6 minutters læsetid 16 sep. 2019
Medarbejder reparerer koldsmedningsmaskine

Hvordan AM-ledere håndterer de skiftende tendenser på de vigtigste slutmarkeder

Af Jerry Gootee

EY Global Advanced Manufacturing Sector Leader

Consulting leader with nearly 30 years of experience. Passionate about developing people, building relationships and serving clients. Guitarist and vocalist. Golfer and Cleveland sports enthusiast.

6 minutters læsetid 16 sep. 2019
Relaterede emner Advanced Manufacturing

Ledere inden for advanced manufacturing (AM) ændrer prioriteter for at lægge en smidig vækststrategi målrettet forandringer på deres nøglemarkeder.

Vækstudsigterne går i forskellig retning i delsektorerne inden for Advanced Manufacturing i 2Q19, fordi de vigtigste slutmarkeder står over for udfordringer. Selvom det overordnet set ser lovende ud, anlægger industrier med kemiske produkter og industriprodukter (IP) en forsigtig strategi på grund af en tvivlsom udvikling på de vigtigste slutmarkeder som bilindustrien og elektronik.

Under gennemgang af indtjening i andet kvartal af 2019 (2Q19) drøftede 28 AM-ledere (herunder ledere fra delsektorerne luftfart og forsvar, industriprodukter og kemiske produkter) de temaer, der danner grundlag for deres strategier for det næste kvartal.

Selvom emnerne ikke adskiller sig markant fra sidste kvartal, dukkede der en ændring i prioriteringen op i løbet af dette kvartals gennemgang. Denne gang havde lederne større opmærksomhed på "innovation og nye produkt-/servicelanceringer" og "finansielle initiativer" samt "udviklingen på slutmarkederne".

AM-strategien for andet kvartal ser ud til at være varieret og nuanceret på tværs af sektorer på grund af forskellige vækstudsigter. De vigtigste diskussionspunkter er illustreret nedenfor:

1.    Udvikling på slutmarkeder – tendenser inden for nøglekundesegmenter

Prognosen viser, at faldet i de samlede indtægter for flere virksomheder vil fortsætte i 2H19 på grund af svagheden i de vigtigste kundesegmenter som fx den globale bilindustri. Elektronikproduktion i Kina og Sydkorea og det amerikansk boligbyggeri er nogle af de slutmarkeder, der oplever denne periode med lav vækst. De offentlige udgifter til forsvaret i USA og Europa vil imidlertid skabe en øget efterspørgsel efter produkter og tjenester inden for rumfart og forsvar (A & D).  Olie-, gas- og minedriftkunders udvindingsaktiviteter forventes også at stige og øge efterspørgslen efter både udstyr og kemikalier.

2.    Kritiske projekter – opdatering om nøgleprojekter, der er afgørende for virksomhedsstrategien

Når virksomheder får nye ordrer og opgaver, vil rettidige opdateringer om produktion og milepæle i nøgleprojekter være afgørende for at udarbejde en vellykket virksomhedsstrategi. Til dette formål investerer de fleste kemikalievirksomheder i effektivitetstiltag, der strækker sig fra anlægsopgraderinger og turnarounds til nye ERP-systemer.

3. Geografisk udvikling – vækst på tværs af regioner

I Kina er efterspørgslen stor inden for sektorer såsom byggeri, infrastruktur og forsvar kombineret med økonomiske hjælpepakker og prognoser for forbrugernes ferieindkøb. Løftet om vækst i Nordamerika kommer primært fra A & D-virksomheder, såsom forsvarsudgifter. Væksten inden for industri og byggeri virker tvivlsom, selvom en rentenedsættelse kan medføre større forbrug i 2H19. Bortset fra valutamodvinden udviser Latinamerika, især Brasilien og Mexico, stærkere tegn på vækst. Men mere tørt vejr og transportfarer øger udfordringerne for kemikalievirksomheder i Vesteuropa.

4. Innovation og nye produkt- og servicelanceringer – forskning er i centrum

Digitale teknologier styrker både effektiviteten og sikkerheden i fremstillingsprocesser for kemikalie- og IP-virksomheder og reducerer samtidig driftsomkostningerne. IP-virksomheder fortsætter med at øge R&D-udgifterne for at understøtte en pipeline med innovative produkter. A&D er også meget interesseret i R&D med støtte fra voksende statslige forsvarsbudgetter. Gennem partnerskaber opnås fortsat muligheder for at kommercialisere nye teknologier.

