespoň v pěti národních hodnoceních nejlepších pracovišť v rámci 58 participujících zemí, mít celosvětově nejméně 5 tis. zaměstnanců, přičemž min. 40 % pracovní síly (resp. 5 tis. zaměstnanců) musí pracovat mimo domovskou zemi. Dodatečné ohodnocení získávají podniky za své snahy budovat vstřícnou kulturu na pracovišti v zastoupeních firmy v různých zemích světa. Společnosti nominované do letošního žebříčku figurovaly v národních hodnoceních za rok 2018, resp. 2019.

O organizaci Great Place to Work®

Great Place to Work® se zabývá zkoumáním kultury na pracovišti a souvisejícími aspekty již od svého založení v roce 1992. Za tu dobu shromáždila odpovědi od více než 100 miliónů zaměstnanců po celém světě a na základě získaných poznatků stanovila kritérium důvěry jako klíčový prvek tvorby úspěšného pracoviště. Great Place to Work pomáhá firmám kvantifikovat jejich kulturu a dosahovat lepších výsledků na základě pozitivních zkušeností zaměstnanců. Hlavním posláním organizace je přispět svou činností ke zvýšení kvality okolního světa.

Více informací o fungování organizace naleznete spolu s tematickými podcasty a články na jejích webových stránkách: greatplacetowork.com. Připojte se k příslušné komunitě na sítích LinkedIn, Twitter a Instagram.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.com/CZ.

EY Česká republika

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram