4 minutters læsetid 2 dec. 2019
Climate Risk Disclosure Barometer Denmark

5 tip hvis du vil arbejde med FNs Verdensmål i din virksomhed

Af Carina Ohm

Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der arbejder for at styrke virksomheders indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.

4 minutters læsetid 2 dec. 2019
Relaterede emner Assurance

Vis materialer

  • EY Entrepreneurskab Barometer 2019/2020

FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling sigter mod at løse nogle af verdens største problemer inden 2030. Hvordan kan din virksomhed arbejde med verdensmålene?

1 Få et overblik

FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling sigter mod at løse nogle af verdens største problemer inden 2030. Det er dermed meget ambitiøse og omfattende mål, som kræver en fælles indsats fra lande, virksomheder, organisationer og individer. Start med at få en overordnet idé om, hvad målene handler om og se gode eksempler, fx på FN’s officielle side. Du kan også søge inspiration fra virksomheder, som arbejder med målene, for at se, hvad de fokuserer på, og hvordan de griber det an.

2 Vurdér jeres impact

Hvordan er din virksomheds aftryk på omverdenen? Hvad er virksomhedens påvirkning i forhold til klima og miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder, sociale vilkår og lokalsamfund. Hvis virksomheden har en CSR-politik og arbejder med samfundsansvar, så er der nok en tilknytning til nogle af FN's Verdensmål. Det kan I definere mere præcist og se også på andre muligheder for at gøre en positiv forskel for mennesker, miljø og økonomi. Spørg også gerne kunder og medarbejdere for at få gode input.

3 Vælg de vigtigste mål

De 17 verdensmål består af hele 169 delmål. Det er næsten utænkeligt, at en virksomhed ville kunne arbejde med alle, og der er også delmål, der specifikt vedrører lande og globale institutioner. Tænk på, hvad der er det vigtigste for netop din virksomhed, og hvor der er det største potentiale for at gøre en forskel. Det er ikke vigtigt, om der er fokus på et, to, tre eller flere mål. Det kan også være en god idé at starte et sted – hvor det er vigtigst – og opbygge erfaringer og så senere bygge mere på.

4 Definér aktiviteter og indsatser

Hvad gør I så helt konkret for fremme den positive påvirkning og reducere negativ påvirkning på de konkrete mål? Tænk over, hvad I gør i kraft af virksomhedens daglige drift, eventuelt suppleret med specifikke indsatser. Hvis virksomheden fx har mange aktiviteter i udviklingslande, så er der et potentiale for at reducere ulighed og skabe beskæftigelse her. Der må gerne være plads til nye ideer og projekter, men det bedste afsæt er det, som allerede er en integreret del af forretningen. FN’s Verdensmål kan så være en ramme for at forstå, styrke og udvikle den indsats.

5 Sæt indikatorer og mål på fremtiden

Det er vigtigt at identificere indikatorer og måle på virksomhedens påvirkning på de enkelte mål. Det kan fx i forhold til mål 13 om klimaindsats handle om at måle på andelen af vedvarende energi. I nogle tilfælde kan der være meget åbenlyse indikatorer, mens det i andre tilfælde er vigtigt at få defineret, hvordan virksomheden påvirker et givent mål. Det handler ikke om, at have mange indikatorer, men derimod de rette. Der kan også være behov for at se på processer og datakilder, så det er nemt at følge udviklingen og følge op.

For mange virksomheder er samfundsansvar og bæredygtighed i dag en helt grundlæggende parameter i deres branche, og en måde de kan styrke forretningen og differentiere sig fra konkurrenterne på.
Carina Ohm
Associate Partner og leder af Climate Change & Sustainability Services i EY

Sammendrag

Vækstvirksomheder har generelt fokus på lokalt engagement, bæredygtighed og samfundsansvar. Det er dog væsentlig færre, der har sat FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling på dagordenen i virksomheden. Vi giver 5 tip til, hvordan du kan arbejde med verdensmålene.      

Om denne artikel

Af Carina Ohm

Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der arbejder for at styrke virksomheders indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.

Related topics Assurance