6 minutters læsetid 10 jun. 2020
Tekniker arbejder med høreværn på produktionslinje

Sådan påvirker arbejdsstyrken, likviditeten og forsyningskæden produktionsvirksomhedernes prioriteter

Af Jerry Gootee

EY Global Advanced Manufacturing Sector Leader

Consulting leader with nearly 30 years of experience. Passionate about developing people, building relationships and serving clients. Guitarist and vocalist. Golfer and Cleveland sports enthusiast.

6 minutters læsetid 10 jun. 2020
Relaterede emner Advanced Manufacturing COVID-19

Da COVID-19 blev en trussel i 1. kvt. 2020, stod fremstillingsvirksomhederne overfor komplekse beslutninger i et forretningsmiljø, der ændrede sig dagligt.  

Medarbejdere skulle vejledes i deres arbejde på fabrikker og hjemmefra. Likviditeten skulle bevares. Forsyningskæderne skulle levere. Der opstod en storm, man forberedte sig på at modstå i både luftfart og forsvar (A&D), industriprodukter (IP) og kemiske virksomheder.

Selv om der er flere spørgsmål end svar på de fulde konsekvenser af corona, forventer mange ledere i fremstillingsindustrien (pdf) (AM) at se langsom vækst i anden halvdel af 2020 i takt med, at verden tilpasser sig arbejdet i en ny normaltilstand.

AM-virksomheder tilpasser sig til det forretningsmiljø, som COVID-19 har skabt på verdensplan. Top 10 temaer er udelukkende baseret på analyse af interviews med produktionsvirksomheder om omsætning i perioden april til maj 2020. 

Her er top 10 temaer:

1. Markedsudvikling

Automobilindustrien, olie og gas samt luftfartsselskaber blev oftest nævnt som dem, der blev alvorligt påvirket i starten af 2020 på grund af COVID-19 og de rekordlave oliepriser. Eftersom en stor del af verdens befolkning fik besked på at blive hjemme, var der salgsvækst inden for lægemidler, mad- og drikkevarer, husholdningsprodukter og forbrugerelektronik. Efterspørgslen efter personlige værnemidler, testsæt og medicinsk udstyr øgede salget af specialmaterialer.

2. Finansielle initiativer

Nye kreditfaciliteter og lån hjælper virksomheder med at styre likviditetsrisici. Gæld, der forfalder inden for de næste 12 måneder, erstattes med længere løbetid. Kapitaludgifter, herunder til transformation af virksomheder og anlægsprojekter, udskydes. Samtidig er tilbagekøbsprogrammer og udbyttebetalinger blevet reduceret eller helt elimineret hos visse virksomheder.

Det vil blive afgørende for virksomheder at forstå og kontrollere deres likviditetspositionering for at kunne opretholde virksomheden gennem krisen og forberede sig på genopretningen.

3. Kultur og talent

Der vil være både kortsigtede og langsigtede ændringer på arbejdspladserne. I forhold til arbejdsstyrken gjorde lederne det klart, at medarbejdernes sundhed havde en høj prioritet. Flere ledere bemærkede, at medarbejdere, som havde arbejdet hjemmefra, havde været mere produktive end forventet, og gav udtryk for en ny velvillighed over for at understøtte større fleksibilitet i forhold til arbejdssted.

4. Ændrede økonomiske forventninger

Økonomiske måltal for kommende kvartaler og for hele 2020 er blevet trukket tilbage af mange, mens andre har fastholdt deres prognoser, men udvidet intervallerne for deres forecasts. Mange forventer et fald i den globale efterspørgsel for 2. kvartal 2020 og bemærker, at autobranchen og den kommercielle luftfart vil se betydeligt reduceret produktion. I nogle observationer forekommer væksten af forretningsenheder til tider næsten flad, men dette kan være et udslag af den samtidige indvirkning af høj efterspørgsel efter en produktkategori (såsom personlige værnemidler) og reduceret efterspørgsel efter andre.

5. Omkostningsreduktion

Ledere har fokus på omkostningsstyring i alle dele af deres organisationer. Løbende produktivitets- og omkostningsstyringsprogrammer fortsætter i de fleste virksomheder, og nogle steder besparelsesmålet hævet. Virksomhedsledere benytter sig af lønkompensationsordninger og overvejer reduktioner af arbejdsstyrken. Større udgifter udskydes på kort sigt under den aktuelle krisetilstand.

