EY Podnikové poradenství a řízení rizik

Podnikové poradenství a řízení rizik

  • Share

Ať už naši klienti plánují komplexní podnikovou transformaci, nebo potřebují zavést taková opatření, která jim pomohou udržet dosavadní výkonnost, mohou se opřít o naše poradenské služby, pokrývající široké spektrum oblastí, od řízení klíčových funkcí a podnikové procesy až po strategickou orientaci nebo analýzu prorůstových příležitostí.

Globální poradenská praxe

V celosvětovém měřítku fungujeme jako jedna firma, která ve všech třech geografických oblastech, do nichž je organizačně rozdělena, uplatňuje stejnou metodiku. Naše integrovaná organizační struktura nám umožňuje rychle mobilizovat lidské i jiné firemní zdroje tak, abychom je měli k dispozici ve správný čas na správném místě.

Naše globální síť poradců, specializujících se na určité ekonomické odvětví, poskytuje klientům poradenské služby zaměřující se na řízení rizik a zvyšování výkonnosti.

Pomůžeme vám zlepšit vaše hospodářské výsledky

Některé poradenské společnosti věnují pozornost pouze podnikatelské strategii, jiné se zaměřují na využívání informačních technologií. Naše služby podnikového poradenství a řízení rizik klientům pomáhají realizovat komplexní transformace celopodnikových funkcí.

Naše služby

Aktuální byznysová témata