29 nov. 2021
Bæredygtighed

EY Danmark udvider rapportering om bæredygtighed

Forfattere
Jan M. Huusmann

Adm. direktør og Country Managing Partner for EY i Danmark. Leder af Tax & Law i Danmark og medlem af EY’s Regional Leadership Team

Passion for forretning, skat og digital transformation. Far til to.

Jan C. Olsen

CEO for EY i Danmark, Partner og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

Praktisk og løsningsorienteret revisor og rådgiver for danske og internationale kunder. Vil udvikle de bedste medarbejdere og styrke diversitet.

Iben Papsø

Internal Sustainability Lead, Senior Project Manager, EY Danmark

Brænder for bæredygtige løsninger, der skaber langsigtet værdi og for engagerende kommunikation, der skaber positive forandringer.

29 nov. 2021
Relaterede emner Bæredygtighed

Vis materialer

  • Sustainability report for EY Denmark 2020/21

EY Danmarks Sustainability Report læner sig op ad EY’s purpose om Building a better working world og kigger frem mod ambitiøse 2025-mål.

”Der er ingen tvivl om, at bæredygtighed er en vigtig del af økonomisk vækst både for virksomheder og markeder i dag og i fremtiden. Vi er dybt engageret i denne dagsorden på tværs af vores globale netværk af flere end 312.000 medarbejdere,” siger CEO og Country Managing Partner Jan M. Huusmann om baggrunden for, at EY Danmark styrker redegørelsen for samfundsansvar med en selvstændig sustainability-rapport. Rapporten dokumenterer resultaterne af EY’s arbejde med bæredygtighed og social ansvarlighed i regnskabsåret 2020/21.

Rapporten er baseret på World Economic Forum’s International Business Council’s målepunkter ’Measuring Stakeholder Capitalism’, som er bygget op omkring fire søjler: Principle of Governance, People, Planet og Prosperity.

Godt på vej mod at realisere de langsigtede mål

EY har lanceret en ambition, der skridt for skridt frem mod 2025 skal reducere virksomhedens CO2-udledning med 40 % i tråd med ’Science Based Targets initiative’. Samtidig har EY bl.a. sat sig mål for at styrke diversiteten, styrke indsatsen for udvikling og læring, øge tilfredsheden blandt medarbejderne og hæve engagementet i EY’s corporate volunteering-program EY Ripples. Vigtige områder, hvor EY har identificeret, at de har en væsentlig impact og kan gøre en forskel. EY’s forpligtelse omfatter også fire delmål blandt FN’s verdensmål nr. 4, 5, 7 og 8.

Flere af EY’s 2025-mål er godt på vej. Fx er andelen af medarbejdere, der er stolte over at arbejde i EY steget fra 73 % i 2020 til 87 % i 2021, andelen af medarbejdere, der engagerer sig i frivilligt arbejde via initiativet EY Ripples, er fordoblet, timer brugt på træning og læring stiger til over 56.000, efter et fald i 2020 ved pandemiens begyndelse, og ny miljøpolitik og en ny hybrid arbejdsmodel er lanceret, som bl.a. skal være med til at reducere rejseaktiviteten. Samtidig tager udledningen af drivhusgasser et gevaldigt dyk.

”Vi har nået vigtige milepæle i 2020/21, hvor især vores medarbejderes velbefindende midt i pandemien har haft meget stort fokus. Corona har selvfølgelig også haft en væsentlig effekt på de store CO2-reduktioner, vi har opnået. Og de afledte effekter vil fortsætte i kraft af vores fokus på en ny hybrid arbejdsmodel, hvor digitale muligheder, pladsudnyttelse og mindre rejseaktivitet i højere grad bliver prioriteret. Vi er godt på vej mod vores 2025-mål,” siger CEO Jan C. Olsen.

Sammendrag

I EY hjælper vi virksomheder med at arbejde bæredygtigt og gøre bæredygtighed til en god forretning. Samtidig forpligter vi os til FN’s verdensmål, vi forpligter os til ambitiøse klimamål i tråd med Science Based Target initiative, styrket diversitet og inklusion blandt vores medarbejdere, øget fokus på træning, udvikling og wellbeing samt at hæve engagementet i EY’s corporate volunteering-program EY Ripples. Det er blot nogle af fokusområderne i EY’s bæredygtighedsarbejde.

Om denne artikel

Forfattere
Jan M. Huusmann

Adm. direktør og Country Managing Partner for EY i Danmark. Leder af Tax & Law i Danmark og medlem af EY’s Regional Leadership Team

Passion for forretning, skat og digital transformation. Far til to.

Jan C. Olsen

CEO for EY i Danmark, Partner og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

Praktisk og løsningsorienteret revisor og rådgiver for danske og internationale kunder. Vil udvikle de bedste medarbejdere og styrke diversitet.

Iben Papsø

Internal Sustainability Lead, Senior Project Manager, EY Danmark

Brænder for bæredygtige løsninger, der skaber langsigtet værdi og for engagerende kommunikation, der skaber positive forandringer.

Related topics Bæredygtighed