6. Arbejdskapital og styring af pengestrømme

En af de ændringer, der kan observeres i forhold til forrige kvartal, er, at større lagerbeholdninger har medført udfordringer i forhold til styring af arbejdskapitalen, især for luftfartsvirksomheder. Samtidig med at tilgodehavender har været et fokusområde for at forbedre arbejdskapitalen, forsøger producenterne også at skabe en balance mellem et stigende niveau af udestående fordringer og bevaring af langsigtede kundeforhold.

7. Forsyningskæden

Transparens og modstandskraft i forsyningskæden får mere opmærksomhed. Nedlukningen af fabrikker i flere regioner og de deraf følgende flaskehalse i forsyningskæder har gjort producenter mere opmærksomme på behovet for bedre viden om deres egne forsyningsnetværk. Virksomheder kommunikerer tæt med deres leverandører om at undgå, at likviditetsproblemer fører til produktionsstandsninger.

Analyse af forsyningskæden er helt afgørende som støtte til datadrevet (snarere end følelsesbestemt) beslutningstagning i disse usikre tider.

8. Kritiske projekter

Virksomheder har dannet COVID-19-response teams for at imødekomme behovene hos medarbejdere og lokalsamfund og koordinerer support på globalt og lokalt niveau. Mange producenter har omdirigeret aktiver for at lancere eller øge produktion af centrale pandemirelaterede forsyninger. Capex-reduktioner har sat mange anlægs- og IT-systemprojekter på vågeblus, men forsvarskontrakter og leverancer af militært udstyr og serviceydelser fortsætter som planlagt i de fleste lande.

9. Ændringer i produktionsmængder

Inden for anlægs- og produktionslinjestyring har nedlukninger af anlæg, enten pga. ordrer fra lokale myndigheder eller som reaktion på udbrud af COVID-19 på individuelle anlæg, medført forstyrrelser i forsyningskæder og ordreleverancer verden over. Automobilproduktion, der har oplevet kraftige fald i aktiviteten, kører i tomgang for at kontrollere driftsomkostninger og lagerbeholdninger. Samtidig kører produktionen af pandemirelaterede produkter med fuld kapacitet for at imødekomme den overvældende efterspørgsel.

10. Geografisk udvikling – vækstmarkeder

Ledere diskuterede markedsforhold i Asien/Stillehavet, Latinamerika samt Mellemøsten og Afrika. Omsætningsfald i de største Asien/Stillehavs-økonomier, især Kina, i 1. kvartal 2020 forventes at blive vendt i 2. kvartal, efterhånden som virksomhederne genåbner. Den strategiske betydning af forsyningskæde i drift i Kina, Indien og andre lande i Asien/Stillehavet blev anerkendt af mange producenter. Vækst i Latinamerika inden for områder som afgrødebeskyttelse var robust i 1. kvartal.

  • Omfang, begrænsninger og metodologi

    Denne analyse undersøger centrale temaer blandt 22 globale produktionsvirksomheder, herunder brancherne A&D, IP og kemikalier, ud fra offentligt tilgængelige oplysninger i april og maj 2020. Denne opdatering følger udviklingen i disse temaer fra kvartal til kvartal for at skabe et perspektiv på ændringerne i produktionslandskabet.

Tag føringen gennem COVID-19-krisen

Vi har et klart overblik over de kritiske spørgsmål og nye svar, der er nødvendige for at sikre kontinuitet og robusthed i forretningen.

Udforsk

Kontakt os for at få support med det samme

Få vores hjælp til at håndtere krisen og sikre kontinuitet og modstanddygtighed i forretningen.

 

Kontakt

Sammendrag

Stillet overfor en global pandemi har producenter erkendt, at medarbejdere skal understøttes, mens de arbejder på fabrikker og hjemmefra, likviditeten skal fastholdes, og forsyningskæderne skal levere. Luftfart og forsvar, industriprodukter og kemiske virksomheder forbereder sig på at modstå stormen.

Om denne artikel

Af Jerry Gootee

EY Global Advanced Manufacturing Sector Leader

Consulting leader with nearly 30 years of experience. Passionate about developing people, building relationships and serving clients. Guitarist and vocalist. Golfer and Cleveland sports enthusiast.