5.    Driftkapital og pengestrømsstyring – forandringer i udsigterne

En stærk prioritering af arbejdskapital, understøttet af programmer for produktivitets- og omkostningskontrol, bidrager til et forbedret pengestrømssystem. Forbedret opkrævning af tilgodehavender er en stigende prioritet, især for A&D-virksomheder.

6. Finansielle initiativer – kapitalstyring og implementering

Aktietilbagekøb og udbytteforpligtelser holder sig på sporet for mange, godt hjulpet af lejlighedsvise fald i aktiekurserne. Investeringsudgifterne stiger for virksomheder i alle sektorer. Nogle virksomheder støtter nye produkt- og servicelanceringer og opgradering af faciliteter, mens andre investerer i aktiver, der er erhvervet ved M&A-transaktioner.

7.    Ændringer i økonomiske udsigter – optimistiske udsigter for indtægtsfremgang

Indtægtsfremgangen for A&D-virksomheder ser generelt optimistisk ud. Flere virksomheder i branchen viser dog forsigtighed omkring 2H19 på grund af makroøkonomisk usikkerhed og nedsat efterspørgsel på nøglemarkeder. Programmer for omkostningsstyring forventes fortsat at give positive resultater, men ledere anerkender, at gevinsterne kan blive mindre, hvis indtægtsfremgangen aftager yderligere.

8.    Omkostningsreduktion – omkostningsstyring i hele virksomheden

Almindelige områder for omkostningskontrol omfatter strømlining af organisationsstrukturer, frasalg af ikke-kernevirksomheder, forbedret anlægsproduktivitet og strengere styring af forsyningskæden. Automatisering og digitale systemer understøtter nogle af disse tiltag, men det skal gøres klart for investorerne, at investeringer og afkast understøtter det overordnede argument for omkostningsreduktion. Fusioner giver muligheder for at drage fordel af omkostningssynergier, mens flerårige programmer fortsat reducerer produktionsomkostninger.

9.    Ændringer i produktionshastigheder – kapacitetsjusteringer er stigende

A&D-virksomheder drøfter kapacitetsudvidelser inden for både rumfart og forsvar. Nogle kemikalie- og IP-virksomheder reducerer produktionen af materialer til bil- og elektronikapplikationer som reaktion på svagere efterspørgsel.

10.    Geopolitisk miljø – told bidrager til stigende omkostninger

Det virker ikke sandsynligt, at handelsforbindelserne mellem Kina og USA vil blive bedre i 2H19, og hvis dette fortsætter, kan det påvirke investorernes tillid og den makroøkonomiske stabilitet. Som forberedelse til Brexit bliver leverandører bedt om at opretholde en større lagerbeholdning i Storbritannien for at mindske sandsynligheden for knaphed og forsinkelser i leveringen. Da told fortsat øger omkostningerne for producenterne, hæver nogle priserne, mens andre absorberer omkostninger.

  • Omfang, begrænsninger og metodologi

    Denne analyse undersøger centrale temaer fra offentlige 2Q19 gennemgang af indtjening blandt 28 globale AM-virksomheder, herunder virksomheder fra sektorerne for luftfart og forsvar, fabriksfremstilling og kemikalier. Identificeringen af temaerne på top 10-listen er udelukkende baseret på en undersøgelse af analytikernes gennemgang. Vi betragter temaerne som et rettidigt øjebliksbillede snarere end en universel vurdering af vigtighed, der giver indsigt i, hvad der foregår i hovederne på både AM-ledere og industrianalytikere i løbet af kvartalet.

Sammendrag

AM-virksomheder rapporterer forskelle i vækstudsigterne for 2H19 i henhold til delsektorer. Sektorer som rumfart og forsvar ser fremad med fortrøstning, mens andre er mere forsigtige på grund af ændringer i de vigtigste markedstendenser. Engagement i innovation er dukket op som en kritisk komponent med hensyn til at holde produkter og services konkurrencedygtige under alle markedsforhold.

Om denne artikel

Af Jerry Gootee

EY Global Advanced Manufacturing Sector Leader

Consulting leader with nearly 30 years of experience. Passionate about developing people, building relationships and serving clients. Guitarist and vocalist. Golfer and Cleveland sports enthusiast.

Related topics Advanced Manufacturing