Naše služby

  • Share

Důležitou podmínkou úspěchu v dnešních náročných globálních podmínkách je schopnost zvládnout stále přísnější požadavky zákonů a jiných předpisů a dostát stále větším nárokům akcionářů. Kvalitní nezávislý audit má zásadní význam nejen pro investory a věřitele, ale je důležitým přínosem rovněž pro výbory pro audit a management, jimž pomáhá efektivně řídit společnost a plnit úkoly v oblasti správy a řízení.

Více informací

EY - Assurance

Žádná úspěšná společnost se neobejde bez kvalitní daňové strategie, která účinně podporuje její další rozvoj a je založená na efektivním dodržování daňových předpisů a transparentním výkaznictví. Naši klienti se mohou opřít o týmy zkušených daňových poradců, kteří mají bohaté zkušenosti s daňovým plánováním a přípravou daňových přiznání i s jednáním se správci daně a regulačními orgány.

Více informací

EY - Tax

Ať už naši klienti plánují komplexní podnikovou transformaci, nebo potřebují zavést taková opatření, která jim pomohou udržet dosavadní výkonnost, mohou se opřít o naše poradenské služby, pokrývající široké spektrum oblastí, od řízení klíčových funkcí a podnikové procesy až po strategickou orientaci nebo analýzu prorůstových příležitostí.

Více informací

EY - Advisory

Efektivní řízení kapitálu je dnes důležitým předpokladem konkurenceschopnosti každé společnosti. Klientům proto nabízíme komplexní nezávislé poradenství, které jim umožňuje přijímat v oblasti řízení kapitálu a investičních transakcí kompetentní strategická rozhodnutí.

Více informací

EY - Transactions